KONFERENCIE DOMUS 2012 pre správcov a výrobcov tepla

03.09.2012

DOMUSV dňoch 16.-17.októbra v Říčanoch pri Prahe a 23.-24.októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach sa uskutočnia dve konferencie zamerané pre slovenských a českých užívateľov informačného systému DOMUS.

DOMUS je komplexný informačný systém pre správcov bytových a nebytových priestorov a výrobcov tepla z dielne spoločnosti ANASOFT.

Konferencie DOMUS 2012 budú zamerané predovšetkým na novinky vo verzii DOMUS 8 a budú prispôsobené potrebám jej užívateľov. Prostredníctvom workshopov a špecifických tréningov sa účastníci konferencií naučia špeciálnym používateľským zručnostiam, ktoré zjednodušia a urýchlia prácu s novou verziou informačného systému DOMUS 8 tak, aby ju mohli naplno a efektívne využívať.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte domus@anasoft.sk.