ONE-ON-ONE Workshop pre správu I Pozvánka

08.11.2019

Pozvánka na One-on-one Workshop pre správcov

Spoločnosť ANASOFT sa stala účastníkom modernej koncepcie workshopu formou one-on-one. V zahraničí ide o často o efektívny a veľmi úspešný spôsob nadviazania kontaktov medzi stranami dopytu a ponuky. Workshop 1 on 1 sa konal 7. novembra 2019 v Košiciach a zúčastnili sa ho správcovia bytových a nebytových priestorov najmä z východného Slovenska. Workshop organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov.

Najbližšie termíny

Banská Bystrica 19. 11. 2019 od 9.00 – 13.00
Bratislava 03. 12. 2019 od 9.00 – 13.00

platforma WORKSHOP 1 ON 1

Ide o modernú koncepciu workshopu, ktorá sa vyhne anonymite s akou sa prichádza do kontaktu na seminároch, kde prednášajúci prezentuje publiku, ktoré je v úlohe pasívneho poslucháča. Pri tejto forme workshopu ide práve o čo najefektívnejšie nadviazanie kontaktov na strane dopytu a ponuky. Každej z týchto dvoch strán je poskytnutý rovnaký časový priestor. Stretne sa každý s každým, zoči voči, a tak vzniká priestor na individuálny prístup, analýzu konkrétneho problému toho ktorého správcu či predsedu a taktiež zodpovedanie otázok.

Pre koho je workshop 1 on 1

Workshop je určený pre správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zameraný je na technické zabezpečenie budov, obnovu, financovanie a iné súvisiace témy, ktoré správcov či predsedov vo vzťahu k starostlivosti o bytové domy najviac zaujímajú.

Výhody oproti iným seminárom

• Princíp „každý s každým“ (každý správca s každým partnerom)
• 15 minút a dosť (každý partner má presne vyhradených 15 minút pre každého správcu)
• S každým individuálne (nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale o prezentáciu tovaru alebo služieb každému správcovi zvlášť)
• Analýza konkrétnej problematiky pre každého správcu individuálne podľa jeho požiadaviek

Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť najbližších workshopov 1 on 1, kontaktujte Združenie pre lepšiu správu bytových domov e-mailom na adrese info@lepsiasprava.sk alebo na telefónnom čísle 0911 230 011.