Průmysl 4.0: AIoT ve výrobě a průmyslu

11.11.2019

Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

Nový fenomén AIoT posouvá digitalizaci průmyslu a čtvrtou průmyslovou revoluci na další úroveň. O digitalizaci, smart transformaci a nasazování AIoT pro autonomní řízení podnikových procesů bude ANASOFT mluvit na konferenci Průmysl 4.0 – Automatizace, digitalizace a robotizace.

Digitalizace průmyslu jakož i čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) se zakládají na konvergenci provozní a výrobní technologie a informačních technologií. Integrace IT s výrobními technologiemi, především  propojením zařízení v síti Internetu věcí (IoT) a služeb (IoS), vede k prokazatelnému zvýšení výkonu, produktivity, kvality, agility ale také k optimalizaci provozních nákladů v podnicích.

Vedle integrace konvenčních a nových technologií ovšem stále více dochází k integracím samotných exponenciálních technologií v rámci digitálních podnikových ekosystémů. Platformy řídicích Smart Industry systému nové generace umožňují prostupování nových technologií, čímž zvyšují přidanou hodnotu procesů a zároveň mění povahu digitální transformace a automatizace. 

                                                      Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

V současnosti se zvyšuje využívání kombinace Internetu věcí (IoT) a technologií umělé inteligence (AI), především hloubkové učení (deep learning), zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávaní řeči a analýza obrazu, pro účely rozšířené analytiky.

Právě vzájemné prostupování a rozšiřování vede ke vzniku účinnějších nástrojů pro řízení průmyslových procesů nebo také nových fenoménů. Momentálně nejzajímavějším fenoménem vzhledem k jeho přínosu a revolučnímu charakteru je právě AIoTumělá inteligence věcí (Artificial Intelligence of Things)

Integrace Internetu věcí (IoT) a služeb (IoS), prvků umělé inteligence (AI), společně s klíčovou technologií kyber-fyzikálních systémů – digitálním dvojčetem ve formě AIoT přetváří samotnou povahu digitální transformace na tzv. smart transformaci.             

                                                       Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace Průmysl 4.0 - Automatizace, digitalizace a robotizace

Implementace IoT, AI a digitálních dvojčat již nemusí jen zlepšovat kognitivní vlastnosti zaměstnanců v podobě tzv. rozšířené inteligence (Augmented Intelligence). Virtualizace v současnosti umožňuje vytvářet z výrobních a logistických technologií a nástrojů plnohodnotné „inteligentní věci“.

AIoT nasazované v rámci Smart Industry systémů představuje nové evoluční stádium čtvrté průmyslové revoluce a digitalizace. Takové, ve kterém se automatizaci transformuje na autonomizaci.

Právě o tomto fenoménu stejně jako o implementovaných projektech, kde AIoT technologie zabezpečuje autonomní řízení a agilitu výrobních a zásobovacích procesů, bude společnost ANASOFT mluvit během třetího ročníku konference Průmysl 4.0 – Automatizace, digitalizace a robotizace v Nitře dne 21. listopadu 2019.

registrace

REGISTRACE Průmysl 4.0 - digitalizace, automatizace a robotizace

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Globální megatrendy v logistice a průmyslu

Rok 2019 uzavírá dekádu digitální transformace. Rok 2020 již otvírá nové desetiletí „smart“ transformace a inteligentní automatizace. Řešení vybavené nástroji umělé inteligence (AI) postupně pronikají do všech odvětví. Mezi průkopníky v nasazování těchto exponenciálních a disruptivních technologií se zařazují právě logistika a průmysl.

Anatomie inteligentního průmyslu: AIoT a autonomizace

Internetem se revoluce v průmyslu a logistice neskončila. Nové technologie jako digitální dvojčata a umělá inteligence mění výrobní postupy a principy což vede k transformaci na dynamické a autonomní řízení výrobních a zásobovacích procesů. Distribuovaná produkce, inteligentní automatizace a dynamická škálovatelnost jsou klíčové vlastnosti výrobních podniků nastupující dekády.

Digitální dvojče: Vůdčí technologie inteligentního průmyslu

Mezi technologie, jež nabývají stále většího významu v éře kyberprůmyslu a inteligentní logistiky, se zařazuje technologie digitálního dvojčete. Digitální dvojče se dostalo do základního inventáře Průmyslu 4.0 a podniků digitálního věku spolu s Internetem věcí (IoT), velkými daty (Big Data) a strojovou inteligencí (Machine Intelligence).