Jediný WMS systém, ktErý se přizpůsobuje vašemu provozu A OBChODNíM PRIORITÁM v sezoně i mimo ní

EMANS WMS je modulární platforma pro komplexní řízení skladu, která do vašeho provozu přináší:

 • zrychlení vychystávání objednávek a materiálu
 • zvýšení produktivity 
 • rozšíření propustnosti skladu
 • zeštíhlení zásobovacích procesů
 • optimalizaci provozních nákladů

Konzultace zdarma

Co dokáže emans wms ve vašem skladu

Zvýšení výkonnosti

 

50% - 150%

Zabezpečení kvality

 

99%

Viditelnost zásob a stavu objednávek

 

100%

Odbouraní prostojů

 

>58%

Optimalizace skladových zásob

 

>20%

Zvýšení propustnosti skladu

 

>25%

„V Dedolesu jsme plánovali masivní mezinárodní expanzi, které bylo nutné přizpůsobit nejenom marketing, ale především všechny skladové procesy. I díky řešení inteligentního řízení skladu a skladové logistiky EMASN WES od Anasoftu dokážeme efektivně obsluhovat multi-kanálový retail pro 20 evropských krajin.“

Jaroslav Chrapko

Jedna WMS platforma pro všechny logistické výzvy

Platforma EMANS WMS zastřešuje všechny klíčové logistické procesy pro váš každodenní provoz skladu a distribuce

 • pokročilá funkcionalita řízeného skladu, skladového managementu a vychystávání objednávek (Warehouse Managemetn System)
 • řízený oběh tovaru a materiálového toku, manipulačně-prepravních a automatizačních technologií (Warehouse Control System)
 • inteligentní řízení a automatizace operativního procesního managementu (Warehouse Execution System)
 • rozsáhlá ponuka nástrojů analýzy, reportingu, prediktivního plánovaní a sledování klíčových KPI v reálném čase

VaŠeMU SKLADU NEBUDou CHyBět TyTO VLASTNOSTI S EMANS WMS

  smartWMS expertWMS

intelligentWES

Velikost skladu 500 až 3 000 skladových pozicí 3 000 až 10 000 skladových pozicí nad 10 000 skladových pozicí
Sortiment 200 až 1 000 SKUs 1 000 až 10 000 SKUs

nad 10 000 SKUs

Denní počet operací se zbožím (příjem, výdej, přeskladnění)

1 000 až 5 000 5 000 až 20 000

nad 20 000

Počet současně pracujících operátorů ve skladu

10 až 20

20 až 50

nad 50

   

 

 

 

Struktura skladu a zásob zboží

 • nízké skladové zásoby per SKU
 • jednoduché členění skladu
 • jednoduchý materiálový tok - z každé skladové pozice lze vychystávat zboží
 • komplexní členění skladu
 • větší objemy zásob zboží jsou umístěny na samostatně vyčleněných pozicích (buffer)
 • členitý materiálový tok
 • multizónové složení skladu
 • rozsáhlé zásoby s přidělenými skladovými pozicemi
 • komplexní materiálový tok s integrovanými personalizovanými funkcemi

Technologické vybavení skladu

 

 • základní manipulační technika (NZV, VZV, ...) a vybavení skladu (váhy, tiskárny, ...),
 • Skladové pozice a zboží označené BarCode / QR / RFID,
 • WiFi pokrytí pro využití mobilních terminálů (ruční skenery, tablety)
 • automatizované technologie - řízené dopravníkové pásy
 • automatizované vozíky (VNA), automatické pořadače (ASRS)
 • pick by light
 • pick by voice
 • robotizované a autonomní technologie - AMR, AGV
 • jednoúčelové roboty (paletizace, depaletizace, balení, vychystávání, ...)
 • inteligentní, resp. autonomní typy ASRS
 • pokročilé identifikační systémy (RTLS apod.)

Dokumenty ke stažení

Více informací Více informací Více informací

E-commerce logistika

Distribuce potravin

Výrobní logistika

Fulfillment logistika

proměntě svůj sklad na inteligentní provoz s nástroji průmyslu 4.0

CUSTOMIZOVATELNÝ SYSTÉM

Konfigurace systému je vyladěna na vaše unikátní procesy, specifické parametre vašeho provozu a vašeu jedinečnému obchodnímu modelu 

FLEXIBILNÍ ZÁSOBOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE

Všechny vaše zásobovací procesy a logistické operace jsou řízené v reálném čase a na základě aktuálních obchodních priorit a zákaznických požadavek

PREDIKTIVNÍ LOGISTIKA

Systém identifikuje nejpravdepodobnější zprávání vašich odběratelů a obrátkovost tovaru a přizpůsobuje jim vaše skladové postupy

DATY ŘÍZENÉ STRATEGIE

Systém nalézá pro váš sklad ideální kombinaci nejvhodnejších naskladňovacích strategií a vychystávacích metod na základě reálných dat

OMNIKANÁLOVÁ LOGISTIKA

Agilní řízení vaší skladové logistiky a distribuce efektivně obsluhuje různe zásobovací kanály simultánně včetně velkoobchodu (B2B), maloobchodu a retailu (B2C)

REVERZNÍ TOKY

Zvyšujete zákaznický komfort a cirkulárnost tovaru dynamickým řízením reklamací, zpětných toků a vratek

Jak funguje EMANS WMS

vašemu skladu nebudou chybět žádnÉ klíčové funkce s emans wms

MONITORING LOGISTIKY    

Své skladové a přepravné procesy máte neustále pod kontrolou detailním sledováním zásob, objednávek a pohybů materiálu a zboží, a podrobními analýzami a reportmi

ŘÍZENÍ ZÁSOB

Automatické sledování stavu a rozvrhování zásob, řízení zásobovacích cyklů a alokace zásob a jejich přesunů, zrcadlení zásob, reorganizace pozici a dynamický slotting

ŘÍZENÍ PŘÍJMU A NASKLADŇOVÁNÍ

EMANS WMS | WES zabezpečuje bezchybnost a správnost při třízení zboží, řízení manuálního naskladňování a kontroly kvality procesů a objednávek

MANAGEMENT PRÁCE

Systém rozvrhuje práci skladových operátorů podle jejich dostupnosti, polohy a plánu vychystávání, zatímco jich přesně a ergonomicky naviguje ve skladu a automaticky odepisuje práci

ŘÍZENÍ EXPEDICE  

Třízení objednávek, jejich kompletizace a přebalování pro kompletní přípravu a urychlení expedici podle principů FIFO, LIFO, FEFO

ŘÍZENÍ VYCHYSTÁVÁNÍ

Jednotlivé objednávky, hromadní vychystávání, segmentované vychystávání paralelně ve více skaldových zónach včetně dávkového a klastrového vychystávání, paletizace, kartonizace a dispečink

ŘÍZENÍ AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Systém efektivně vytěžuje a řídí vaše přepravní a manipulační zařízení včetně vertikálních regálových zakladačů, dopravníkových systémů, skladové robotizace, AGV, AMR, Pick by Light, Pick by Point, Pick by Voice

PROCESNÍ MANAGEMENT

Řízení cross-dockingu, přeskladnění do bufferových skladů, vratek, balení, reklamací a kittingu

Posuňme spoločně výkonnost vašeho skladu na novou úroveň

s EMANS WMS dostane Váš provoz něco navíc

v porovnání se standardními krabicovými řešeními

  EMANS
WMS
WES WMS WCS
Zrcadlení skladových zásob
Kombinované strategie slottingu
Kombinované vychystávácí strategie
Sledování zásob a prognózy obrátkovosti
Poptávkou řízené doplňování zásob
Cross-docking
Řízení objednávek a vychystávání
Kartonizace a paletizace
Integrace vah a skenerů
Řízení dopravníků, AGV, AMR a automatických zakladačů

 

„Se systémem EMANS WMS se nám povedlo hladko zvládnout 100% nárůst v počtu vychystaných objednávek při řízení zásob s téměř 60 000 typy unikátních položek. Dvounásobní objem objednávek vychystává stejné množství zaměstnanců bez významné změny procesů a manipulačních technologií. I proto jssme EMANS WMS nasadili také do naší pobočky v Prostějove“

Igor Patráš, obchodní ředitel

EMANS WMS | WES je vhodný pro všechny typy skladů a provozů

 • Sklad hotových výrobků
 • Sklad surovin
 • Překladiště
 • Sklad ve výrobě
 • Sklad spotrebního zboží
 • Vychystávací sklad
 • Regálový sklad
 • Paletový sklad
 • Sklad spádových regálů
 • Sklad s úzkymi uličkami (narrow-aisle warehouse)
 • Distribuční sklad
 • Sklad zásob
 • Sklad automatizovaných zakladačů (AS/RS)
 • Cross-dock (průtokový sklad)

Nejste ste si jistý jak zdokonalit váš sklad nebo distribuční centrum?

ZEPTEJTE SE NAŠICH ODBORNÍKŮ NA INTELIGENTNÍ SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKU 

EMANS WMS | WES naleznete i v těchto provozech

„Systém EMANS MES/WES od ANASOFTu řídí zásobování materiálu pro největší domácí automobilový závod v reálném čase, přesné dodávky správních komponentů jsou připravené na expedici do automobilky do 17-tich minut od odvolávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Díky novému řídícimu software EMANS WES od ANASOFTu dokážeme rozšiřovat portfolio 3 000 různých druhů čerstvých potravin jako i souběžně vychystávat velkoobjemové zákazky pro firemní klientelu a nízkopoložkové objednávky pro domácnosti s dodáním v den objednání v ročních objemech přesahujících 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys 

„Systém inteligentní logistiky EMANS WES zastřešuje komplexní zásobování v našem distribučním centru, přičež zabezpečuje vychystání každé zákaznicé objednávky v průběhu několika minut. Čerstvé ovoce a zelenina expedované v objemech až 28 000 přepravek denně, se tak dostává na pulty obchodů již do 24 hodin od sběru u lokálních pěstitelů“

Daniel Sabel, Projektový ředitel
Hortim

Novinky / Blog

29.05.2024

Jak digitalizovat farmaceutickou logistiku pro bezchybný provoz

13.05.2024

Mobilní aplikace POSCHODECH

05.01.2024

5 digitálních trendů ve zdravotnictví a med-techu na rok 2024