Schnellecke Logistics
Inteligentní řízení skladu (WES) 

inteligentné riadenie skladu, warehouse management system, WMS, warehouse execution system, WES

 

Cílem projektu byla digitalizace a automatizace logistických procesů a skladového managementu řídícim Smart Industry systémem EMANS v provozu společnosti Schnellecke Logistics. Projekt byl primárně zaměřen na zabezpečení optimálního naskladňování a vyskladňování materiálu ve skladu tak, aby byl zachovaný plynulý tok materiálu (metidou JIT) a jeho dodávání na výstupní pracoviště. Součástí automatizace je také sledování materiálového toku a řízení logistiky pro přebalování kabelových svazků. Spoločnosť Schnellecke představuje vedoucí globální logistickou společnost pro automobilový průmysl v oblasti skladové a balícé logistiky, montáže modulů a Just In Time logistiky.

Cíl projektu:

 • Zabezpečení řízení přijmu a výdeje komponentů ve skladu 

Implementace:

 • Nová generace WMS (Warehouse Management System) systému - WES (Warehouse Execution System) modul Smart Industry řešení EMANS
 • Implementace technologie kyberneticko-fyzikálneho výrobního systému
 • Integrace WES EMANS systému s podnikovým ERP systémem
 • Zavedení interoperabilního internetu věcí (IoT) a technologie digitálních dvojčat
 • Nasazení inteligentních algoritmů (AI) pro dynamické naskladňovací strategie
 • Integrační rozhraní systému EMANS na rozliční typy PLC (například dopravníkové pásy)
 • Smart Industry systém EMANS řídí při naskladňování a vyskladňování kábelových svazků dopravníkové pásy a vysokozdvižní vozíky

Výsledek řešení:

 • Řízení dodávek komponentů podle aktuálních byznys požadavků koncového odběratele v reálném čase
 • Přesnost a bezchybnost dodávek komponentů (preventivní diagnostika kvality)
 • Systém EMANS zabezpečuje konstantní udržování skladových kapacit na předdefinované úrovni
 • Monitoring stavu skladu v reálném čase
 • Zabezpečení rovnoměrného vytížení skladových kapacit
 • Koordinace přijmu a výdeje tovaru stejnými přepravními zařízeními
 • Automatické generování a odosílání digitálních dodacích listů
 • Systém EMANS řídí a monitoruje kontrolu kvality komponentů, čímž dochází k minimalizaci chybovosti
 • Optimalizace pohybu paletových vozíků
 • Zabezpečení optimálního vytížení skladových kapacit na základě predikce objednávek koncového odběratele

Smart Industry systém EMANS zabezpečuje vyskladnění požadovaného materiálu na expedici do výrobní továrny do 17 minut od vyžádání odběratelem. 

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentní řízení skladu tovarů | WES a intralogistiky

Autonomní synchronizace logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES