ČSOB Leasing - Prípadová štúdia

 

Elektronizácia zmluvných dokumentov prostredníctvom riešenia Signatus sprístupnila celý obsah dokumentov klientovi na jednom zariadení, a na tom istom zariadení mu poskytla aj možnosť pre vyjadrenie súhlasu. Klient v danom momente presne vie aký dokument podpisuje a zároveň nemusí mať obavy o jeho bezpečnosť, dokumentácia je zašifrovaná. Klient ČSOB Leasingu má neobmedzený prístup k podpísaným dokumentom prostredníctvom zákazníckej zóny.

 

Stiahnite si celú prípadovú štúdiu:
 

 

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 


* Povinné položky