Seminár Merače a ich evidencia

24.10.2023

 

Pozývame Vás na seminár Merače a ich evidencia.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s problematikou Meračov s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Analýza a Ročné vyúčtovanie.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou meračov bez ohľadu na úroveň znalostí.

Termíny školenIA

  • 21. november 2023
  • 23. november 2023
  • 28. november 2023
  • 30. november 2023
  • 5. december 2023

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41

Termíny školení online

7. december 2023