ZKW
Sběr dat z výrobní linky

Zber, spracovanie a archivácia dát z výrobnej linky

 

Cílem projektu bylo zabezpečit sběr, zpracování a archivaci údajů získaných z výrobní linky v továrně ZKW. Dané údaje představují zaznamenané parametry a naměřené hodnoty, které jsou priřazené ke konkrétnímu výrobnímu produktu – světlomětů pro automobilku BMW.

Zadání projektu:

  • Sběr, zpracování a archivace dat z výrobní linky
  • Sledování požadovaných KPI výroby
  • Plánování lidských zdrojů

Implementace:

  • Implementace Manufacturing Execution System (MES) modulu Smart Industry systému EMANS
  • Nasazení vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT)

Výsledky řešení:

  • Transparentnost ve výrobních procesech, zobrazování výkonnosti výrobních linek v reálném čase
  • Traceabilita materiálu a operátorů (OLE)
  • Automatické generování podrobního rodního listu výrobků
  • Evidence důvodů a počtu zmetků
  • Jednotný nástroj pro řízení a monitoring výroby

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrální automatizované řízení výrobního procesu

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky