Komunálna a priemyselná energetika na DOMUS konferencii

12.12.2014

DOMUS konferencia 2014Už po ôsmy raz usporiadala spoločnosť ANASOFT konferenciu pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú informačný systém DOMUS. Pre tradičné októbrové podujatie organizátori tento raz vybrali hotel Bellevue vo Vysokých Tatrách, ktorý na dva dni konferencie prichýlil dve stovky účastníkov podujatia.

Aj tento rok bolo cieľom konferencie predstaviť používateľom DOMUS-u jeho nové či aktualizované funkcionality a ukázať používateľom z praxe, ako možno s jednotlivými modulmi systému pracovať tak, aby sa maximalizovala efektivita ich práce.


ZÁLOHOVANIE DÁT, TELEFONICKÁ PODPORA

Hneď na úvod konferencie predstavil manažér spoločnosti ANASOFT pre DOMUS, Jozef Turóci, účastníkom konferencie novinky súvisiace s podporou systému, ktoré pre používateľov DOMUS-u predstavujú dôležitú pridanú hodnotu.
„Pri zálohovaní databáz našich klientov na centrálnom serveri, sa nám podarilo dosiahnuť až 99-percentnú úspešnosť, čo je veľmi vysoké číslo. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby mal klient svoje dáta aj na geograficky inom mieste ako vo svojich počítačoch. Zálohujú sa preto u nás na centrálnom serveri každých 24 hodín.

Doteraz sme v tom dosahovali 95 percentnú úspešnosť, teraz sa nám ju podarilo vyladiť až na 99 percent, zvyšné percento je mimo dosahu našich možností, predstavujú ho najmä výpadky internetu jednotlivých poskytovateľov,“ vysvetľuje Jozef Turóci a dopĺňa, že okrem zdokonalenia zálohovania dát sa podarilo v oblasti podpory zákazníkov rozvinúť aj telefonický suport. „ Denne prijmeme na našej linke asi 60 hovorov a rovnaké množstvo hovorov vykonáme aj my – voláme zákazníkom naspäť, ak sa nedovolali, pretože operátor bol obsadený. Na tom vidieť, že aj táto oblasť podpory dobre funguje.“

SMS AJ HYBRIDNÁ POŠTA

Modul centrálneho servera, ktorý poskytuje spoločné služby pre všetkých zákazníkov, je podľa J. Turóciho jedna z najväčších predností DOMUS-u. Okrem štandardného automatizovaného zálohovania dát je najčastejšie využívanou službou v rámci centrálneho servera zasielanie SMS správ.
„Náš zákazník – správca môže poslať majiteľovi bytu cez systém DOMUS akúkoľvek SMS správu, napríklad upomienku. Tá príde na centrálny server DOMUS-u, odkiaľ sa našou SMS bránou odošle a zákazník dostane zápis kedy bola doručená. Namiesto toho, aby musel mať každý náš zákazník vlastnú SMS bránu, máme jednu centrálnu, je to oveľa efektívnejšie,“ vysvetľuje J. Turóci. SMS komunikácia správcu a majiteľa bytu je výhodná z časového aj finančného hľadiska a v poslednom období je čoraz využívanejšia práve na upomínanie klientov. Vyše 80 percent všetkých SMS, ktoré odoslali klienti DOMUS u majiteľom bytov predstavovali upomienky, nasledovali SMS v súvislosti s odpočtami meračov a oznámenia správcu.

Efektivitu práce správcovskej spoločnosti zvyšuje aj hybridná pošta, ktorej podpora je tiež súčasťou systému DOMUS. „Spolupracujeme so Slovenskou poštou a ďalšou distribučnou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť tak nemusí na svojej tlačiarni tlačiť zálohový predpis, alebo nejaký iný druh tlačoviny, ktorý potrebuje majiteľovi bytu odoslať. Stačí, ak ho elektronicky cez DOMUS pošle na hybridnú poštu. Slovenská pošta to následne vytlačí, zabalí aj doručí a klient dostane len faktúru. Odpadá tak prácne
tlačenie a obálkovanie u správcu,“ uzatvára J. Turóci.

NAJROZŠÍRENEJŠÍ SYSTÉM NA SPRÁVU BYTOV

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie určené na správu bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla. Ide o otvorený a modulárny systém, ktorý sleduje vývoj trhu a reaguje na jeho požiadavky a legislatívne zmeny. V súčasnosti je na trhu verzia č. 8 a spustenie verzie č. 9 pripravuje spoločnosť ANASOFT na budúci rok.

Aktuálne sa v DOMUSe spravuje okolo 495 tisíc bytov, z toho 80 tisíc v Českej republike a zvyšok na Slovensku. Z približne milióna všetkých slovenských bytov, je teda viac ako 40 percent spravovaných práve
v informačnom systéme DOMUS, ktorý je vďaka tomu najrozšírenejším systémom na správu
bytov. ANASOFT predpokladá, že budúci rok by mal počet bytov spravovaných v tomto systéme
presiahnuť hodnotu 500 tisíc.

Zdroj: odborné periodikum: Komunálna a priemyselná energetika (www.emagazine.sk)