Schmitz Cargobull
Plánování produkce vozidel

Plánovanie produkcie vozidiel

 

Vedoucí pracovnící, zaměstnanci plánování a výroby popředního výrobce užitkových vozidel Schmitz Cargobull mohou prostřednictvím tohoto nástroje řídiť proces plánování zákazek, flexibilitu výrobních struktur i hladký průběh produkce.

Cíl projektu:

  • Plánování výroby prostřednictvím komplexní redukce

Výsledek řešení:

  • Implementace procesu plánování zákazek
  • Optimální využívání kapacit, které jsou k dispozici
  • Redukce zásob
  • Optimalizace celkových nákladů
  • Flexibilita výrobních struktur
  • Hladký průběh výroby– spolehlivost vůči dodávatelským termínům
  • Transparentnější proces plánování

Ta ista osoba má s nástrojem plánování produkce vozidel možnost zvládnout až 5x víc objednávek, čas na přípravu každé se zkrátil z deset na dva týdny, díky vyrovnávání náporů na kapacity je výroba spolehlivější a zkracují se termíny dodávek. Plánování produkce představuje optimální nástroj na rozvrhování výroby, které vhodné využívá dostupní kapacity, čímž přispívá k snižování celkových nákladů.

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Řízení montáže a monitoring nárazníků

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonomní a dynamické řízení montážní linky