Digitální transformace prodejních míst

28.07.2020

Jedna z největších bank prostřednictvím digitálních technologií modernizuje poskytování poradenství na pobočkách. ČSOB se dlouhodobě věnuje digitální transformaci prostřednictvím více projektů.

Digitalizace prodejních míst prostřednictvím moderních zařízení

Cílem projektu digitální adaptace bylo vytvořit řešení, které zkrátí čas strávený na pobočce a zefektivní prodejní proces. Tvůrcem řešení je softwarová společnost ANASOFT, která se více jak 25 let věnuje vývoji softwaru na míru.

INTUITIVNÍ ZPŮSOB PREZENTACE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE NA TABLETU

Princip použití tabletu spočívá v aktivní interakci klienta s pracovníkem pobočky. Aplikace nainstalovaná na tabletu intuitivně provází uživatele prodejním cyklem a umožňuje přistupovat k různým informacím beze změny aplikačního prostředí. Klient banky tak může jednoduše přistupovat k informacím z jiného systému, aplikace nebo webové stránky a to bez jakýchkoliv změn v designu aplikace. 

možnosti použití

  • Prezentace produktů a služeb
  • Spouštění pomocných aplikací
  • Zobrazení dodatečných informací z předdefinovaných zdrojů
  • Digitální podepisování dokumentů

MOŽNOSTI NASTAVENÍ

  • Zobrazení procesů podle přidělených rolí uživatelů
  • Intuitivní navigace pracovníka během různých scénářů prodejního cyklu

JAK SE ZMĚNIL PRODEJNÍ PROCES V PRAXI?

Do banky přijde klient, který má zájem o určitý produkt nebo službu banky. Na to, aby ho banka klientovi poskytla, musí společně projít poměrně zdlouhavým procesem. Od zadání údajů do systému, ověření údajů, prostudování podmínek, podepsání dokumentů až po jejich tisk.

AplikAcE celý proces výraznĚ zjednodušuje a Zkracuje

Zatím co pracovník banky zadává potřebné údaje do systému, klient se může podívat na aktuální nabídku banky přímo v aplikaci. V momentě dokončení akce pracovníka, se zaznamenané údaje automaticky zobrazí klientovi a ukončí tak jeho dosavadní činnost. Celý proces se tak z papíru přenesl do digitálního prostředí tabletu a umožnil tak bance pokročit v digitální transformaci.

PŘÍNOSY APLIKACE

  • Okamžitá prezentace nových produktů, služeb v prodejní síti
  • Úspora nákladů na tisk dokumentů a propagačních materiálů
  • Rychlá adaptace pracovníků do prodejního cyklu
  • Nástroj pro vyhodnocování úspěšnosti obchodního procesu

Výhodou digitální prezentace je i to, že banka dokáže rychle reagovat na aktuální dění na trhu a nabídku pro své klienty okamžitě personalizovat. Donedávna tuto úlohu plnily tištěné brožury a letáky. Dnes je digitální podoba efektivnější a ekologičtější formou prezentace.