Otvorené bankovníctvo / open banking

Ako najrýchlejšie a najefektívnejšie sťahovať a párovať platby?

Ako získať okamžitý prehľad o transakciách na účtoch vlastníkov bytov, bytových domov a spoločenstiev?

Jednoducho! Pomocou využitia nových otvorených bankových služieb aplikovaných do ERP systému FINUS to spravíte veľmi jednoducho.

Zákazníci, ktorí spravujú svoje agendy vo FINUSe môžu od verzie 11.0.0 využívať naplno prepojenia svojich účtov prostredníctvom produktov Premium API Tatra Banka, DATABANKING 2.0 Slovenská sporiteľňa a Česká spořitelna.

Použitím otvoreného bankovníctva získate čas, ktorý teraz venujete spúšťaním homebankingu jednotlivých bánk a následným spustením importov v module FINUS. Táto činnosť sa vykoná automaticky.

riešenie vo finuse

Komplexný ekonomicko-informačný systém FINUS má dopracovanú novú evidenciu pre prepojenie online bankovníctva.

Evidencia sa nachádza v záložke Platobný styk – Online prepojenie účtov.

Po kliknutí na ikonku „Online prepojenie účtov“ sa zobrazí evidencia na prepojenie účtov pre banky.

Riešenie cez PREMIUM API TATRA BANKA

Kliknutím na tlačidlo „Premium API“ a následne „Prepojenie“ budete presmerovaný na stránku Tatra banky.

UPOZORNENIE: Na prepojenie účtu je potrebné zadať svoje overovacie údaje pre Internet bankingTB (PID , HESLO, kód z čítačky). Ak používate Business banking a nemáte prístupy do Internet bankingu, je potrebné navštíviť pobočku Tatra banky a vyžiadať si prístupy do Internet bankingu.

Pred sprístupnení bankových účtov a ich prepojením je potrebné si vybrať jednu z ponúkaných možností: Som klientom Tatra banky alebo Nie som klientom.

Ak nie ste klientom Tatra banky, kliknite na možnosť Nie som klientom a následne Pokračovať prihlásením. Pre prihlásenie je potrebné zadať vašu e-mailovú adresu. Po zadaní e-mailovej adresy vám bude zaslané jednorazové prihlasovacie heslo, ktoré keď zadáte, zobrazí sa vám registračný formulár a pokračujete pokynmi pri registrácií.

Ak ste klientom Tatra banky, kliknite na možnosť Som klientom Tatra banky a Pokračovať prihlásením. Po zadaní PID a Heslo sa prihlásite do aplikácie TB. V prostredí TB označíte účty, pre ktoré budete sťahovať bankové výpisy a po ich označení sa zvolení možnosti „Pridať účet“ sa zvolené účty automaticky prenesú do evidencie do systému FINUS.

Pri službe Premium API Tatra banky je možné sťahovať výpisy aj pre účty vedené v iných bankách. Tatra Bankou podporované banky sú nasledovné:


Pridať a odstrániť účty je možné kedykoľvek. Pridané účty majú platnosť 180 dní. Po uplynutí 180 dní je potrebné obnoviť prepojenie kliknutím na Ikonku „Predľžiť“ alebo priamo v aplikácii TB.

Pohyby vedené na účtoch Tatra banky (potvrdené transakcie), ktoré sú prepojené medzi systémom ERP FINUS a PREMIUM API TB sa stiahnu automaticky v čase od 6:00 do 16:00 každú hodinu.

Pri službe Premium API Tatra banky je možné sťahovať výpisy aj pre účty vedené v iných bankách. Pohyby účtov iných bank prepojené cez službu Premium Api sa stiahnu  automaticky 4x za deň. 

Riešenie cez Slovenská sporiteľňa DATABANKING 2.0

Kliknutím na tlačidlo „Databanking 2.0“ a následne „Prepojenie“ budete presmerovaný na stránku SLSP prihlásenie. 

Po prihlásení sa vašim menom a heslom sa dostanete do aplikácie SLSP kde postupujete podľa pokynov.

Po nastavení prepojení účtov sa prenesú údaje do ERP FINUS.

Pridať a odstrániť účty je možné kedykoľvek. Pridané účty majú platnosť 90 -180 dní. Po uplynutí doby platnosti je potrebné obnoviť prepojenie kliknutím na ikonku „Predľžiť“.

Pohyby (potvrdené transakcie) na tých účtoch, ktoré sú prepojené medzi systémom ERP FINUS a Slovenská sporiteľňa sa stiahnu automaticky v čase od 6:00 do 16:00 každých 20 minút.

Okrem automatického sťahovania pohybov je možné aj ručný import transakcií pre všetky prepojené účty službou Premium API a SLSP Databanking 2.0.

Pre ručný import slúži tlačidlo .

Všetky zmeny majú klienti k dispozícii od verzie 11.0.0.