Aplikácia od ANASOFTu pre odpočet meračov sa osvedčila

22.06.2015

POSCHODOCH pre odpočet meračovPokiaľ plánujete odpočty bytových a nebytových priestorov, ponúkame vám jednoduché riešenie. ANASOFT, ktorý spravuje v informačnom systéme DOMUS viac ako 500 tisíc bytových a nebytových priestorov na Slovensku a v Čechách, vyvinul prvú mobilnú aplikáciu pre odpočet meračov – POSCHODOCH. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, s ktorým už dlhú dobu aktívne spolupracuje na rozvoji nových aplikácií, podrobil túto aplikáciu tvrdému testovaniu priamo v zákazníckych podmienkach správcovskej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Informoval portál TZBportal.sk, ktorý sa venujem technickým zariadeniam budov. 

Podľa slov Ing. Jána Lukáča, ktorý má na starosti oddelenie IT v spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, bola mobilná aplikácia POSCHODOCH úspešne nainštalovaná a otestovaná na viac ako 4600 bytoch. Použitím aplikácie bol ušetrený čas a technika na nahadzovanie odpočtov, spresnila sa evidencia odpočtov, a doplnila o aktuálne fotografie meračov.

„Aplikáciu sme prvýkrát úspešne použili a vyskúšali v praxi pri polročných kontrolných odpočtoch studenej a teplej vody v bytoch. Odpočty sme realizovali cez Študentský servis, ktorý nám zabezpečil 24 odpočtárov (študentov) vlastniacich mobilné zariadenia s OS Android, ktoré dokonale ovládali a boli podmienkou k výkonu práce. Na jedného študenta pripadlo približne 200 bytov, čo bolo fyzicky v danom čase zvládnuteľné. 

Po úvodnom krátkom zaškolení boli odpočtári schopní cez WIFI pripojenie si okamžite stiahnuť do svojich mobilných zariadení z Google Playandroidovú aplikáciu POSCHODOCH. Následne po pridelení mena a hesla sa im automaticky stiahli príslušné odpočtové hárky. Po krátkom poučení a inštruktáži ako postupovať pri odpočtoch, ako komunikovať s užívateľmi bytov a ako používať svoje mobilné zariadenie pri fotografovaní stavov meračov studenej a teplej vody, boli schopní kvalitne vykonávať odpočty v bytoch.  

Počas vykonávania odpočtov si naši technici správy bytov pochvaľovali možnosť sledovať vykonávanie odpočtov svojich odpočtárov priebežne v systéme DOMUS. Mali podrobný prehľad o stave a spôsobe odpočítavania jednotlivých meračov a bolo možné si priamo pozerať fotografie stavov meračov. Následne po ukončení odpočtov si každý technik prešiel evidenciu odpočtov v svojich rajónoch a v prípade potreby urobil korekcie alebo ručne doplnil chýbajúce odpočty na základe papierových návratiek, podpísaných užívateľmi bytov v prípade, že užívateľ bytu nebol zastihnuteľný. 

Odpočty týmto spôsobom sme vykonali v 4610 bytoch (z toho kompletne odpočítaných 3404 bytov, odpočítaných s chybami 577 bytov a neodpočítaných z rôznych dôvodov 629 bytov). Celková úspešnosť bez nutnosti zásahu technika do evidencie odpočtov bola 76 % bezchybných odpočtov. 

Použitím aplikácie POSCHODOCH sa ušetril čas a technika na nahadzovanie odpočtov, spresnila a sprehľadnila sa evidencia odpočtov a doplnila evidenciu o aktuálne fotografie meračov, ktoré nahradili podpisy na papierových odpočtových hárkoch a sú dostupné kedykoľvek k nahliadnutiu v našej databáze.“

POSCHODOCH pre odpočet meračovPOSCHODOCH pre odpočet meračovPOSCHODOCH pre odpočet meračov

Čo je mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Aplikácia POSCHODOCH nahrádza papierové odpočtové hárky mobilnými zariadeniami so systémom Android. Podpis vlastníka na odpočtovom hárku je nahradený fotkou merača s odpísaným stavom. 

Princíp fungovania aplikácie je veľmi jednoduchý:

  • Cez vlastný informačný systém sa vygenerujú elektronické odpočtové hárky na webový portál www.poschodoch.sk.
  • Odpočtár spustí aplikáciu POSCHODOCH, v ktorej sa mu zobrazia pridelené elektronické odpočtové hárky.
  • V byte odpočtár zapíše stavy meračov, urobí fotky meračov, vyžiada si email, telefón.
  • V dosahu WIFI zašle stavy do systému konkrétneho správcu a vlastníkom bytov email so stavmi a fotkami. 

Výhody mobilnej aplikácie sú v tom, že namiesto papierových odpočtov teraz môžu odpočtári posielať odpočtové hárky priamo cez vlastný mobilný telefón. Aplikácia je vytvorená pre zákazníkov informačného systému DOMUS, ale môžu si ju vyskúšať všetci priamo na vlastnom mobilnom telefóne so systémom Android stiahnutím z internetu. Je vhodná pre odpočet meračov vody ale aj pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Aplikáciu POSCHODOCH na odpočet meračov je možné napojiť na akýkoľvek informačný systém správcu. 

Aplikáciu si môžete bezplatne vyskúšať jej stiahnutím z Obchod Google Play alebo vyhľadaním kľúčového slova: POSCHODOCH

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Susedka, ako je to s tým našim domom?