DOMUS KONFERENCIA 2023

Každoročná DOMUS konferencia je jedinečnou príležitosťou pre profesionálov v oblasti správy nehnuteľností, aby sa stretli, vymenili si vedomosti a skúsenosti a posunuli sa na poli správy nehnuteľností ďalej.

Termín konania:

 • 26. - 27. 9. 2023

Miesto konania:

 • Grand Hotel BELLEVUE ****, Starý Smokovec

Pre koho je DOMUS konferencia určená:

 • Pre majiteľov, správcov, administratívnych zamestnancov správcovských spoločností, ktorí používajú informačný systém DOMUS

Účastnícky poplatok:

 • 157,- € bez DPH
 • Cena zahŕňa: dvojdenný odborný a sprievodný program, catering počas celej akcie

Ubytovanie:

 • ubytovanie si zaisťuje a hradí každý účastník individuálne
 • postup rezervácie zvýhodneného ubytovania pomocou promo kódu (do 31. 8. 2023) bude zaslaný na požiadanie v adresnej e-mailovej pozvánke. Je potrebné overiť si dostupnosť ubytovania priamo v hoteli.

Počas dvoch dní sa účastníci konferencie zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci odborných prednášok a workshopov získajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia vo svojich organizáciách.

Budeme sa zaoberať mimo iné týmito témami:

 • Implementácia vyhlášky 503/2022 (pravidlá rozpočítavania tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody) do IS Domus
 • Kontrola spotreby ako riešenie EED
 • Finus - Uzávierka a jej smerovanie k elektronizácii
 • Ako jednoducho ovládať IS DOMUS, praktické tipy a triky
 • Práca s vybranými výstupmi vo Finuse „s“ a „bez“ ročnej uzávierky
 • Evidencia Merače a jej smerovanie v IS DOMUS
 • Zásielky v IS DOMUS
 • Otvorené bankovníctvo
 • Rozšírenie možnosti používania stavov dokladov o platobné doklady
 • Novinky zapracované v IS DOMUS za posledný rok (evidencie FINUS, DOMUS, MZDY)
 • Tradícia - už 15 ročníkov

Na predchádzajúcej konferencii v roku 2022 zúčastnení správcovia spravovali:

 • Viac ako 330.000 priestorov
 • Priemerne 4.400 priestorov na zúčastneného správcu

Informačný systém DOMUS používa:

 • Viac ako 300 správcov
 • Správcovia v ňom aktuálne spravujú viac ako 950.000 priestorov v Čechách a na Slovensku

 

DOMUS konferencia je ojedinelou akciou svojho druhu so zaujímavým programom a sprievodnými kultúrnymi aktivitami počas dňa i spoločenského večera.

Budeme sa zaoberať aktuálnymi tematickými oblasťami, trendami a novými prístupmi, ktoré vám pomôžu rozšíriť Vaše odborné vedomosti a zručnosti.

Pridajte sa k nám aj tento rok a buďte súčasťou tohto unikátneho odborného stretnutia, ktoré je plné vzdelávania, networkingu a spoločenského prepojenia.

odborní partneri

   

partneri

mediálni partneri

     

 

CHCETE SA STAŤ PARTNEROM pripravované DOMUS KONFERENCIE 2024?

V prípade Vášho záujmu na odbornej či mediálnej participácii na DOMUS konferencii nás kontaktujte na e-mailovej adrese: konferencia@anasoft.com