Bratislavské správcovské dni - prvýkrát a zadarmo | Pozvánka

04.11.2021

Bratislavské správcovské dni sú podujatím, ktoré prináša dva dni plné zaujímavých informácií pre správcov bytových priestorov. Koná sa po prvýkrát a prináša nový koncept organizácie eventu. Podujatie sa uskutoční v Bratislave, ale už teraz sa pripravujú ďalšie správcovské dni v rôznych okresných mestách Slovenska.

Bratislavské správcovské dni sú odborným seminárom pre každého záujemcu o problematiku výkonu správy so zameraním na riešenia. Prvý deň seminára je platený vzhľadom na odborný program, no druhý deň je bezplatná možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi trendami v oblasti výkonu správy. Registrácia je možná na každý deň samostatne.

 1. Ako sa mení ochrana osobných údajov zosnulých vlastníkov?
 2. Čo všetko je možné hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv?
 3. Je možné použiť fotografiu ako dôkaz pri porušovaní domového poriadku?
 4. Ako má správca rozúčtovať poplatok za zber odpadu, ak má vlastník prechodný pobyt v inom meste?
 5. Môže byť slovenská technická norma záväzná, ak je potrebné si jej znenie zakúpiť?
 6. Všetko o spôsobe správy bytových domov postavených alebo obstaraných za účelom štátneho nájomného bývania
 7. Kedy sa záver hlasovania vlastníkov nedá považovať za rozhodnutie o danej otázke
 8. O možnostiach procesnej obrany správcu v prípade podania trestného oznámenia na jeho osobu
 9. Optika rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie v rovine správy bytových domov

 

Termín: 10. – 11. novembra 2021

Miesto: Premium Business Hotel Bratislava

Program:

 1. Smernica EÚ umožňujúca vznik energetických komunít rôznych bytových domov
 2. Reklamácia zo strany právnickej osoby
 3. Praktický pohľad okresných úradov na riešenia otázok vo vzťahu k SVB
 4. Budú správcovia povinní zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody?
 5. Kedy je potrebné spracovať energetický certifikát za byt?
 6. Koľko dokážu vlastníci ušetriť inštaláciou fotovoltaického systému vo svojom bytovom dome?

Súčasťou odborného programu bude aj predstavenie sledovania platobnej disciplíny v informačnom systéme DOMUS ako aj jeho noviniek, ktorý spravuje viac ako 800.000 bytov na Slovensku a v Českej republike. Správcovia sa dozvedia viac o možnostiach elektronického hlasovania vlastníkov bytov a o zmenách v portáli poschodoch.sk, ktorý slúži na elektronickú komunikáciu medzi správcom a vlastníkom bytu."

Viac o digitálnych inováciách v správe bytov sa dozviete na prezentácii a v stánku DOMUS. Tešiť sa na vás bude obchodný manažér produktu DOMUS - Jozef Turóci.