Správa nemovitostí a výroba tepla

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

V oblasti správy nemovitostí se naše řešení zaměřují především na správu bytů a nebytových prostor v bytových domech. 

Náš systém DOMUS je uzpůsoben tak, aby umožňoval efektivní ekonomickou správu bytových domů (elektronické zasílání vyúčtování a předpisů, další elektronická komunikace), sledování platební disciplíny obyvatel, rozúčtování společných nákladů (kontrola spotřeby energií online), sledování technického stavu domů a správu oprav. 

Správa bytů online, dálkové odečty měřičů, informace přes portál, SMS notifikace, či hybridní pošta je samozřejmostí.

VÝROBA TEPLA 

Řešení pro efektivní výrobu tepla umožňuje: 

 •  Sledování technického stavu zařízení kotelen, výměníkových stanic
 •  Sledování nákladů na výrobu tepla
 •  Odpočty spotřeby tepla
 •  Vystavování faktur za odebrané teplo
 •  Sledování platební disciplíny
 •  Kalkulace ceny

Dálkové měřiče, či odpočty měřičů, informace přes portál, to vše usnadňuje našim zákazníkům jejich každodenní práci.

INFORMAČNÍ SYSTÉM DOMUS

Informační software DOMUS pro správu bytů je jedním z našich největších produktů a vyvíjíme jej od založení společnosti v roce 1993. DOMUS poskytuje podporu pro správu bytových a nebytových prostor a výrobu tepla od technických modulů, přes moduly nájemného, účetnictví až po vyúčtování. Jeho výhody využívají správci při správě více než 250 společností, které spravují více než 750 tisíc prostorů na Slovensku a v České republice. 

ANASOFT také provozuje největší portál www.poschodech.cz, který zpřístupňuje údaje o bytu a domu vlastníkům bytů.

ČÍM JE NAŠE ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU BYTŮ A VÝROBU TEPLA JINÉ 

 • Plnohodnotné účetnictví včetně DPH je integrováno do systému
 • Všechny moduly běží nad jednou databází, údaje jsou evidovány pouze jednou
 • Vybrané aplikace běží nejen pod Windows, ale i ve webovem prohlížeči
 • Vybrané aplikace najdete také jako mobilní aplikace pro Android a iOS
 • Portál www.poschodech.cz je integrální součástí a o jeho provoz se postaráme za vás

CERTIFIKÁTY PRO SYSTÉM DOMUS

 • ISO 9001
 • ISO 14000
 • ISO 25000
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1
 • EU & NATO SECRET Security Clearance