Používání moderních informačních technologií je stále častěji konfrontováno se sofistikovanými a agresivními hrozbami různého druhu. Bezpečnost IT je pro nás prioritní oblast, které se v ANASOFTu systematicky věnuje tým profesionálů.

Naše portfolio bezpečnostních řešení pokrývá nejvíce ohrožené části vaší infrastruktury a vašich dat. Máme řešení, které dokáží ochránit vás a vaše klienty před pokročilými IT hrozbami. Víme jak ochránit vaše peníze, údaje a vaši reputaci.

DECEUS - CYBER DECEPTION TECHNOLOGY

DECEUS je komplexní a modulární řešení, které pomáhá odhalit a identifikovat přítomnost útočníka v síti.Jde o produkt společnosti ANASOFT, který minimalizuje kybernetické útoky na klienta a jeho informační bezpečnost. Napomáhá při identifikaci hackerů a zároveň zlepšuje celkovou ochranu sítě.

DATABASE SECURITY - MONITORUJTE A CHRAŇTE PŘÍSTUPY K VAŠIM DATŮM

Při ochraně Vašich firemních dat by jste měli věnovat zvýšenou pozornost přímo tam, kde jsou – v databázích, datových úložištích, souborových serverech...Můžete mít dokonalý přehled o aktivitách uživatelů s daty, umět rychle a přesně určit místo případného úniku dat a zabránit mu.

DLP - DATA LEAKAGE PREVENTION - NEDOVOLTE ZNEUŽÍT CITLIVÉ INFORMACE

Pokud disponujete údaji, které mají významnou hodnotu, ať už z pohledu obchodu nebo legislativy, únik a následné zneužití citlivých informací může mít pro Vás fatální následky. Před uvedenými hrozbami se můžete účinně chránit prosteřdnictvím DLP - Data Leakage Prevention, ať už jde o data v cloudu, ve firemní síti, i mimo ni.

WAF - WEB APPLICATION FIREWALL - CHRAŇTE VAŠE WEBOVÉ APLIKACE

Útoky zaměřené na webové aplikace jsou stále sofistikovanější a jejich cílem jsou především data z webových aplikací a firemních databází, převzetí kontroly nad obsahem, vzhledem web stránky nebo způsobení její nedostupnosti. Nezávislou ochranu webových aplikací před DDoS útoky, či hacknutím stránky můžete mít i Vy.

GDPR, PCI DSS, ISO 27001 - BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

Různé předpisy vyžadují schopnost firem prokázat, že chrání citlivé data. Abyste citlivé data dokázali chránit, nejdříve je musíte najít a klasifikovat.Až potom zabezpečíte, aby se k těmto datům dostala jen oprávněná osoba s příslušnými přístupovými právy. Vše je potřeba zdokumentovat a my v ANASOFTu Vám s tím pomůžeme.

NEXT GENERATION FIREWALL - OCHRANA PERIMETRU

Ochránit se před malware a zabezpečit podnikovou síť potřebují firmy všech velikostí - od malých kanceláří až po velké datacentra.ANASOFT má řešení pro zákazníky všech velikostí. Integrovaný firewall nové generace v rámci řešení UTM - Unified Threat Management ochrání před útoky na síti i Vaši společnost.

ICS/SCADA - OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ

Vaše výrobní prostředí umíme ochránit před napadením nebo poškozením při úmyslným, ale i neúmyslným zásahu interního uživatele. Naše řešení s nejširší podporou SCADA protokolu kombinovanou se zesílenou konstrukcí specializovaných zařízení Vám pomůže zabránit nechtěným výpadkům ve výrobě.

SIEM - MANAGEMENT BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ A UDÁLOSTÍ

Log záznamy ze zařízení jsou zdrojem cenných informací pro řízení software security. Poskytují okamžité informace o podezřelých aktivitách v síti, bez dalšího zpracování by však zůstaly nevyužité. S efektivním využitím tohoto velkého množství dat Vám pomůže řešení, které generuje pouze relevantní bezpečnostní události.  

WEB SECURITY - CHRAŇTE VAŠI SÍŤ PŘED ŠKODLIVÝM KÓDEM

Struktura a funkčnost webových stránek se změnila ze statických na dynamické a jejich obsah je určován celou komunitou. S tím je spojen i nárůst výskytu škodlivého kódu, který se prostřednictvím webu dostává k uživatelům. Kvalitní a bezpečná webová brána ochrání vaše uživatele před škodlivým kódem při stahování souborů a umožní vám řídit přístup na web.