Seminár Vyúčtovanie služieb 2023

03.01.2024

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2023.

Seminár sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave prezenčne alebo online.

Je určený všetkým správcom bytových priestorov, ktorí majú informačný softvér DOMUS.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Užívatelia, Predpis, Analýza, Merače a Účtovníctvo.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou ročného vyúčtovania bez ohľadu na úroveň znalostí.

Termíny školení prezenčne

  • 6. február 2024
  • 20. február 2024

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41

Termín školení online

  • 7. marec 2024