Účetní závěrka v ERP systému FINUS

15.03.2023

Účetní uzávěrka je poslední krok aktivní práce s doklady předešlého účetního období. Po úspěšném zvládnutí jsou zaúčtované údaje uzavíraného období neměnné.

Pokud si to situace vyžaduje, je možné všechny kroky uzávěrky odvolat a opětovně spustit. 

V informačním softwaru FINUS je zvládnutí kompletní účetní závěrky velmi jednoduché, uživatelsky přívětivé a nenáročné.

Účetní závěrka sestává z těchto základních kroků:

  1. Kontrola všech průběžných uzávěrek a správnosti nastavení přenosových účtů účtové osnovy
  2. Uzavření účtů Rozvahových a uzavření účtů Uzávěrkových
  3. Aktualizace uzávěrkových sestav, jejich přepočet a odeslání v požadovaném formátu
  4. Otevření účtů v novém roce
  5. Přenos saldo-konta
  6. Potvrzení závěrky, t. j. její uzamčení

 

Kontrola účetních dokladů

Zkontrolovat správnost účtování ve FINUSu usnadňuje množství podkadů, okne a výstupů, jako např. Účetní deník, Hlavní kniha, Obratová předvaha, Výpisy dokladů a účtů, Saldo-konto a další. 

Výpočet ročních sestav (rozvaha, výkaz zisku a ztráty,...)

 

Spuštění výpočtu ročních sestav předchází jejich definice a přepočet. V IS FINUS je výkaznictví věnována samostatná záložka VÝKAZNICTVÍ. 

 

Pokud z legislativního hlediska nedošlo ke změně výkazů, není potřebná aktualizace. Dostupnost verzí a jeich aktualizace se nachází v části Výkaznictví - Aktualizace výkazů. 

 

Přepočet Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty se nachází v části Výkaznictví - Tisk - hl. výstupy.

 

Roční uzávěrka

Roční uzávěrka sestává ze 4. kroků. Před spuštěním uzávěrky je možné určit, zda se budou kroky spouštět za Aktuální subjekt, Moje subjekty nebo Skupinu subjektů.

Aktuální subjekt - uzávěrka proběhne v subjektu, ve kterém se aktuálně nacházíte.

Moje subjekty  - uzávěrka proběhne v subjektech, na které máte právo

Skupina subjektů - uzávěrka proběhne v subjektech, které jsou nastaveny ve zvolené skupině subjektů (a na které máte právo)

Krok č. 1 Průběžná uzávěrka

Zjistí stavy dokladů patřících pod uzávěrku. 

 

Krok č.2 Uzavření účtů, vytvoření rozvahového uzávěrkového dokladu a dokladu zisků a ztrát

Uzavřou se všechny účty a vytvoří se příslušné doklady - konečný účet rozvažný a uzávěrkový doklad zisku a ztráty.

 

Krok č.3 Převod stavů do nového účetního roku, převod zůstatků saldo - kontních účtů

Přenese stavy a vytvoří počáteční doklad rozvažný a počáteční stavy saldo-konta. 

 

Krok č. 4 Uzamknutí období

Provede uzamčení roku s označením pole Uzávěrka provedena. Po tomto zásahu již není možné měnit doklady vložené před uzávěrkou.

Elektronické odeslání daňových dokumentů 

Daňové dokumenty se odevzdávají Finanční správě buď ve formáte xml nebo pomocí daňového portálu Moje daně - Elektronická podání pro finanční správu - EPO. 

Proces I10 Daň z příjmů právnických osob pouze hlavička, rozvaha a výsledovka (EPO) vytvoří soubor xml pro daňový portál. 

 

Soubor slouží k načtení do daňového portálu - Elektronická podání pro finanční správu - EPO a následné editaci. 

Proces C25 Výkazy a příloha ve zkráceném rozsahu pro nevýdělečné organizace slouží k zobrazení výstupu pro Společenství vlastníků jednotek.

Výstup zobrazí výkaz aktuálně vybraného subjektu.

K hromadné práci s výkazy za více spravovaných společenství vlastníků jednotek slouží proces ve Výkaznictví - Tisk - hl. výstupy - Export výkazů do PDF (ve zkráceném rozsahu). Umožňuje hromadný export výkazů za více subjektů.