Seminár Konštrukčné prvky, generovanie Plánu opráv a Revízie

01.10.2023

Pozývame Vás na seminár Konštrukčných prvkov, generovania Plánu opráv a Revízie.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Ročné vyúčtovanie, Merače.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou ročného vyúčtovania bez ohľadu na úroveň znalostí. 

Termíny školenIA

  • 19., 26., 31. október 2023
  • 2. november 2023

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41