Boni Fructi
Analýza výrobních a logistických procesů

Analýza výrobných a logistických procesov a ich informačnej podpory

Zadání analýzy:

 • Zmapovat základní evidenční, výrobní a logistické procesy
 • Identifikovat problémy v těchto procesech a jejich optimalizační  potenciál
 • Navrhnout možné řešení ve formě úprav procesů nebo zlepšení informační infrastruktury

Analýza:

 • Hloubková analýza výrobních procesů
 • Hloubková analýza logistických procesů a procesů skladování (naskladňování a vyskladňování tovaru, manipulace se skladovaným tovarem, požadované kontroly)
 • Analýza výrobních procesů, jejich plánování, řízení a monitorování
 • Analýza do procesu zapojených informačních systémů a interakcí uživatelů s těmito systémami
 • Analýza potřební informační podpory skladovacích a logistických procesů a vyhodnocení optimalizačního potenciálu

Výsledky analýzy:

 • Vytvoření modelu materiálového toku
 • Vytvoření modelu toku informací a dokumentů
 • Série návrhů řešení (spolu s jinými alternativami) na zvýšení efektivity využívání interních dopravních zařízení
 • Série návrhů řešení (spolu s jinými alternativami) na zvýšení efektivity manipulace a skladování obalového materiálu
 • Série návrhů řešení (spolu s jinými alternativami) na zvýšení efektivity kontroly kvality
 • Série návrhů řešení (spolu s jinými alternativami) na podporu pro operativní řízení skladu a výroby, tvorbu vyúčtovacích reportů a učetních dokladů

 

Chcete se dozvědět víc o projektu?
 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.

 


* Povinné položky

 

Řízení výrobní a kompletizační technologie | Inteligentní intralogistika a WES

Komplexní řízení skladové logistiky | WMS

Inteligentní řízení skladové a e-commerce logistiky | WES