Modul DOMUS

Obsahuje vše potřebné pro správu domu od evidence spravovaných prostor, revizí, uživatele prostor, sledování plateb, evidence měřící techniky až po roční vyúčtování.

Když začnete vyplňovat údaje po záložkách zleva doprava, dostanete se až k ročnímu vyúčtování. Následně je velmi jednoduché udělat roční vyúčtování. Z celého systému stačí převzít údaje a rozpočítat je na prostory.

FUNKCIONALITY MODULU domus

Pasporty

Obsahuje technické informace o spravovaných prostorách, včetně revizí, konstrukčních prvků a plánů oprav. Evidovat se mohou také domovní schůze a rozhodnutí domů. 

Uživatelé

Uživatelé je souhrnný název pro nájemníky a vlastníky, kteří užívají prostor a spolu vytvářejí tzv. variabilní symbol. Následně se variabilní symbol používá v celém modulu. Uživatelé mohou vystupovat také v roli zástupců domů. 

Předpis

Tvorba předpisu na základě počtu osob, ploch prostorů a jiných parametrů. Umožňuje změny předpisu jednotlivých prostor, ale i celých domů na základě uživatelsky definovaných pravidel. 

Platby

Porovnávají skutečné úhrady vůči vystaveným zálohovým předpisům a výsledkům vyúčtování. Obsahují i základní upomínání poštou, e-mailem nebo SMSkou. 

Právní

Evidence právních sporů, exekucí a jiných právních úkonů vůči neplatičům. Sledování splátkových kalendářů. 

Měřiče

Evidence jakýchkoliv měřičů, které jsou namontovány v bytech. Podpora papírových odečtů, denních odečtů přes internetové sběrnice nebo přes mobilní telefon. Výsledné spotřeby končí v ročním vyúčtování. 

Analýza

Detailní rozepsání řádků faktury za služby po odběrných místech spolu s technickými jednotkami. Na odběrná místa jsou napojeny jednotlivé prostory a na základě nich se zpracuje roční vyúčtování. 

Roční vyúčtování

Převezme údaje za domy z celého systému a rozpočítá na jednotlivé prostory. Výsledek vyúčtování ve formě přeplatku nebo nedoplatku se projeví na kontech uživatelů v platbách. 

Daně a úvěry

Vyplnění formuláře daně z nemovitosti za prostor ve vlastnictví provozovatele. Další částí jsou úvěry na obnovu domu, zateplení apod. 

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU DOMUS