Výrobní management

19.11.2012

Ve dnech 13.-14.11.2012 se uskutečnila konference Výrobní management s podtitulem Flexibilita výroby a logistických řetězců. Toto téma přilákalo do diskuze 140 manažerů z celé Slovenské a České republiky.

Schopnost rychle reagovat na změny se nazývá flexibilita. Dnes více než jindy firmy zápasí:

  • S neustále se snižujícími velikostmi výrobních dávek
  • S požadavky na radikální snížení dodacích termínů.

Tyto dvě otázky však nemohou být řešeny izolovaně. Nadále je potřeba udržovat a neustále zlepšovat produktivitu a kvalitu výroby, která je stále více závislá na spolehlivosti logických konceptů.

Na konferenci vystoupili Ján Košturiak, Jozef Krišťak, Róbert Debnár, Henrich Chomist a mnozí další úspěšní manažeři. Společnost ANASOFT zastoupili Ivan Brezovský a Jozef Mikulášik, kteří svojí prezentací předvedli efektivní řízení a vizualizaci výrobních postupů pomocí MES systémů druhé generace.

Reakce účastníků této konference si můžete přečíst zde.

Fotogalerie Výrobní management 2012.