DOMUS KONFERENCIA 2024

Každoročná DOMUS konferencia je jedinečnou príležitosťou pre profesionálov v oblasti správy nehnuteľností, aby sa stretli, vymenili si vedomosti a skúsenosti a posunuli sa na poli správy nehnuteľností ďalej.

Termín konania:

 • 1. - 2. 10. 2024

Miesto konania:

 • Grand Hotel BELLEVUE ****, Starý Smokovec

Pre koho je DOMUS konferencia určená:

 • Pre majiteľov, správcov, administratívnych zamestnancov správcovských spoločností, ktorí používajú informačný systém DOMUS

Účastnícky poplatok:

 • 173,- € bez DPH
 • Cena zahŕňa: dvojdenný odborný a sprievodný program, catering počas celej akcie

Ubytovanie:

 • ubytovanie si zaisťuje a hradí každý účastník individuálne
 • postup rezervácie zvýhodneného ubytovania pomocou promo kódu bude zaslaný na požiadanie v adresnej e-mailovej pozvánke. Je potrebné overiť si dostupnosť ubytovania priamo v hoteli.

Počas dvoch dní sa účastníci konferencie zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci odborných prednášok a workshopov získajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia vo svojich organizáciách.

Budeme sa zaoberať mimo iné týmito témami:

 • Správa a manažment dokumentov v informačnom systéme DOMUS

 • Smerovanie učtovných výkazov v module FINUS a ich vylepšenia

 • Zaujímavosti z posledného vyúčtovania podľa vyhlášky 503/2022

 • Princípy evidencie a riešenie nezrovnalostí v evidencii Sklad

 • Elektronizácia účtovníctva v module FINUS

 • Ako čítať postupy výpočtov spotreby v evidencii Merače

 • Otvorené bankovníctvo

 • Podpora klientov, ServiceDesk

 • Práva v module IsAdmin

 • Ako jednoducho ovládať DOMUS, praktické tipy a triky

 • Vylepšenia portálu www.poschodoch.sk – mobilná aplikácia, upozornenia užívateľom, nástenky, dokumenty

 • Kontrola spotreby – EED, výstrahy z meračov

 • Novinky zapracované za posledný rok (moduly FINUS, DOMUS, MZDY)

 • Tradícia - už 16 ročníkov

Na predchádzajúcej konferencii v roku 2023 zúčastnení správcovia spravovali:

 • Viac ako 367.000 priestorov
 • Priemerne 4.400 priestorov na zúčastneného správcu

Informačný systém DOMUS používa:

 • Viac ako 300 správcov
 • Správcovia v ňom aktuálne spravujú viac ako 1.000.000 priestorov na Slovensku a v Českej republike

 

DOMUS konferencia je ojedinelou akciou svojho druhu so zaujímavým programom a sprievodnými kultúrnymi aktivitami počas dňa i spoločenského večera.

Budeme sa zaoberať aktuálnymi tematickými oblasťami, trendami a novými prístupmi, ktoré vám pomôžu rozšíriť Vaše odborné vedomosti a zručnosti.

Pridajte sa k nám aj tento rok a buďte súčasťou tohto unikátneho odborného stretnutia, ktoré je plné vzdelávania, networkingu a spoločenského prepojenia.

HLAVNÝ PARTNER

partneri

       
       
     

mediálni partneri

     

 

CHCETE SA STAŤ PARTNEROM DOMUS KONFERENCIE 2024?

V prípade Vášho záujmu na odbornej či mediálnej participácii na DOMUS konferencii nás kontaktujte na e-mailovej adrese: konferencia@anasoft.com