Nové evropské nařízení eIDAS zjednodušuje elektronické transakce založené na podpisu

02.08.2016

Nové evropské nařízení eIDAS zjednodušuje elektronické transakce založené na podpisu

Občanský zákoník umožňuje uzavírat smlouvy nebo podepisovat jiné dokumenty elektronicky již dnes

Od července tohoto roku vstupuje v celé Evropské unii v platnost nové nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce známé pod zkratkou eIDAS, které v členských státech harmonizuje požadavky pro vzájemné uznávání elektronické identifikace.

Nařízení eIDAS je prvním konkrétním krokem Evropské komise v strategii jednotného digitálního trhu, který se má v EU stát realitou do roku 2020. Jeho cílem je usnadnit nejen elektronické obchodování, ale i všechny přeshraniční transakce.

Díky eIDAS by například firmy měly být schopny mnohem snáze participovat na veřejných tendrech v jiných státech EU bez nutnosti zabývat se jakýmikoli papírovými dokumenty. Student ze Slovenska by měl mít možnost přihlásit se na univerzitu v Německu, aniž by tam musel vycestovat kvůli "papírování". A daňový poplatník by mohl na dálku vyplnit a odevzdat daňové přiznání v jiné zemi EU.

Nová legislativa ruší dosavadní evropskou směrnici o elektronickém podpisu, stejně jako národní zákony, které na základě ní přijaly jednotlivé země EU. Na Slovensku tedy bude v důsledku nového nařízení eIDAS zrušen Zákon o elektronickém podpisu.

Dosud platné národní legislativy týkající se elektronického podpisu nebyly vzájemně kompatibilní, což podle Evropské komise komplikovalo přeshraniční transakce. Špatné zákony v některých zemích dokonce brzdily rozmach elektronických transakcí. Komise se proto snaží o harmonizaci výkladu toho, co je elektronický podpis.

"Nařízení eIDAS zavádí zásadu, že elektronický podpis by neměl být považován za neplatný a nemůže být odmítnut v právním řízení proto, že je v elektronické podobě, nebo že nesplňuje podmínky pro zaručený elektronický podpis," vysvětlila Zuzana Hečko z právnické kanceláře Allen & Overy na akci "eSignature v roce 2016 - Výzvy a příležitosti", které uspořádala společnost Anasoft.

Podmínky platného písemného úkonu jsou stanoveny v občanském zákoníku a tato úprava se vstupem eIDAS-u měnit nebude.

První podmínkou, kterou je třeba splnit aby byl podpis platný je, že ho musí udělat jednající osoba. Nezáleží na tom, jakou formu má nosič, čili zda se dotyčný podepisuje na papír nebo třeba na tablet.

Druhá podmínka je zachycení obsahu právního úkonu. To znamená, že je třeba zajistit, aby obsah podepisování dokumentů a digitální podpis byly zachyceny a uzamčeny v jednom souboru, aniž by bylo možné dodatečně měnit jeho obsah.

Třetí podmínka, kterou je třeba pro platnost podpisu zajistit, je identifikovat osobu, která právní úkon učinila, což se dá udělat například uvedením jména a příjmení při podpisu.

SIGNATUS - Podepisujte dokumenty kdekoliv

Všechny tři podmínky se dnes dají splnit využitím specializovaného softwarového nástroje jako je například SIGNATUS. Jde o řešení pro vlastnoruční digitální podepisování, které je nejen mimořádně bezpečné, ale také plně vyhovuje požadavkům legislativy.

SIGNATUS v kombinaci s tablety, které umí zaznamenat podpis dotykovým perem na obrazovku, spojí podpis s biometrickými prvky s podepisování dokumentů, například se smlouvou. Zákazníkovi to připomíná způsob podepisování, na který byl vždy zvyklý. Všechno má před sebou, údaje si může překontrolovat. Rozdíl je pouze v tom, že vlastnoručně nepodepisuje papír, ale elektronický dokument přímo na tabletu.

S takovým elektronickým podepisováním se dnes běžně setkáváme v bankách, při návštěvě telekomunikačních operátorů, i při kontaktu s pojišťovnami. Stále častěji však výhody elektronického podpisu objevují i menší firmy.

"Nejen proto, že náklady na technologii klesly na úroveň, kdy si ji může dovolit opravdu každý. Důvodem jsou hlavně zjevné přínosy, které elektronické podepisování ve srovnání s papírem přináší, "podotýká Tomáš Klimeš, produktový obchodní manažer z firmy Anasoft. Jde například o odbourání papíru, zefektivnění firemních procesů či zrychlení obchodního cyklu.