DOMUS na medzinárodnej konferencii pre správu bytových domov

05.04.2019

Konferencia Správa budov 2019

V poradí už 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019, ktorá sa zameriava na oblasť výkonu správy bytových domov a NP, sa tento rok uskutoční v Bešeňovej. A ANASOFT prostredníctvom svojho informačného systému pre správcov - DOMUS - nemôže na konferencii chýbať.

Tohtoročná 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019 sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***, ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

Organizátori sa aj v tomto roku rozhodli požiadať o záštitu konferencie pána PaedDr. Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR. Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci ŠFRB, SOI, pracovník z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia SvF TU v Košiciach, Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Ako hosť konferencie vystúpi predseda SČMBD a predseda predstavenstva SZBD. Mediálnu podporu zaisťuje V. O. Č. Slovakia s. r. o. prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov, časopisu Správca bytových domov i iných médií a ENERGIE portal.

Konferencia Správa budov 2019 je tradične určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Sekcie budú vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako MDaV SR, ŠFRB, SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a odborníkov z praxe, a firemné prezentácie. Prezentácie firiembudú zamerané na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov, koré boli nosnými témami počas roku 2018.

Informačný softvér DOMUS predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla. Jeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 650 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike. Tento rok prinesie inovatívny prístup k téme meranie a rozpočítavanie. Účastníci si tak môžu vypočuť prezentáciu s názvom Odpočty meračov jednoducho – od webových samoodpočtov po odpočty cez internet. Prezentujúcim je Jozef Turóci, obchodný manažér spoločnosti ANASOFT.

Kompletný program konferencie Správa budov 2019