Kontaktujte nás

Napište nám a dozvíte se více o FINUSu

 

+420 481 120 610 nebo +420 727 802 809

obchod@anasoft.cz

obchod@anasoft.cz 

 

FINUS hotline - pro klienty informačního systému FINUS

 

+420 481 130 100

domus@anasoft.com

domus@anasoft.com 

 

Kontaktní údaje

 

 

Společnost ANASOFT zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.