Výrobní management 2019: Exponenciální technologie a autonomní řízení výroby

11.09.2019

Výrobný manažment 2019

Nové trendy v managementu výroby, inovativní technologie pronikající do průmyslu, digitalizace, internet věcí (IoT) a digitální dvojčata patří mezi hlavní témata 9. ročníku konference Výrobní management.

 
 

 

Průmysl a výroba se spolu s logistikou zařazují mezi odvětví intenzivní digitální transformace. Rozšiřování senzorů, nárůst dostupnosti dat a především exponenciální technologie jako internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI) či digitální dvojčata vnášejí převratné a zlomové změny do zažitých řídících procesů podniku. Konference Výrobní management pravidelně reflektuje vývoj a přínosy čtvrté průmyslové revoluce ve výrobních procesech a podnicích.

Nadcházející 9. ročník Výrobního managementu, který se uskuteční v dnech 15. a 16. října 2019 v Žilině, se bude věnovat aktuálním tématům digitální transformace a automatizace. Kromě nejnovějších trendů v managementu výroby budou předmětem pravidelné konference také témata jako adaptivní, flexibilní a přizpůsobitelné systémy práce, lean transformace, využití umělé inteligence pro optimalizaci výrobních procesů nebo digitálních dvojčat za účelem autonomního řízení výroby.

Výrobní management konference Výrobní management konference

Jaká témata vás čekají na Výrobním managementu 2019?

  • Nové trendy v managementu výroby
  • Leadership náš každodenní
  • Budování excelentní společnosti
  • Digitální koncepty budoucnosti
  • Praktické řešení pro praxi
  • Změny pro vaši budoucnost

Automatizace a autonomizace výroby

Podobně jako předešlé roky, také společnost ANASOFT se zúčastní konference Výrobní management i letos, kde bude s představiteli výrobních společností diskutovat o inteligentních systémech řízení, agilní výrobě a flexibilním zásobováním.

Výrobní management 2019: ANASOFT

O pronikání nových technologií do výrobních a vnitropodnikových procesů bude společnost ANASOFT mluvit i v rámci přednáškového bloku. Přednáška v hlavním programu konference během druhého dne se zaměří na možnosti automatizace a autonomizace řízení výrobních procesů a zásobování výroby (výrobní logistiky) technologiemi digitálního dvojčete, internetem věcí (IoT) a umělou inteligencí (AI).

Praxe potvrzuje technologii digitálního dvojčete jako vedoucí technologii při zavádění inteligentního průmyslu a transformaci na digitální a chytrý podnik (Smart Factory, Digital Factory). Digitální dvojče se začalo v podnicích objevovat především jako analytický nástroj ve formě virtuální kopie fyzických a nefyzických objektů a entit. Tato forma digitálního dvojčete umožňuje podnikům vykonávat různé analýzy, jakož i simulace, což přispívá k akceleraci rozhodovacích procesů.

Digitální dvojčata však disponují další funkcionalitou jako řídící agent – autonomní inteligentní informační agent – který se stává součástí moderních Smart Industry systémů. Nasazování digitálních dvojčat v rámci kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů má za následek nejen automatizaci, ale tak i autonomizaci výrobních a logistických procesů.

Digitalizaci a autonomizačním podnikovým strategiím se bude blíže věnovat Smart Industry solution designer společnosti ANASOFT, Peter Bílik, během přednášky Technologie digitálního dvojčete a její využití při automatizaci výrobních a zásobovacích procesů. Součástí přednášky budou také případové studie implementace technologie digitálního dvojčete z inovačních projektů realizovaných společností ANASOFT.

Výrobní management  Výrobní management

Inspirace – kontakty – trendy

Klíčové otázky, které musí řešit dnešní lídři výrobních společností a kterým se bude konference Výrobní management věnovat:

  • Jaké trendy ovlivní váš byznys?
  • Jak správně vytýčit směrování firmy?
  • Jako získat a zapojit lidi do změn?
  • Jak se neustále zlepšovat s nástupem umělé inteligence?

Registrace na konferenci

REGISTRÁCIA: Výrobný manažment 2019

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.
 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Nová infrastruktura inteligentního průmyslu Globální trendy v logistice průmyslu výrobě 2020Digitální dvojče jako analytický nástroj Umělá inteligence v logistice | Webinář