DOMUS konferencia 2023 pre správcov nehnuteľností sa blíži

17.07.2023

POZVÁNKA | DOMUS KONFERENCIA 2023

Koncom septembra usporiada spoločnosť ANASOFT Konferenciu pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla - DOMUS. 

Konferencia sa uskutoční v horskom hoteli Bellevue v Starom Smokovci v dňoch 26. - 27. 9. 2023.

Počas dvoch dní sa účastníci konferencií zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci workshopov zas získavajú informácie o možnostiach efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. 

 Hlavné témy DOMUS konferencie 2023

  • Implementácia vyhlášky 503/2022 (pravidlá rozpočítavania tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody) do IS Domus
  • Kontrola spotreby ako riešenie EED
  • Finus - Uzávierka a jej smerovanie k elektronizácii
  • Ako jednoducho ovládať IS DOMUS, praktické tipy a triky
  • Práca s vybranými výstupmi vo Finuse „s“ a „bez“ ročnej uzávierky
  • Evidencia Merače a jej smerovanie v IS DOMUS
  • Zásielky v IS DOMUS
  • Otvorené bankovníctvo
  • Rozšírenie možnosti používania stavov dokladov o platobné doklady
  • Novinky zapracované v IS DOMUS za posledný rok (evidencie FINUS, DOMUS, MZDY)

odborní partneri

     

partneri

mediálni partneri