Hybridná pošta

čo je HYBRIDNÁ POŠTA

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie zásielok sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov.

Nevyhnutnou súčasťou vedenia ekonomickej agendy je posielanie veľkého množstva listov – faktúr, upomienok a pri správe bytov sú to ročné vyúčtovania a predpisy. Pokiaľ ste ešte stále jedným z tých, ktorí posielajú zásielky poštou, určite oceníte výhody hybridnej pošty. Oslobodíte sa od ich tlačenia a kupovania obálok. Nestrácate čas a peniaze chodením na poštu. Vaše zásielky vďaka hybridnej pošte vytlačíte, zabalíte a odošlete z pohodlia kancelárie či dokonca zo svojej obývačky.

ČO JE VHODNÉ ZASIELAŤ CEZ HYBRIDNÚ POŠTU?

 • faktúry
 • upomienky
 • ročné vyúčtovania
 • zálohové predpisy
 • informačné materiály

HYBRIDNÁ POŠTA JE URČENÁ PRE:

 • všetkých, ktorí komunikujú s väčším počtom zákazníkov

VÝHODY HYBRIDNEJ POŠTY:

 • nízke náklady
 • posielanie už od 1 listu
 • komplexná služba (tlač, obálkovanie, distribúcia = jeden dodávateľ)
 • pri doporučených zásielkach máte stav doručenia zásielky priamo v systéme
 • zásielky zostávajú archivované v systéme vrátane zaslaných PDF, vždy viete, čo ste odoslali a akým spôsobom

ako to funguje

Použitie je jednoduché. Hybridná pošta  je integrovaná priamo v jednotlivých moduloch ERP systému FINUS. 

reálna ukážka z modulu domus

Pre lepšiu predstavu prinášame ukážku, ako sa realizuje zaslanie dokumentu "Vyúčtovanie nákladov" prostredníctvom hybridnej pošty v module DOMUS pre správcov priestorov.

Najprv si používateľ (správca) pripraví dokument - obrázok vpravo.

 

Následne klikne na ikonu Vytvor zásielky a ukáže sa okno - obrázok vľavo, kde si odosielateľ navolí možnosť Odoslať hybridnou poštou. Je na používateľovi či zvolí iné aj možnosti, ako napríklad zaslanie zásielok prostredníctvom emailu. 

K dokumentu "Vyúčtovanie nákladov" priloží ďalšie výstupy, ako je napr. správa o činnosti správcu, fond opráv alebo prílohy od externých dodávateľov.

Tento krok je možné predstaviť si ako vkladanie listov do obálky.  Následne vytvorené pdf súbory modul DOMUS zašle zmluvnému hybridnému operátorovi, ktorý ich zaobálkuje a podá na pošte.