Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

19.10.2020

ako zabezpecit just in time zasobovanie pre variabilnu vyrobu

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?

Včasné zásobovanie výrobných liniek správnym materiálom (alebo komponentami) predstavuje prioritu a zároveň aj výzvu pre výrobnú logistiku. Metódy ako Kanban a riadenie logistiky konceptom Just in Time prispievajú k dosiahnutiu efektívneho zásobovania v prostredí sériovej výroby. S nástupom digitálnych technológií do priemyselného prostredia sa aj tieto tradičné metódy posunuli na vyššiu úroveň.

Meniace sa požiadavky a termíny odberateľov ako aj rastúca variabilita produktov urýchľujú digitalizáciu a automatizáciu internej logistiky. Automobilovému sektoru sa už podarilo adaptovať na štandard vyrábania vozidiel na základe individuálnych požiadaviek a preferencií klientov vo veľkých objemoch. 

Tomuto nastaveniu sa musia nevyhnutne prispôsobovať aj výrobcovia a subdodávatelia, čo v praxi znamená rozširovanie flexibility vlastných materiálových tokov a ich dynamické riadenie. Zvyšovanie agilnosti a zavádzanie dynamických logistických postupov je súčasťou rozsiahlejšej zmeny, ktorá súvisí s prechodom na výrobnú stratégiu ťahom (tzv. pull manufacturing). Tá sa už v automobilovom priemysle stala rutinnou aj vďaka automatizovanej synchronizácii logistických tokov s výrobnými operáciami.

Pružné zásobovacie postupy na základe aktuálnych odberateľských biznis požiadaviek začínajú prenikať aj do ostatných odvetví mimo automotive a vytvárajú novú normu vnútropodnikovej logistiky. Systémy inteligentnej automatizácie umožňujú podnikom autonómne koordinovať internú logistiku s prebiehajúcimi výrobným procesmi, synchronizovať materiálové toky a tak pohotovo reagovať na meniace sa požiadavky odberateľov alebo koncových užívateľov.

Téme zoštíhľovania tokov vnútropodnikovej logistiky sa venovali aj odborníci počas výročného stretnutia českej Komory logistických auditorov, Profesní setkání logistiků 2020, na ktoré bola pozvaná aj spoločnosť ANASOFT.

ANASOFT na stretnutí prezentoval prípadovú štúdiu projektu inteligentnej logistiky a zásobovania v priemyselnom prostredí variabilnej výroby. Prípadová štúdia sa zaoberá predovšetkým otázkami:

  • Ako funguje Just in Time (Just in Sequence) zásobovanie riadené v reálnom čase vo variabilnej výrobe
  • Aké sú prínosy dynamického manažmentu vnútropodnikovej logistiky
  • Aké technológie sa využívajú pri automatizácii synchronizácie zásobovania výrobnej logistiky
  • V čom spočíva rozšírená funkcionalita systému WES [Warehouse Execution System]

 

Prístup k záznamu z webinára

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky