Orange Polsko rozšiřuje elektronické podepisování dokumentů na všechny pobočky

02.03.2020

Prvním telekomunikačním operátorem v Polsku, který zavedl plně bezpapírové podepisování smluv na prodejních místech, se v roce 2017 stala společnost Orange Polsko. Za úspěšnou implementací projektu, v čase kratším jak jeden měsíc stojí dvě partnerské společnosti. Softwarová firma ANASOFT, která je tvůrcem řešení digitálního vlastnoručního podpisu Signatus a její partnerská společnost Infinite IT Solutions.

Signatus, digitální vlastnoruční podpis

Od úspěšného pilotního nasazení projektu se elektronické podepisování postupně rozšířilo na 700 prodejních míst společnosti Orange Polsko.

Za tento čas se společnosti Orange Polsko podařilo:

  • Elektronicky podepsat smlouvy s více než 760 000 zákazníky
  • Ušetřit 4,5 miliónů listů papíru
  • Zachránit 400 stromů 

Elektronickou formu podepisování dokumentů si ve společnosti Orange Polsko vybírá 9 z 10 zákazníků. Rozdíl pro zákazníka je v tom, že místo papíru se podepisuje na tablet a odchází z pobočky bez papírů. Takový způsob podepisování je nejen ekologický, ale i komfortní. Kompletní dokumentaci má klient dostupnou v zákaznické zóně a nemusí se obávat ztráty dokumentů. Dokumenty v papírové podobě jsou zákazníkovi k dispozici na požádání.

Společnost Orange Polsko se dlouhodobě zabývá digitální transformací a implementuje inovativní řešení do svých procesů. Těší nás, že i naše řešení Signatus, díky skvělé partnerské spolupráci se společností Infinite IT Solutions, je součástí této digitální proměny.