Stále chodíte na poštu so zásielkami pre vlastníkov bytov? S hybridnou poštou už netreba.

02.06.2020

Hybridná pošta DOMUS

Hybridná pošta

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie zásielok sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov.

Nevyhnutnou súčasťou práce správcu je posielanie veľkého množstva listov – ročných vyúčtovaní, predpisov, upomienok. Pokiaľ ste ešte stále jedným z tých, ktorí posielajú vyúčtovania poštou, určite oceníte výhody hybridnej pošty. Oslobodíte sa od ich tlačenia a kupovania obálok. Nestrácate čas a peniaze chodením na poštu. Vaše zásielky pre vlastníkov bytových a nebytových priestorov vďaka hybridnej pošte vytlačíte, zabalíte a odošlete z pohodlia kancelárie či dokonca zo svojej obývačky.

Čo je vhodné zasielať cez hybridnú poštu?

  • ročné vyúčtovanie
  • zálohový predpis
  • upomienka
  • informačné materiály

Hybridná pošta je určená pre:

  • všetkých, ktorí komunikujú s väčším počtom zákazníkov

Výhody hybridnej pošty:

  • nízke náklady
  • posielanie už od 1 listu
  • komplexná služba (tlač, obálkovanie, distribúcia = jeden dodávateľ)
  • pri doporučených zásielkach máte stav doručenia zásielky priamo v systéme
  • zásielky zostávajú archivované v systéme vrátane zaslaných PDF, vždy viete, čo ste odoslali a akým spôsobom

Z DOMUSu priamo do schránky – ukážky priamo z informačného systému

Pre lepšiu predstavu sme pripravili ukážku ako sa realizuje zaslanie Vyúčtovania prostredníctvom hybridnej pošty v informačnom systéme pre správcov DOMUS z dielne firmy ANASOFT.

Všetko funguje úplne jednoducho. Hybridná pošta  je integrovaná priamo v moduloch informačného softvéru.

Najprv si pripravíte dokument, napríklad Vyúčtovanie nákladov:

Vytvorenie zásielky - Vyúčtovanie cez hybridnú poštu

Kliknete na ikonu Vytvor zásielky a ukáže sa okno, kde si odosielateľ navolí možnosť Odoslať hybridnou poštou. Samozrejme je na správcovi či zvolí iné možnosti, ako napríklad zaslanie zásielok prostredníctvom emailu.

Vytvorenie zásielky cez hybridnú poštuK Vyúčtovaniu priložíte ďalšie výstupy, ako je napr. správa o činnosti správcu, fond opráv alebo prílohy od externých dodávateľov. Tento krok je možné predstaviť si ako vkladanie listov do obálky.  Následne vytvorené pdf súbory DOMUS zašle zmluvnému hybridnému operátorovi, ktorý ich zaobálkuje a podá na pošte. 

Správa priestorov online aj u vás

Pokiaľ máte ďalšie otázky k možnostiam spracovania zásielok či už prostredníctvom hybridnej pošty alebo emailom, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám kedykoľvek a nezáväzne predstavíme inovatívne možnosti správy priestorov.