Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Ako na agilné vnútropodnikové zásobovanie | Intralogistika 4.0

09.10.2018

   Agilná intralogistika header

Interná logistika (výrobná logistika) zastrešuje plánovanie, implementáciu, kontrolu a efektívny tok a skladovanie materiálu, polotovarov a hotových výrobkov vo výrobných procesoch a výrobnom prostredí. Preto musí byť vnútropodnikové zásobovanie dostatočne flexibilné a zároveň aj riadne naplánované ako aj za účelom predchádzania neočakávaným prestojom a neželaný zastaveniam.

Výrobná logistika patrí medzi aktívne faktory podieľajúce sa na zvyšovaní celkovej výrobnej výkonnosti závodu, keďže intralogistika má priamy dosah na optimalizáciu využívania zdrojov, redukciu výrobného času produktu, optimalizáciu výrobných zásobvyťaženosť skladov a zvyšovanie kvality produkcie.

So zvyšovaním sa celkovej komplexnosti výrobných procesov nárastom množstva zariadení, pracovníkov ako aj kvantity vstupného materiálu a polotovarov v podniku, sa riadenie vnútropodnikových logistických systémov stáva čoraz náročnejším.

Neustále rozširovanie variability vyrábaných produktov, tlak na znižovanie výrobných časov a optimalizáciu prevádzkových nákladov núti podniky modernizovať zavedené intralogistické procesy, aby mohli pružnejšie reagovať na zmeny ako vo výrobnom prostredí tak aj na trhu.

                                   Zásobovanie VZV už nie je efektívne (ilustračný obrázok) 

Modernizácia tradičných systémov podnikovej logistiky

Rovnakým výzvam v oblasti vnútropodnikového zásobovania čelil aj podnik vyrábajúci komponenty pre automobilový závod, ktorý sa rozhodol digitálne transformovať, optimalizovať a automatizovať vlastnú výrobnú logistiku. Obsluhovanie výrobných pracovísk vstupným materiálom a presun polotovarov medzi jednotlivými postami ako aj odvoz finálnych výrobkov na kontrolu kvality, či do skladu, uskutočňovali vysokozdvižné vozíky neustále sa pohybujúce medzi skladmi a výrobou.

Operátori vozíkov sa pohybovali vo výrobnej hale na základe inštrukcií dispečera, ktorý riadil internú logistiku na základe vizuálnej kontroly stavu zásob alebo podľa ústne nahlásených požiadaviek od výrobných operátorov. Každý operátor logistiky musel jazdiť opakovane medzi pracoviskami a skladmi bez toho, aby mal adekvátne informácie o presných potrebách alebo situácii na pracoviskách a v skladoch. Tento spôsob práce zvyšoval neefektívnosť zásobovacieho procesu a zároveň neumožňoval vhodným spôsobom reagovať na mimoriadne a nečakané situácie.

Zavedenie Milk Run systému sa stáva pre výrobné podniky často riešením ako zvýšiť celkovú efektívnosť internej logistiky. Využívanie ťahačov s vagónikmi na dodávanie vstupného materiálu zo supermarketov (centrálnych skladov), či medziskladov na výrobné pracoviská a zároveň aj zvoz hotových výrobkov z výrobných liniek do skladov alebo na expedíciu, tvorí súčasť metódy lean manažmentu zásobovacieho reťazca.

Milk Run umožňuje znižovať lead time výrobku (priebežnú dobu za akú prejde výrobok celým výrobným procesom) ako aj posilniť autonómnosťflexibilnosť výrobnej logistiky zásobovaním metódou „Just-in-Time“ a zároveň odbúravať neproduktívne činnosti. Jeden z prínosov vnútropodnikového Milk Run-u predstavuje možnosť presunu rôznych typov materiálov naraz ako aj nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s tradičnejšou formou zásobovania vysokozdvižnými vozíkmi. 

Preto sa spoločnosť rozhodla inovovať etablované zásobovacie procesy internej logistiky a konsolidovať výrobnú logistiku nahradením vysokozdvižných vozíkov Milk Run systémom. Na to, aby podnik mohol čo najefektívnejšie využívať ťahače a súčasne tvoriť pridanú hodnotu pre výrobu musia úlohy pre operátorov prepravných zariadení vznikať v reálnom čase.

Aby mohli byť úlohy generované v reálnom čase a s ohľadom na práve prebiehajúce udalosti vo výrobnom prostredí alebo v skladoch, bolo nutné v podniku implementovať riadiaci informačný systém. Informačný systém by na základe výrobného plánu a aktuálnych činností ako aj ďalších vstupov mohol optimálne zoraďovať a prideľovať jednotlivé úlohy operátorom ťahačov.

                               Tradičný Milk Run (Ilustračný obrázok)

Dynamické zásobovanie - Milk Run 4.0

Výrobná spoločnosť sa rozhodla pre riadiaci systém EMANS od ANASOFT-u, Smart Industry riešenie inteligentnej výroby (Smart Manufacturing) a logistiky (Smart Logistics) navrhnuté v súlade s princípmi Priemyslu 4.0. EMANS umožnil digitalizáciu tradičného Milk Run systému a jeho transformáciu do autonómnejšejagilnejšej podoby, ktorá je vhodnejšia pre súčasné výrobné prostredie.

Po zapojení  všetkých výrobných pracovísk do vnútropodnikovej siete vznikla priemyselná IoT (Internet of Things) sieť  prepájajúca výrobu  s operátormi logistiky, centrálnym dispečingom a skladmi. Vďaka tomu získava systém EMANS dáta zo skladu (materiálové zdroje), z výrobných pracovísk (strojové zdroje) a od zamestnancov internej logistiky (ľudské zdroje).  

Na základe integrácie týchto dát vytvára systém virtuálny obraz (tzv. digitálne dvojča) materiálových tokov naprieč celým výrobným procesom. Digitálne dvojča a spracovanie integrovaných a kontextualizovaných dát sémantickými modelmi umožňuje systému EMANS efektívne plánovať a riadiť výrobnú logistiku podniku a zabezpečiť efektívnejšie obsluhovanie výrobných pracovísk. 

Operátori ťahačov Milk Run-u dostávajú priamo jednotlivé úlohy s informáciami o type a kvantite požadovaného materiálu, jeho presnej skladovej pozícii ako aj polohe cieľového výrobného pracoviska. EMANS poskytuje prístup k relevantným informáciám v správny čas a počas celého životného cyklu komponentu ako aj vnútropodnikového zásobovacieho reťazca.

Systém prostredníctvom inteligentných algoritmov koordinuje pohyb ťahačov v rámci jednotlivých materiálových tokov, aby zabránil vzniku logistických prestojov a zároveň zabezpečil podniku čo najefektívnejšie využitie ťahačov ako investície. Spoločnosť ANASOFT za pomoci technológií Priemyslu 4.0 a systému EMANS inovovala vnútropodnikový zásobovací systém  do dynamickej podoby - Milk Run 4.0.

                                   Systém koordinuje operátorov logistiky (Ilustračný obrázok)

Autonómna synchronizácia vnútropodnikového zásobovania s výrobnými procesmi

Digitalizácia Milk Run-u a následná optimalizácia vnútropodnikového zásobovania Smart Industry riešením EMANS zabezpečuje vo výrobnom podniku efektívne vyťaženie prepravných zariadení. Ak by niektoré výrobné pracovisko vykazovalo zvýšenú momentálnu výkonnosť, EMANS zaistí plynulý tok materiálu tak, aby jeho nedostatok alebo zaplnenie kapacít v sklade hotových komponentov neparalyzovalo výrobný proces ani žiadnu jeho časť.

Systém EMANS koordinuje logistické toky s výrobným procesom v podniku v reálnom čase vďaka čomu odbúrava logistické prestoje, disponuje aktuálnymipresnými informáciami o pohyboch materiálu v závode ako aj o presunoch hotových komponentov medzi skladmi a výrobou a súčasne automaticky integruje relevantné dáta do podnikového ERP systému.

Inováciou Milk Run systému Smart Industry riešením EMANS získal podnik výhody inteligentnej logistiky a efektívnejšiu a agilnejšiu formu zásobovania v porovnaní s tradičnými vnútropodnikovými logistickými systémami.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

3 úrovne automatizácie vnútropodnikového zásobovania banner Na ceste k automatizovanému skladu bannerTop Smart Industry Trendy 2019 banner Ako zvýšiť produktivitu skladu banner