DOMUS rozhovor: O inováciách v praxi s produktovým manažérom Marianom Tatarkom

09.08.2023

 

Leto je v plnom prúde, čas dovoleniek a príjemných dlhých dní. Napriek pocitu voľna a nič nerobenia u nás v ANASOFTE aj v tomto období usilovne pracujeme na vývoji vášho informačné systému DOMUS. O to viac, ak sa zmenila legislatíva a zmeny v systému sú nevyhnutnosťou. A práve o dôležitej zmene, ktorá sa pripravuje by sme sa dnes porozprávali s Marianom Tatarkom, ktorý je zodpovedný za vývoj a smerovanie špeciálnych agiend.

Marian, čo nové sa chystá?

Okrem noviniek ktoré pripravujeme do štandardnej verzie IS DOMUS, nás v týchto dňoch zamestnáva legislatíva, konkrétne agenda ročného vyúčtovania - vyhláška 503/2022.

Koho sa táto zmena dotýka?

Táto zmena sa týka predovšetkým správcov, ktorí si sami rozpočítavajú UK a ohrev TV a samozrejme rozúčtovacích spoločností.

Čo konkrétne táto zmena legislatívy prináša pri ústrednom kúrení?

Výrazne sa mení spôsob rozúčtovania  UK (v prípade pomerových meračov a meračov tepla). Je potrebné určiť percento základnej zložky tak, aby pomer medzi najvyšším a najnižším špecifickým náklad bol maximálne 2,5. Špecifický náklad priestoru je náklad na UK daného priestoru, prepočítaný na 1 m2 daného priestoru.

Pravdepodobne sa mení aj spôsob rozúčtovania ohrevu teplej vody?

Áno, mierne sa mení spôsob rozúčtovania ohrevu TV. Percento základnej zložky sa vypočítava s ohľadom na množstvo tepla potrebného na zabezpečenie cirkulácie teplej vody v rozvodoch teplej vody. Zavádza sa nový spôsob rozúčtovania v prípade BOST (bytové odovzdávacie stanice tepla). Doteraz nebolo rozúčtovanie bytových domov s BOST priamo určené. Táto vyhláška prináša presný spôsob, ako v takomto prípade postupovať.

Ako to je so zmenami na vyúčtovacej zostave?

Zmena legislatívy prináša so sebou a zmeny v tejto oblasti. Pridávajú sa nové informácie, ktoré je potrebné zobrazovať na vyúčtovacej zostave. Napr. uvedenie paliva a súvisiacich emisií skleníkových plynov, merná spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, referenčná hodnota spotreby tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa, porovnanie skutočnej spotreby tepla na vykurovanie konečného spotrebiteľa určenej na základe rozpočítania s referenčnou hodnotou spotreby tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa.

Zmena legislatívy je určite rozsiahla, na čo by si ešte upriamil pozornosť?

Mení sa spôsob výpočtu náhradných spotrieb meračov. V Domuse a Rozúčtovaní to znamená presun výpočtu penalizácie z ročného vyúčtovania do meračov.

Ako hodnotíš tieto zmeny z pohľadu vývoja informačného systému?

Pripravované zmeny zásadným spôsobom menia súčasnú verziu a okrem veľkej časovej náročnosti programových úprav prinesú so sebou aj potrebu školenia existujúcich používateľov.

Marian, tak to je výrazná zmena, ktorú s kolegami pripravujete. Aký je časový plán vydania verzie s týmito zmenami?

Áno, určite je to veľká vec. Môžem to prirovnať k vydaniu veľkej verzie ako napríklad bola verzia 11. alebo verzia 10. Čo sa týka plánov, tak pre rozúčtovacie spoločnosti je potrebné úpravy dodať do 31. 10. 2023. Pre správcov budú úpravy zapracované do konca roka 2023.

Marian, vieme, že je táto téma pre našich používateľov zaujímavá a tento článok nepokryje všetky potrebné informácie. Kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac?

Chcem aj touto formou pozvať všetkých, ktorých táto téma zaujíma na môj príspevok na konferencii DOMUS 2023 v dňoch 26. - 27. 9. 2023. V príspevku podrobnejšie predstavím pripravované zmeny a v prípade potreby budem rád osobným rozhovorom.

 

Marianovi a kolegom držíme palce, prajeme veľa síl pri tejto určite náročnej práci. Pripravovaná verzia bude vydaná koncom roka ako bolo napísané. Nová verzia prinesie so sebou potrebu preškolenia používateľov, prípadne konzultácie a o forme spôsobe školení Vás budem v blízkej dobe informovať elektronicky a samozrejme aj na spomínanej konferencii. S kolegami sa tešíme na stretnutie s Vami na blížiacej sa konferencii. Želáme Vám pokojné a príjemné letné chvíle.