Služby IT

IT služby

Konzultační služby v oblasti Ochrany osobních údajů

Zabezpečujeme implementaci požadavků Zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů, vypracování povinné bezpečnostní dokumentace na ochranu osobních údajů (bezpečnostní projekt, směrnici, opatření, politiky). Umíme zjistit nejkritičtější místa ochrany citlivých dat. Posuzujeme řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ISO 27001.

Audit IT

Auditem IT zákazníci získají reálný pohled na aktuální stav svého IT prostředí, zjistí, jaké jsou rezervy a nedostatky. Výsledkem auditu IT jsou v závislosti na cílech a očekávání zákazníka obvykle popis skutečného stavu auditované infrastruktury, návrhy a doporučení pro úpravu infrastruktury IT, návrh opatření na případné odstranění nedostatků a zlepšení aktuálního stavu.

Návrh a optimalizácia IT

Každá IT infrastruktura časem vyžaduje obnovu, případně změnu vyplývající z nových požadavků kladených na hlavní činnost společnosti, nebo je třeba jednoduše snižovat náklady na IT. S kvalifikovaným týmem našich odborníků pro různé oblasti IT umíme připravit návrhy na optimalizaci IT infrastruktury, které budou zohledňovat zákazníkovy možnosti a cíle.

Realizace Proof of Concept

Plně chápeme, že rozhodnutí při výběru náročné technologie pro infrastrukturu nebo bezpečnost v IT se nerodí snadno. Jelikož je lepší jednou vidět než stokrát slyšet, doporučujeme vyzkoušet naše řešení. Pro vybrané řešení a výrobce rádi poskytneme plně funkční zkušební licence s časovým omezením, dohodneme referenční návštěvu u stávajícího zákazníka nebo při náročnějších projektech zrealizujeme zkušební instalaci řešení pro testování typu Proof of Concept.

Implementační služby

V rámci každé dodávky řešení pro infrastrukturu a bezpečnost IT poskytujeme profesionální implementační služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníky pro každý produkt. Díky nim se zákazníci mohou spolehnout, že řešení, které si vybrali, bude spolehlivě sloužit a využijí jeho potenciál v největší možné míře.

Komplexní správa IT a technická podpora

Ke všem řešením a technologiím, které dodáváme a implementujeme, poskytujeme profesionální správu během samotného provozu. Na jednotlivé technologie tak klienti nemusejí za vysoké náklady školit interní zaměstnance. Naši techničtí pracovníci jsou průběžně školeni a certifikováni pro konkrétní technologie. V případě poruchy jsme připraveni poskytnout rychlou a účinnou technickou pomoc přímo na místě nebo vzdáleným přístupem. Pro tento účel máme v provozu SeviceDesk a Hotline s nepřetržitým provozem 24x7 a reakční dobou již od 2 hodin.
Více informací o komplexní správě IT

Konzultace a školení

Školení ke konkrétním projektům a řešením realizujeme našimi certifikovanými pracovníky, výrobcům technologie nebo prostřednictvím specializovaných školících společností. V případech, kdy zákazník zvažuje změnu v použitém řešení (upgrade, migrace apod.) Umíme poskytnout odborné konzultační služby.