Konzultační služby v oblasti Ochrany osobních údajů

Zabezpečujeme implementaci požadavků Zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů, vypracování povinné bezpečnostní dokumentace na ochranu osobních údajů (bezpečnostní projekt, směrnici, opatření, politiky). Umíme zjistit nejkritičtější místa ochrany citlivých dat. 

Audit IT

Zákazníci získají reálný pohled na aktuální stav svého IT prostředí, zjistí, jaké jsou rezervy a nedostatky. Výsledkem  jsou v závislosti na cílech a očekávání zákazníka obvykle popis skutečného stavu auditované infrastruktury, návrhy a doporučení pro úpravu infrastruktury IT, návrh opatření na případné odstranění nedostatků a zlepšení aktuálního stavu.

Návrh IT

Každá IT infrastruktura časem vyžaduje obnovu, případně změnu vyplývající z nových požadavků kladených na hlavní činnost společnosti, nebo je třeba jednoduše snižovat náklady na IT. 

Optimalizace IT

S kvalifikovaným týmem našich odborníků pro různé oblasti IT umíme připravit návrhy na optimalizaci IT infrastruktury, které budou zohledňovat zákazníkovy možnosti a cíle.

Realizace Proof of Concept

Rozhodnutí při výběru náročné technologie pro infrastrukturu nebo bezpečnost v IT se nerodí snadno. Pro vybrané řešení a výrobce poskytneme plně funkční zkušební licence s časovým omezením, dohodneme referenční návštěvu, zrealizujeme zkušební instalaci řešení pro testování.

Implementační služby

V rámci každé dodávky řešení pro infrastrukturu a bezpečnost IT poskytujeme profesionální implementační služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníky pro každý produkt. 

Komplexní správa IT

Ke všem řešením a technologiím, které dodáváme a implementujeme, poskytujeme profesionální správu během samotného provozu. Na jednotlivé technologie tak klienti nemusejí za vysoké náklady školit interní zaměstnance. Naši techničtí pracovníci jsou průběžně školeni a certifikováni pro konkrétní technologie.

IT technická podpora

V případě poruchy jsme připraveni poskytnout rychlou a účinnou technickou pomoc. Pro tento účel máme v provozu SeviceDesk a Hotline s nepřetržitým provozem 24x7 a reakční dobou již od 2 hodin.

Konzultace a školení

Školení ke konkrétním projektům a řešením realizujeme našimi certifikovanými pracovníky, výrobcům technologie nebo prostřednictvím specializovaných školících společností.