Průmysl 4.0: AIoT ve výrobě a průmyslu

11.11.2019

Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

Nový fenomén AIoT posouvá digitalizaci průmyslu a čtvrtou průmyslovou revoluci na další úroveň. O digitalizaci, smart transformaci a nasazování AIoT pro autonomní řízení podnikových procesů bude ANASOFT mluvit na konferenci Průmysl 4.0 – Automatizace, digitalizace a robotizace.

Digitalizace průmyslu jakož i čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) se zakládají na konvergenci provozní a výrobní technologie a informačních technologií. Integrace IT s výrobními technologiemi, především  propojením zařízení v síti Internetu věcí (IoT) a služeb (IoS), vede k prokazatelnému zvýšení výkonu, produktivity, kvality, agility ale také k optimalizaci provozních nákladů v podnicích.

Vedle integrace konvenčních a nových technologií ovšem stále více dochází k integracím samotných exponenciálních technologií v rámci digitálních podnikových ekosystémů. Platformy řídicích Smart Industry systému nové generace umožňují prostupování nových technologií, čímž zvyšují přidanou hodnotu procesů a zároveň mění povahu digitální transformace a automatizace. 

Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

V současnosti se zvyšuje využívání kombinace Internetu věcí (IoT) a technologií umělé inteligence (AI), především hloubkové učení (deep learning), zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávaní řeči a analýza obrazu, pro účely rozšířené analytiky.

Právě vzájemné prostupování a rozšiřování vede ke vzniku účinnějších nástrojů pro řízení průmyslových procesů nebo také nových fenoménů. Momentálně nejzajímavějším fenoménem vzhledem k jeho přínosu a revolučnímu charakteru je právě AIoTumělá inteligence věcí (Artificial Intelligence of Things)

Integrace Internetu věcí (IoT) a služeb (IoS), prvků umělé inteligence (AI), společně s klíčovou technologií kyber-fyzikálních systémů – digitálním dvojčetem ve formě AIoT přetváří samotnou povahu digitální transformace na tzv. smart transformaci.

Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

Implementace IoT, AI a digitálních dvojčat již nemusí jen zlepšovat kognitivní vlastnosti zaměstnanců v podobě tzv. rozšířené inteligence (Augmented Intelligence). Virtualizace v současnosti umožňuje vytvářet z výrobních a logistických technologií a nástrojů plnohodnotné „inteligentní věci“.

AIoT nasazované v rámci Smart Industry systémů představuje nové evoluční stádium čtvrté průmyslové revoluce a digitalizace. Takové, ve kterém se automatizaci transformuje na autonomizaci.

Právě o tomto fenoménu stejně jako o implementovaných projektech, kde AIoT technologie zabezpečuje autonomní řízení a agilitu výrobních a zásobovacích procesů, bude společnost ANASOFT mluvit během třetího ročníku konference Průmysl 4.0 – Automatizace, digitalizace a robotizace v Nitře dne 21. listopadu 2019.

registrace

REGISTRACE Průmysl 4.0 - digitalizace, automatizace a robotizace

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.
 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Digitální dvojče jako řídící agent Top Smart Industry TrendyNová infrastruktura inteligentního průmyslu Jak zvýšit produktivitu skladu banner