Schnellecke Logistics 
ŘÍZENÍ montáže a monitoring nárazníků 

Automatizácia výroby, riadenie montáže

 

Cílem projektu bylo zabezpečit řízení a monitorování montážneho procesu v závodě Schnellecke, které se dosáhlo implementací řídícího Smart Industry systému EMANS. Jedním z cílem projektu bylo zavedení sledování a archivace výrobních parametrů a zlepšení efektivity technologických procesů. Společnost Schnellecke představuje vedoucí globální logistickou společnost pro automobilový průmysl v oblasti skladové a balící logistiky, montáže modulů a Just-In-Time (JIT) logistiky.

Zadání projektu:

 • Digitální vizualizace výrobního a technologického procesu operátorům na pracovištích
 • Řízení nástrojů za účelem zabezpečení dodržování správního technologického postupu (výběr, evidence, předmontáž a párovaní dílů)
 • Visualizace a distribuce výrobních instrukcí pro operátory na pracovních postech
 • Řízení nastavení správních parametrů na výrobních nástrojích na základě principu Poka-Yoke (metóda zabraňování vzniku chyb způsobených operátory nebo jejich okamžitá náprava)

Implementace:

 • Nasazení Smart Industry systému EMANS
 • Nasazení technoligií internetu věcí (IoT) a digitálních dvojčat
 • Řízení vychystávání materiálu systémem Pick-to-Light
 • Zavedení systému ovládání gesty (telemanipulace při kontrole kvality)  – Kinect
 • Zavedení EDI komunikace
 • Implementace technologie RFID
 • Implementace Blind Audit systému
 • Integrace systému EMANS na podnikové ERP a nadrazené systémy koncového odběratele
 • Řízení procesu vychystávání komponentů (kitting)
 • Řízení, sledování a zaznamenávání správneho utahovacího momentu

Výsledek řešení:

 • Snížení celkové pracnosti výrobního procesu
 • Regulace negativního vlivu lidského faktoru
 • Dodávky materiálu metodou Just-in-Time
 • Zabezpečení traceability výrobků
 • Automatizace sběru dat a monitoring výrobního procesu
 • Zabezpečení 100% kvality montáže variabilních komponentů
 • Dodržení maximálního stanoveného taktu výroby
 • Manažerské výstupy a reporty v reálném čase
 • Víceúrovňová autorizace přístupu
 • Zobrazování výrobních postupů operátorů
 • Snížení chybovosti při výrobě finálních výrobků s vysokou variabilitou
 • Zvýšení celkové efektivnosti zařízení (OEE) na pracovních postech
 • Zvýšení produktivity provozu
 • Nárůst kvality montáže nárazníků
 • Sběr výrobních dat z PLC a ostatních zařízení v provozu
 •  

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrální automatizované řízení výrobního procesu

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky