VÁŠ BYZNYS... BEZ OMEZENÍ

Mějte své firemní dokumenty a všechny digitální aktiva pod kontrolou s řešením SIGNATUS. Efektivně centralizujte jejich správu, optimalizujte klíčové firemní procesy a zajistěte hladký a pohodlný průběh vašich obchodních procesů kdykoli a kdekoli:

  • online a offline,
  • osobně i na dálku, 
  • lokálně i globálně.

KonzultAcE zdarma

Digitalizujte své firemní a obchodní procesy JEDNODUŠE a efektivně

SIGNATUS řešení nabízí všechny klíčové funkce pro podnikání 21. století

Consent management

Získávejte souhlasy pro smlouvy a závazné dokumenty digitálně

Správa dokumentů a firemního obsahu

Archivujte, načtěte a spravujte smlouvy a dokumenty bezpečně a zjednodušte způsoby, jakými sdílíte a distribuujete svůj firemní obsah

Elektronický podpis na místě

Podepisujte elektronicky přímo na jakémkoli zařízení při osobních schůzkách

Vzdálený elektronický podpis

Umožněte podepisování dokumentů z jakéhokoli místa prostřednictvím e-mailu, odkazů nebo integrovaných aplikací

Automatizace pracovních postupů

Automatizujte pracovní postupy, schvalování a notifikace dokumentů pro zefektivnění vnitrofiremních i externích procesů.

Personalizovaná mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro vaše bezprostřední potřeby, s možností rychle a bez přípravy vytvářet potřebné typy dokumentů i online

Digitální frontdesk

Spojte se s vašimi klienty digitálně. Inovativní platforma digitálního frontdesku nejen efektivizuje vaše prodejní procesy (PoS řešení) a urychluje začlenění, ale také nabízí unikátní personalizaci pro každého zákazníka.

Díky intuitivnímu rozhraní a pokročilým nástrojům můžete okamžitě reagovat na měnící se tržní trendy a zákaznické chování zákaznícky přívětivým způsobem.

Kontaktujte nás

Zjistěte jak můžete zlepšit výkonnost vašich procesů

„Chápeme řešení SIGNATUS jako přirozenou součást a rozšíření „digital first“ strategie ČSOB jako moderní digitální banky. Přestože je to komplexní řešení s množstvím integrací do bankovních systémů, z pohledu našeho klienta je to velmi jednoduchý proces podepsání smluvní dokumentace produktů banky, doslova jedním kliknutím myši. Skutečný přínos digitálního podpisu vidíme nejen ve zlepšení zákaznícké zkušenosti, ale také v našem závazku k odpovědnému podnikání a naplnění cíle trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Digitální podpis a management digitálních dokumentů pro naše klienty nám jednoznačně pomáhají tento cíl naplnit.“

Martin Šimko, Ředitel oboru digitálního vývoje a prodeje

Rozjeďte svůj byznys digitální akcelerací

Zkrácení doby schvalování dokumentů

Přechodem na digitální správu dokumentů výrazně zkrátíte čas potřebný k schválení a kontrole smluv od klientů nebo zaměstnanců a partnerů

Odstranění nákladů na papír

SIGNATUS přetvoří vaši firmu na papír-free kancelář, čímž dramaticky klesnou náklady spojené s tiskem dokumentů, jejich manipulací a archivací

Zvýšená bezpečnost a dodržování předpisů

Řešení SIGNATUS přináší lepší šifrování, revizní stopy a dodržení mezinárodních předpisů o elektronických podpisech

Efektivizace automatizace pracovních postupů

Automatická distribuce dokumentů na základě předem stanovených pravidel eliminuje ruční správu a zrychluje související procesy

Zkrácení doby schvalování smluv

SIGNATUS urychluje schvalování dokumentů ve srovnání s tradičním podepisováním smluv

Odstranění lidských chyb

Automatizované procesy a digitální kontroly výrazně snižují množství chyb při zpracování, distribuci a archivaci dokumentů

Zvýšená produktivita zaměstnanců

Zaměstnanci a partneři tráví méně času administrativními a manuálními úkoly, což jim umožňuje soustředit se na klíčové obchodní a zákaznické aktivity

Vylepšená zákaznícká zkušenost

Zrychlené zpracování, distribuce a dostupnost dokumentů, stejně jako příjemné uživatelské prostředí, přispívají k pohodlnějšímu poskytování služeb a vyšší spokojenosti zákazníků

Rozšířená mobilita a dálkový přístup

S řešením SIGNATUS mohou firmy provozovat, kontrolovat a podepisovat dokumenty odkudkoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení

Začněte digitalizaci již dnes naší bezplatnou konzultací

Ulehčete si práci praktickými vlastnostmi řešení SIGNATUS

 

Nákladová efektivita

Ušetřete na rostoucích nákladech spojených se správou tištěných dokumentů. Přejděte na udržitelnější a ekonomičtější řešení

Jednotná správa obsahu a agendy

Hladce spravujte firemní obsah a zajistěte, že všechny materiály jsou vždy a všude k dispozici

Bezpečnost a ochrana dokumentů

S naším řešením je ztráta klíčových dokumentů věcí minulosti. Uchovávejte své záznamy bezpečně a v neporušeném stavu

Okamžité vyhledávání informací

Už žádné dlouhé hledání. Vše, co potřebujete, máte k dispozici během několika vteřin

Neomezený přístup

Ať už jste v kanceláři nebo na druhé straně světa, vaše dokumenty jsou vždy jen jedno kliknutí vzdálené

Zlepšený dohled nad dokumenty

Provádějte revize sdílených dokumentů jednoduše a transparentně i s externími klienty a partnery

Optimalizované toky dokumentů

Optimalizujte firemní procesy, urychlete schvalování a vylepšete spolupráci ve firmě i mimo ni

Modulární rozšiřitelnost

Jak roste váš byznys, roste i naše řešení. S množstvím doplňků a modulů máte flexibilitu přizpůsobit řešení vašim aktuálním potřebám

Implementace tohoto řešení pro vzdálený podpis nám kromě jednoznačných výhod pro naše zákazníky skvěle zapadla i do plánů společnosti k přechodu na bezpapírovou kancelář. Aktuálně máme pokryt celý životní cyklus smlouvy možností podpisu dokumentů elektronicky bez potřeby použití papírového dokumentu, což nás velmi těší.

Jakub Stankovský, vedoucí oddělení správy smluv
Volkswagen Financial Services

Míra digitálně prodaných/podepsaných pojištění v distribuční síti NN Slovensko prostřednictvím tohoto řešení je v současnosti 99%, v den nasazení řešení až 95%. Za období kratší než 3 měsíce bylo s pomocí řešení podepsáno více než 2 100 pojištění v naší interní distribuční síti (údaje k 28. březnu 2021). Na základě zpětné vazby od uživatelů s jistotou můžeme říci, že řešení je uživatelsky přívětivé a nevyžaduje velkou podporu, pokyny, podpůrné materiály, návody ani další motivaci.

Roman Frno, obchodní manažer
NN Group

  SIGNATUS ECM DMS DAM
Správa a analýza zákazníckých údajů
Řízení interních a externích pracovních postupů
Automatizace pracovních toků
Integrovaný elektronický podpis
Správa digitálních firemních aktiv, šablon a uživatelských rolí
Personalizace a firemní branding
Bezpečnostní management
Personalizovaná mobilní aplikace
Řízení souhlasů
Digitální frontdesk
Digitální kiosk a Point-of-Sale řešení

FINANČNÍ SLUŽBY

Konsolidujte všechny kritické dokumenty z vašich různorodých systémů. Automatizujte transakční procesy, odstraňte nesrovnalosti v údajích a zlepšete celkový zážitek zákazníků.

Poskytněte investorům a správcům portfolia komplexní pohled na všechny relevantní informace. Zefektivněte investiční profily, souhlasy klientů a komunikaci s investory.

Zefektivněte interakce se zákazníky přehlednou distribucí dokumentů a relevantních materiálů a vzdáleným ověřením transakcí.

Snížte provozní náklady jednodušší, přehlednou správou administrativy v interních procesech i při vztazích s klienty.

HEALTHCARE

Centralizujte všechny informace o pacientech z různých lékařských nástrojů a platform, které používáte. Automatizujte sběr dat, odstraňujte duplicitní záznamy a zjednodušte komunikaci mezi pacientem a vaším zdravotním zařízením.

Posilněte tým péče o pacienta s centralizovaným přístupem k lékařským záznamům pacienta. Zjednodušte plány péče, lékařské směrnice, komunikaci mezi odděleními a instrukce po propuštění.

Překonejte geografické bariéry integrací elektronických podpisů, zabezpečením autentifikovaných a bezpečných vzdálených konzultací pacientů a zjednodušením procesu souhlasu.

Snížte náklady a zvyšte produktivitu klíčového administrativního personálu. Vylepšete plánování, příjem pacientů, správu záznamů zaměstnanců a to vše v bezpečném a kolaborativním prostředí.

LiDSKÉ ZDROJE | HR

Zjednodušte všechny údaje uchazečů z množství zdrojů, které denně používáte. Zefektivněte proces náboru, minimalizujte množství papírové agendy a vylepšete interakci kandidátů s vašimi HR specialisty příjemným uživatelským zážitkem.

Poskytněte HR týmům konsolidovaný pohled na všechny relevantní dokumenty zaměstnanců. Automaticky aktualizujte a rychle přistupujte k záznamům kdykoliv je potřebujete bez ohledu na zařízení.

Plynulá integrace školících materiálů, kvízů a sledování pokroku. Posílejte automatické upozornění zaměstnancům i s podklady na školení.

Zjednodušte proces ukončení pracovního poměru a zajistěte, že všechny potřebné formuláře jsou řádně podepsané a digitálně uložené. 

Lízingové služby

Shromažďujte všechny smluvní dokumenty na jednom místě. Automatizujte pracovní postupy smluv, odstraňte informační bariéry a zlepšete spokojenost zákazníků.

Poskytněte zákazníkům komplexní pohled na veškeré důležité informace prostřednictvím integrace nákupu aktiv, evidence údržby, výpočtů zbytkových hodnot a procesů na konci termínu.

Automatizujte správu dokumentů a umožněte okamžité podpisování i revizi smluv přímo v showroomu pro zrychlení schvalovacích procesů.

Snížete provozní náklady a zvyšte produktivitu klíčových interních operací prostřednictvím zlepšené správy dokumentů a týmové spolupráce.

Výroba a průmysl

Centralizujte a zjednodušte správu dodavatelských smluv, zajistěte rychlé a právně závazné elektronické podpisování pro dálkové schválení a urychlení schvalování objednávek.

Digitalizujte agendu pracovních smluv, elektronické distribuce a validace dodatků pracovních smluv. Zrychlete schvalovací procesy pro nábor a řízení personálu a zajistěte digitální archivaci dokumentů personálního oddělení.

Centralizujte archivaci školení a zaměstnaneckých certifikátů a pracovních povolení. Zjednodušte schvalování dokumentů o bezpečnostních standardech a nařízeních, automatizujte správu dokumentů požární ochrany a zjednodušte evidenci odborných prohlídek, odborných zkoušek určených technických zařízení a pracovních úrazů.

Zvyšte efektivitu procesů zjednodušením správy pracovních pokynů, zajistěte okamžité digitální podpisy pro schválení nebo revize a centralizujte dokumentaci týkající se výrobních postupů.

LOGISTIKA

Zjednodušte řízení nákupu dílů a materiálů. Zvyšte efektivitu, snížte manuální zásahy a zajistěte včasné a efektivní řešení nákupních výzev.

Umožněte svým dodavatelům snadné začlenění do vašich systémů. Eliminujte informační bariéry a zajistěte, aby každý dodavatel splňoval vaše požadované normy.

Generujte smlouvy automaticky, řiďte nákupní objednávky jedním systémem a jednoduše zpracovávejte hromadné platby dodavatelům. Posilněte důvěru dodavatelů prostřednictvím včasných a transparentních transakcí.

Snížte provozní náklady a zvyšte efektivitu klíčových týmů. Optimalizujte administrativu, efektivně spravujte obsah, podporujte spolupráci a zajistěte bezchybné bezpečnostní protokoly.

MALOOBCHOD A VElKOOBCHOD

Zlepšete zákaznický zážitek pohodlným řízením celého nákupního procesu a vrácením zboží elektronickým podpisem, automatickým generováním a odesíláním faktur a rychlým a jednoduchým řízením reklamačních formulářů a dokladů o vrácení.

Získejte centralizovanou správu a jednoduchou revizi nákupních smluv, osobní i dálkové digitální podpisování pro objednávkové formuláře, dodací a přebírací protokoly.

Zefektivněte správu franchisových smluv, zjednodušte revizi a schvalování marketingových materiálů, podkladů a událostí a zajistěte rychlé a právně závazné digitální autorizace pro operativní rozhodování a schvalovací procesy mezi franchisem a franchisanty.

Zjednodušte správu pracovních směn a implementujte rychlé digitální schvalování pro interní procesy, centralizujte archivaci a správu inventárních záznamů, přebíracích a odevzdávacích protokolů a dokladů o objednávkách.

Energetika a služby v oblasti dodávek

Sjednoťte všechny klíčové údaje z vašich systémů pro fakturaci a měření. Zjednodušte vytváření faktur, automatizujte postupy odběru měřidel, eliminujte chybějící data a vylepšete zákaznickou zkušenost a pohodlí vašich klientů.

Vybavte své zaměstnance a týmy v terénu komplexním přehledem o aktivech, pracovních úkolech a další potřebné dokumentaci. Zefektivněte kontroly infrastruktury, povolení k opravám a aktualizace v reálném čase.

Zjednodušte smluvní vztahy s klienty automatickým vytvářením smluv a dodatků mezi odběrateli a distribučními sítěmi. Automatizujte postupy schvalování a aktualizace tarifů a zajistěte spolehlivou a bezpečnou evidenci spotřeby energie.

Zjednodušte řízení provozní administrativy od automatizace sledování dokumentů a správy regulačních předpisů, přes rychlé elektronické podepisování interních rozhodnutí a auditů, až po jednotné uchovávání a přístup k záznamům o dodávkách energie, spotřebě, odběratelích a výrobě.

Máte specifické požadavky?

cO SA DěJE V DIGITÁLNí TRANSFORmaCI | BLOG

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PRODEJNÍCH MÍST

Jedna z největších bank prostřednictvím digitálních technologií modernizuje poskytování poradenství na pobočkách. ČSOB se dlouhodobě věnuje digitální transformaci prostřednictvím více projektů.

ORANGE POLSKO ROZŠIŘUJE ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA VŠECHNY POBOČKY

Prvním telekomunikačním operátorem v Polsku, který zavedl plně bezpapírové podepisování smluv na prodejních místech, se v roce 2017 stala společnost Orange Polsko. Za úspěšnou implementací projektu, v čase kratším jak jeden měsíc stojí dvě partnerské společnosti.

TECHNOLOGICKÉ INOVACE V DORUČOVACÍCH SLUŽBÁCH

Největší slovenská kurýrní společnost Slovak Parcel Services přichází na trh s další inovací. Kurýři společnosti se budou podílet na sběru dat pro účely průzkumů spotřebitelských preferencí a veřejného mínění.