Digitální transformace

ELEKTRONIZACE PAPÍROVÝCH PROCESŮ

V rámci digitální transformace poskytujeme různá řešení, která prostřednictvím technologie digitálního vlastnoručního podpisu - SIGNATUS, eliminují práci s papírovou dokumentací a zefektivňují zažité procesy. Technologie umožňuje digitální vlastnoruční podepisování dokumentů různými způsoby.

Prostřednictvím nativní aplikace dostupné pro systémy Android/Windows/iOS nebo přímo ve webovém prohlížeči zařízení (tablet, mobil, notebook, počítač). Způsoby digitálního podepisování je možné kombinovat   a získat tak hybridní systém na podepisování dokumentů kdekoliv.

Například na podepisování dokumentů na prodejním místě použitím signpadu, v terénu prostřednictvím tabletu a na smartphonu v pohodlí domova.

Na odbourání papírů z procesů, které vyžadují právně závazný souhlas, je digitální podpis ideálním řešením. Nabízí flexibilitu v nastavení funkcionalit a designu, umožňuje zaznamenávání biometrických vlastností podpisu (přítlak, sklon písma, rychlost písma, rychlost pohybu pera, směr tahu) pro posouzení shody podpisu písmoznalci. Bezpečnost a integrita vložených dat do elektronického dokumentu je zabezpečena šifrováním.

Technologie je plně v souladu s nařízeními eIDAS a GDPR a je integrovatelná prostřednictvím rozhraní, které podporují výměnu dokumentů a vzájemnou integraci mezi systémy.

DIGITALIZACE MÍST KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKEM

Digitální transformací postupně procházejí i místa kontaktu se zákazníkem. Hlavním cílem digitalizace prodejních míst je zefektivnění prodeje a snížení spotřeby papíru. Pro tento účel jsme vytvořili řešení, které umožňuje realizovat podporu prodeje na tabletech.

Řešení je dostupné na platformách Android/Windows  a umožňuje uživatelovi přistupovat k informacím z předdefinovaných zdrojů (webstránka, dokument, aplikace, video…) bez změny aplikačního prostředí. Samotné použití řešení je v rámci implementačního projektu přizpůsobené funkčním a designovým požadavkům klienta.

PŘÍKLADY POUŽITÍ APLIKACE:

  • Prezentace produktů a služeb
  • Navigace pracovníka během prodejního cyklu
  • Podepisování dokumentů
  • Spouštění pomocných aplikací
  • Nastavení procesů a jejich zobrazení pro různé uživatele

PŘÍNOSY:

  • Okamžitá prezentace nových produktů, služeb v prodejní síti
  • Úspora nákladů na tisk dokumentů a propagačních materiálů
  • Rychlá adaptace pracovníků do prodejního cyklu
  • Nástroj pro vyhodnocování úspěšnosti obchodního procesu

AUTORIZACE DOKUMENTŮ POMOCÍ pokročilého ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Pro autorizaci digitálních dokumentů jsme vytvořili řešení, které použitím pokročilého elektronického podpisu (SMS, pinkód, token, heslo, případně otisk prstu) umožňuje vyjádřit jednoznačný souhlas s obsahem dokumentu.

Taková forma elektronického podpisu je plně v souladu s nařízením eIDAS a používá se na elektronické podepisování dokumentů různého typu. Výhodou řešení je jednoduchá integrace do existující infrastruktury a použití vlastních zařízení ať už na straně klienta nebo zákazníka.

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

V rámci digitální transformace poskytujeme řešení, které zjednodušuje komunikaci se zákazníky a umožňuje ukládání digitálně podepsaných dokumentů na jednom místě s neomezeným přístupem, do zákaznické zóny. 

Integrací na backendové systémy firmy poskytuje zákaznická zóna zákazníkům aktuálně informace o zakoupených produktech, službách a o novinkách.