Ako efektívne riadiť retail zásobovanie a e-commerce logistiku | Webinár

21.06.2021

Nové trendy a inovatívne postupy pre retail štvrtej generácie.

Aké sú nové trendy vývoja digitalizácie a automatizácie vo výrobných podnikoch a organizáciách? Chcete poznať osvedčené know-how megaúspešnej značky DEDOLES ako na riadenie rýchloobrátkovej logistiky? Ako zvýšiť efektivitu skladových a zásobovacích operácii či nájsť vhodnú stratégiu riadenia operácii? Potrebujete poznať nové trendy v e-commerce? Týmto témam ako aj ďalším z oblasti riadenia skladu, zásob a zákazníckych objednávok sa venujeme v zázname webinára dostupného nižšieho.

Program webinára:

 • Prípadová štúdia DEDOLES: Riadenie logistiky pri masívnej expanzii

  Prípadová štúdia riadenie logistiky a zásobovania v jednom z najrýchlejšie medzinárodne rastúcich stredoeurópskych e-shopov podnikajúcich v retaili, Dedoles. Práve spoločnosť Dedoles patrí do skupiny firiem, ktoré počas koronakrízy významne rástli a vstupovali na nové teritóriá. O tom, ako spoločnosť adaptovala svoje logistické procesy na vychystávanie veľkých objemov rôznorodých zákazníckych objednávok pre prudkú expanziu bude rozprávať zástupca Dedolesu.

  Pre plánovanú prudkú expanziu do 15 nových teritórií sa spoločnosť Dedoles rozhodla inovovať aj svoje logistické procesy (vrátane naskladňovacích stratégií a vychystávacích metód) dynamickým riadením skladovej logistiky systémom WES (Warehouse Execution System)  a technológiami digitálnych dvojčiat a IoT. Zvýšenie prevádzkovej inteligencie skladu umožňuje spoločnosti využívať možnosti omni-kanálovej distribúcie pri vybavovaní zákazníckych objednávok (order fulfillment) v súlade s konceptom nového retailu (Retail 4.0).

 • Inteligentná automatizácia skladovej logistiky a hybridné stratégie zásobovania 

  Online obchody a e-shopy nepociťujú nápor objednávok len na svojich zákazníckych a objednávkových platformách, ale predovšetkým na svojich skladových a distribučných procesoch. K zabezpečeniu rýchlych vychystávacích cyklov, predovšetkým pri vysokoobrátkovom tovare, zamedzeniu vzniku úzkych hrdiel ako aj k zvýšeniu efektivity zásobovacích operácií, sa už v súčasnosti využívajú inteligentné algoritmy, ktoré zároveň umožňujú dynamické riadenie skladu a zásobovania v reálnom čase.

  Kombinácia technológií inteligentného a dynamického riadenia vychystávacích operácií a logistických procesov spolu s vhodne zvolenými prevádzkovými stratégiami a vychystávacími metódami umožňuje podnikom flexibilne škálovať aj svoje obchodné aktivity a ďalej rásť.
 • Postpandemická akcelerácia globálnych trendov v logistike 

  Cesty, ktorými sa výrobné, logistické a retailové spoločnosti musia vydať, aby obstáli v konkurenčnom boji do veľkej miery určuje správanie zákazníka a jeho preferencie. Ukazuje sa, že nákupné trendy, ktoré boli identifikované ešte pred pandémiou, sa nemenia.  Dôležitý je aj výber technológií, ktorými je možné dosiahnuť vyššiu produktivitu, presnosť a byť schopný dáta nielen zbierať, ale aj vyhodnocovať a tak robiť kvalifikované rozhodnutia.

  Digitalizácia podniku a dodávateľského reťazca stojí na prahu tejto cesty. Rovnako tak aj zariadenia a pracovníci v prvej línii, ktorých vstupy a činnosti určujú ďalšie systémové procesy. Aké sú najnovšie trendy v tejto oblasti a na akých technológiách v súčasnosti stavajú najúspešnejší globálny hráči vo výrobe a logistike sa dozviete vo webinári.

Prístup k záznamu z webinára

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky. Stratégie naskladnenia a vychystania zákazníckych objednávok sú demonštrované na prípadovej štúdii zo spoločnosti Dedoles.

Ako urýchliť inteligentnú automatizáciu procesov digitálnou transformáciou | Webinár

Odborníci spoločnosti ANASOFT predstavujú vo webinári základné kroky a osvedčené postupy pre urýchlenie inteligentnej automatizácie podniku.