Umelá inteligencia začína prekopávať fungovanie domácich firiem

22.07.2019

Umelá inteligencia začína prekopávať fungovanie domácich firiem

Umelá inteligencia podľa slovenských manažérov najviac zmení priemysel, dopravu a logistiku.  Aké sú ale reálne prínosy prvkov umelej inteligencie pre biznis?

Správy v médiách v ostatných mesiacoch nenechávajú nikoho na pochybách, že svet stojí pred prevratnými zmenami. Na svedomí ich bude mať umelá inteligencia, ktorá už dnes oživuje tváre z umeleckých diel, poráža ľudí pri hraní počítačových hier, skladá hudbu a píše také dobré texty, že sa jej boja aj samotní tvorcovia. Aké sú ale reálne prínosy prvkov umelej inteligencie pre biznis? A rozumejú vôbec slovenskí podnikatelia a manažéri, ako im tieto technológie dokážu pomôcť?

Umelá inteligencia tu a teraz

Najväčší slovenský prieskum o umelej inteligencii medzi majiteľmi, riaditeľmi a manažérmi firiem, ktorý pripravila agentúra Go4insight, ukazuje, že čas pre umelú inteligenciu (AI) už nastáva aj v slovenskom biznise. A to napriek tomu, že takmer tri pätiny firiem stále netušia o prínosoch umelej inteligencie pre biznis, alebo majú o jej praktickom využití iba základné informácie.

      Znalosť praktického využitia umelej inteligencie AI

        Znalosť praktického využitia umelej inteligencie v podnikoch na Slovensku (zdroj: Go4insight)

 

Neznalosť potenciálu umelej inteligencie sa môže zdať vysoká, na druhej strane štvrtina podnikov do detailov vie, čo táto inovatívna technológia dokáže a už dnes ju aj využívajú, alebo sa tejto téme minimálne intenzívne venujú. A v najbližších troch až piatich rokoch mieni niektorú technológiu z kategórie umelej inteligencie nasadiť až 70% podnikov.

Dnes firmy z prvkov umelej inteligencie využívajú najmä prediktívnu analytiku (30%), čiže softvérové systémy schopné na základe dátových modelov predpovedať napríklad poruchy strojov, alebo upozorňovať na potrebu vymeniť súčiastku, ktorá pri prípadnom zlyhaní spôsobí veľké škody. K ďalším využívaným technológiám umelej inteligencie patria strojové učenie (27%), analýzy obrazov či strojové videnie (24%), autonómne roboty (18%) a rozpoznávanie hlasu (11%).

           Súčasné využívanie umelej inteligencie AI

                  Súčasné využívanie umelej inteligencie v podnikoch na Slovensku (zdroj: Go4insight)

Ktoré odvetvia mení umelá inteligencia už dnes

Široké uplatnenie nachádzajú technológie umelej inteligencie už v súčasnosti v priemysle, logistických procesoch, ale aj vo finančníctve a v obchode.

Riadiace Smart Industry systémy už v mnohých fabrikách zabezpečujú autonómne riadenie výrobných a logistických procesov od výrobných liniek, cez sklady, až po expedíciu a prepravu, čiže riadenie celého zásobovacieho reťazca (supply chain).

V procesoch vnútropodnikovej logistiky, teda v skladovaní, v internom zásobovaní a v expedícii, sa už bežne nasadzujú samonavádzacie vozíky (AGV) ovládané inteligentnými WMS (systém riadenia skladu) systémami ako aj technológie pre rozpoznávanie hlasu napríklad pre zeefektívnenie práce v skladoch a pri riadení zásobovania formou Pick-by-Voice (hlasom riadené vychystávanie tovaru alebo materiálu).

V bankách a poisťovniach systémy s prvkami strojového učenia už roky predpovedajú, akú ponuku ktorému klientovi predostrieť, aby boli marketingové kampane a predaj efektívnejšie. Popri prediktívnej analytike sa vo finančníctve začínajú presadzovať napríklad aj technológie pre digitálne vlastnoručné podpisovanie, ktoré využívajú umelú inteligenciu pre verifikáciu a autentifikáciu biometrických prvkov.

Umelá inteligencia je v obchode, hoci ju nevidno

Okrem priemyslu a finančníctva zmení umelá inteligencia podľa slovenských podnikateľov a manažérov aj maloobchod a veľkoobchod. V niektorých predajniach už dnes asistujú humanoidné roboty ako je Pepper. Ale väčšie zmeny sa odohrávajú tak povediac za oponou. Obdobné riadiace systémy s umelou inteligenciou aké sa využívajú v priemysle, totiž automatizujú skladovacie a vychystávacie procesy aj v maloobchode a veľkoobchode.

Modulárne Smart Industry systémy určené pre automatizáciu skladov, či autonómnu intralogistiku zabezpečujú rovnomerné vyťaženie ľudí v sklade, pričom zohľadňujú aktuálne stavy zásob (riadenie zásob – inventory management) a rozličné neočakávané situácie, napríklad zdržanie z dôvodu chybného balenia alebo nesprávne vychystanej objednávky.

Pre prehĺbenie automatizácie pri expedícii už niektoré firmy využívajú, alebo minimálne experimentujú, aj s automatizovanými a autonómnymi vychystávacími (pickovacími) robotmi so strojovým videním, ktoré sa dokážu naučiť vyberať určené veci aj v neznámom prostredí, čiže z hromady iných predmetov.

Očakávané prínosy prevažujú nad obavami

Presadzovanie umelej inteligencie v biznise je nezvratné, a to aj napriek určitým obavám, ktoré slovenskí podnikatelia a manažéri vyslovujú. Napríklad z toho, že umelá inteligencia môže byť málo transparentná, predpojatá či diskriminačná a tým pádom negatívne ovplyvňovať zákaznícku skúsenosť alebo reputáciu firmy, alebo že bude mať zlé dopady na firemnú kultúru a motiváciu zamestnancov.

        Prínosy umelej inteligencie AI

 Prínosy umelej inteligencie v spoločnostiach na Slovensku (zdroj: Go4insight)

 

Očakávané prínosy z nasadzovania umelej inteligencie však vyslovené obavy s prehľadom zastierajú. Drvivá väčšina (93%) firiem očakáva od umelej inteligencie zvýšenie efektívnosti a produktivity, zautomatizovanie a urýchlenie rozhodovania (88%) a zlepšenie inovácií, vrátane tvorby nových produktov a služieb (84%).

Podľa majiteľov, riaditeľov a manažérov firiem nájde umelá inteligencia najbližšie roky na Slovensku najväčšie uplatnenie (a zároveň prinesie najväčšie zmeny) v priemysle (82%) a v doprave s logistikou (75%), ale pomerne veľký potenciál vidia aj vo finančníctve (44%) a v obchode (22%).

            Odvetvia uplatnenia umelej inteligencie AI v biznise

       Odvetvia uplatnenia umelej inteligencie v biznise a v podnikoch na Slovensku (zdroj: Go4insight)

 

Napríklad v priemysle a logistike sa otvárajú nové možnosti samo-konfigurácie riadiacich systémov, ktoré budú schopné synchronizovať viaceré na seba nadväzujúce činnosti bez ľudského zásahu, ako je napríklad zásobovanie metódou Just-in-Time.

S rastúcou autonómnosťou zariadení a rozširovaním kognitívnych funkcií ako je schopnosť strojov učiť sa, spolupracovať s okolitými systémami a predikovať, povedie v súčinnosti s riadiacimi Smart Industry systémami k nástupu ucelených autonómnych priemyselných a logistických systémov.

Pre firmy z prakticky všetkých odvetví prináša umelá inteligencia obrovské príležitosti pre zlepšenie procesov, pre úsporu nákladov či pre rýchlejšie a kvalifikovanejšie rozhodovanie. Na druhej strane, tak ako všetky rozvratné zmeny, nástup umelej inteligencie bude mať tiež svoje obete. Na firemnom cintoríne skončia ako tradične najmä tí, ktorí ignorujú prebiehajúce zmeny tak vytrvalo, pokým definitívne nezmeškajú vlak. 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Anatómia inteligentného priemyslu: AIoT a autonomizácia

Internetom sa revolúcia v priemysle a logistike neskončila. Nové technológie ako digitálne dvojčatá a umelá inteligencia menia výrobné postupy a princípy, čo následne vedie k transformácii na dynamické a autonómne riadenie výrobných a zásobovacích procesov. Distribuovaná produkcia, inteligentná automatizácia a dynamická škálovateľnosť sú kľúčové vlastnosti výrobných podnikov nastupujúcej dekády.

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.