Nový retail a omnikanálová distribúcia

03.03.2020

nový retail omni-kanálová distribúcia logistika e-commerce zásobovanie distribúcia

Omnikanálová distribučná stratégia sa postupne bude stávať nevyhnutnosťou pre celý segment elektronického obchodu (e-Commerce). Nové logistické technológie prispeli k zoštíhleniu logistických tokov a komfortnejšej spotrebiteľskej skúsenosti pri online nákupoch. 

Digitalizácia zásadne ovplyvnila obchod a spôsoby ako sa nakupuje. Podľa štúdie až 74% spotrebiteľov sa pri nákupnom rozhodovaní spolieha na sociálne médiá, pričom až u 71% spotrebiteľov je pravdepodobnejšie, že uskutočnia nákup podľa odporúčaní na sociálnych sieťach. Iná štúdia zistila, že až 31% spotrebiteľov využíva sociálne siete pri hľadaní nových tovarov, ktoré plánujú kúpiť. Sociálne siete výrazným spôsobom ovplyvnili a pozmenili nákupné správanie spotrebiteľov, ktorému sa museli prispôsobiť predajcovia a  adaptovať nové obchodné stratégie.

Rýchlosť, dostupnosť a pohodlnosť, ktorú umožňuje online nakupovanie sa podpísali aj pod prudký nárast sektoru e-Commerce (e-Business), ktorý zároveň začal ohrozovať aj etablované kamenné predajne. Vzhľadom na masívny presun na nový model obchodovania a rozsah zmien, ktoré inicioval e-Commerce, sa tento fenomén začal označovať ako e-revolúcia.

Rýchlosť a dostupnosť sú zároveň vlastnosti, ktorým museli byť prispôsobené logistické procesy. Zatiaľ čo prepojenosť sociálnych médií najviac ovplyvnila pred-nákupné správanie a rozhodovacie procesy spotrebiteľov, prepojiteľnosť (interkonektivita), ktorú umožňujú digitálne technológie, má nemenej zásadný dopad na samotné postupy doručovania tovarových zásielok: od úspešného prijatia objednávky, riadenie zásobovania, cez vyskladnenie, zabalenie, expedovanie až po dodanie do rúk zákazníka.

                     Globálny rast predaja v sektore e-Commerce 2014-2021

Globálny nárast predaja v e-Commerce 2014-2021 (v miliardách dolárov) (zdroj: Statista)

 

Digitalizácia maloobchodu a nástup nového retailu

Digitalizácia a nové technológie prenikli do všetkých odvetví. S nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie sa otvorili inovatívne možnosti, ktoré dovtedy konvenčné technológie neumožňovali. Internet vecí (IoT) prepojil ľudí, zariadenia, dáta a systémy, vďaka čomu výrobné a zásobovacie procesy získali bezprecedentnú flexibilnosť a prevádzkovú agilnosť. Navyše, technológie strojovej inteligencie vnášajú do podnikových procesov veľkú mieru autonómie, čo vedie k zvyšovaniu celkovej prevádzkovej inteligencie podniku.

Podobne je to aj v prípade veľkoobchodu a maloobchodu. Štvrtá priemyselná revolúcia nepriniesla len nástroje pre výrobné procesy. Digitalizácii podlieha celý materiálový tok a odberateľsko-dodávateľské reťazce.

Logistika, podobne ako výroba a priemysel, nadobudla mieru inteligencie vďaka novým technológiám ako Internet vecí (IoT), Internet služieb (IoS) alebo digitálne dvojča. Digitalizácia sa tak v prípade maloobchodu, veľkoobchodu a e-shopov (e-Commerce) prejavuje v dvoch polohách – smerom k zákazníkom a k procesom.

Sociálne siete, mobilné aplikácie, chatboti a užívateľské prostredie sa týkajú predovšetkým komunikácie, interakcie a rozhrania predajcu, obchodu alebo značky priamo so zákazníkmi.

Inteligentné a dynamické systémy riadenia zásobovania, digitalizácia poslednej míledigitálne dvojčatá sa vzťahujú na logistické procesy zabezpečujúce čo najefektívnejšie doručenie objednávok. Obidve oblasti sú navzájom organicky previazané a sú súčasťou konceptu nového retailu (Retail 4.0).

Technológie e-Commerce e-shop logistika online nákup

Miera nasadzovania nových technológií v retaile (zdroj: BDO)

Omnikanálová stratégia ako retail 4.0

Digitálne technológie zabezpečujú kompletnú integráciu procesov, od objednávkového systému na webovej stránke obchodu a účtovný systém (ERP systém), cez riadenie skladových zásob (WMS) až po expedíciu a doručenie (TMS).

Práve táto integrovateľnosť umožňuje predajcom a obchodom adaptovať omnikanálovú stratégiu predaja, ktorá sa stáva nevyhnutnou v súčasnom vysoko-konkurenčnom prostredí. Omnikanálová stratégia predstavuje formu predaja a zákazníckej starostlivosti dostupnej na rôznych kanáloch: online nákup na mobilných zariadeniach, počítači, telefonická objednávka alebo v nákup priamo v kamennom obchode.

Integrácia a automatizácia modernými technológiami sú prostriedkami na prepojenie a koordináciu jednotlivých zložiek vo všetkých kanálov. To v praxi znamená, že zákazník má prístup k rozšírenej funkcionalite umožňujúcej zisťovať dostupnosť tovarov v príslušných predajniach alebo distribučných centrách predajcu v reálnom čase, nakúpiť online, ale tovar si vyzdvihnúť v kamennej prevádzke („click & collect“). Alebo naopak, nakupovať priamo v obchode a nechať si tovar priniesť kuriérom na určené miesto. Predajcovia sa tak snažia zabezpečiť čo najlepšiu a najkomfortnejšiu zákaznícku skúsenosť vrátane personalizácie spotrebiteľských preferencií ohľadom výberu, platby a dodania tovarov.

Fungujúca hladká zákaznícka skúsenosť znamená nevyhnutne aj integráciu a koordináciu rôznorodých procesov na pozadí nákupov. Tieto procesy prebiehajú na mikroúrovni skladu a distribučného centra, ale zároveň aj na makroúrovni riadenia dodávateľsko-odberateľských tokov. Predovšetkým ide o prijímanie a spracovanie objednávok, riadenie zásob, riadenie vychystávacích a baliacich technológií, ľudských zdrojov v sklade a na expedícii, ako aj riadenie prepravy a doručenia poslednej míle.

e-Commerce obchodné ciele zásobovanie logistika

Krátkodobé obchodné ciele v predaji a digitálna transformácia (zdroj: BDO)

Inteligentné riadenie tovarov novej generácie

Zabezpečenie rýchlych tokov znamená integráciu platformy internetového obchodu (e-shopu) s ERP systémom, a následné kompatibilné prepojenie so systémami riadenia zásob a práce, vo väčšine prípadov prostredníctvom systémov riadenia skladu (WMS).

Tlak na zrýchľovanie procesov  vychystávania, rozširovanie priepustnosti skladov a konkurenčný boj v skracovaní dodacích lehôt spôsobuje, že sa do podnikových systémov integruje aj funkcionalita systémov riadenia prepravy (TMS) ako aj systémov riadenia nakládky a vykládky (YMS).

Vzhľadom na komplexnosť celého riadiaceho procesu, ako aj zefektívňovanie a zoštíhľovanie tokov, sa riadiace systémy postupne integrujú do väčších celkov. V prípade nasadených WMS systémov sa prevádzkovatelia postupne presúvajú k novej generácie tohto typu riadiacich systémov – Warehouse Execution System (WES). Tieto systémy predstavujú komplexnú platformu dynamického riadenia operácií na báze MES systémov (Manufacturing Execution System).

Personalizácia sa v e-Commerce netýka len rozpoznania a prognózovania zákazníckych preferencií, ale aj na riadenie zásobovania, skladov a toku materiálu. Moderné sklady už neslúžia len ako dočasné prekladiská, ale vzhľadom na možnosti nových technológií a integráciu procesov, poskytujú pridanú hodnotu v podobe dodatočných služieb, ako napríklad finálna montáž, kontrola kvality, balenie alebo prebaľovanie materiálov a tovarov.

Digitalizácia, automatizácia a vertikálna integrácia procesov transformujú sklady na multifunkčné objekty schopné poskytovať doplnkové služby na vyžiadanie. Okrem distribučných centier sa tak môžu stať aj výdajnými miestami alebo dokonca aj kamennou predajňou, kde si zákazník môže vyberať tovar cez mobilnú aplikáciu (prehliadanie dostupného tovaru na sklade), ktorý mu bude následne obsluhou vydaný (dynamické riadené vychystávanie). Simultánne môže plniť aj funkciu prekladiska (logistického uzla) v zásobovacom reťazci, ako aj zberného bodu a miesta spracovania pre reverzné toky.

Multifunkčnosť, traceabilita a viditeľnosť logistických pohybov naprieč celým odberateľsko-dodávateľským reťazcom zároveň prispeli k rozšíreniu omnikanálovej stratégie z prostredia e-commerce (zameraného na koncového spotrebiteľa, tzn. B2C) aj do priemyslu a výroby (B2B model).

Nové technológie WMS Warehouse Management System pre e-Commerce retail

Investície do nových technológií. Top 3 technológie:  automatizácia skladu / riadenie skladu - 63,2%, prediktívna analytika - 54,0%, Internet vecí (IoT) a senzory - 35,5%. (zdroj: EyeForTransport)

Digitálny retail v roku 2020

Flexibilnosť a personalizácia riadiacich systémov inteligentnej logistiky umožňuje nielen individuálny prístup k zákazníckym preferenciám, ale dáva prevádzkovateľom skladov a firmám podnikajúcim v digitálnom maloobchode (e-Commerce) priestor experimentovať s obchodnými a procesnými stratégiami. Môžu testovať nové postupy, ktoré vďaka traceabilite a okamžitému prístupu k dátam dokážu hneď vyhodnocovať, a tým aj zvoliť najefektívnejšie postupy.

Zvýšenie množstva dostupných údajov umožňuje tiež pripravovať dôveryhodné prognózy a simulácie. Na druhej strane, nástroje strojovej inteligencie sa už nevyužívajú len v oblasti predikcie rozšírenej analytiky, ale sa začínajú nasadzovať aj v procesoch vychystávania a v dynamických zaskladňovacích stratégiách, ktoré sa riadia parametrami sezónnosti a obrátkovosti  tovarov.

Medzi trendy nového retailu na rok 2020 sa aj vďaka novým technológiám zaraďuje rozšírená personalizácia nákupnej skúsenosti. Zákazníci si budú môcť pri nákupe nechať upraviť tovar podľa vlastných preferencií. Zákazníci si už dnes pri nákupe v spoločnosti Nike môžu nechať upraviť topánky do takej miery, že budú vlastníkmi jedinečného páru. Podobnú službu už spustil aj výrobca oblečenia Levi´s.

Omnikanálová nákupná skúsenosť bude dominovať aj v roku 2020, kedy sa hranice medzi online a offline nákupom budú čoraz viac rozpúšťať. Online predajcovia (e-Commerce) sa zároveň budú ľahšie a flexibilnejšie pohybovať vo fyzickom priestore prostredníctvom pop-up stánkov, a to najmä vďaka dynamickému riadeniu logistických tokov a zásobovania.

Pop-up stánky navyše umožňujú predajcom flexibilne využívať stratégiu decentralizovaného predaja – dočasného umiestnenia bodov odberu čo najbližšie k svojím zákazníkom (napríklad počas sezóny vo vybraných nákupných strediskách, alebo v blízkosti relevantných bodoch záujmu a zhromažďovania).

Pretrvávajúcou prioritou pre online predajcov a e-shopy zostáva aj v roku 2020 skracovanie dodacích lehôt. Spoločnosť PwC zistila, že až 88% spotrebiteľov je ochotných priplatiť si za doručenie tovaru v deň objednania.

Práve skracovanie dodacích lehôt sa stáva silným konkurenčným nástrojom v e-Commerce. Podniky sa preto budú viac zameriavať na zefektívňovanie a automatizáciu doručenia poslednej míle, ako aj decentralizáciu svojej dodávateľskej siete a zásobovacieho reťazca, v rámci ktorých dokážu efektívne plánovať a riadiť logistické toky aj vďaka inteligentným riadiacim platformám akými sú WES systémy.  

Top technologické trendy v e-Commerce a online retail 2020

Top technologické priority v e-Commerce a digitálnom obchode na rok 2020: personalizácia - 76%, vyhľadávanie na stránkách - 60%, omnikanál - 49%. (zdroj: SearchNode)

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Zrýchľovanie inteligentnej automatizácie v logistike a e-commerce

Naštartovanie štvrtej priemyselnej revolúcie ovplyvnil internet. Nové technológie urýchľujú automatizáciu logistiky, zásobovania a e-Commerce vrátane vychystávania v sklade a logistiky poslednej míle.