Nový retail a omni-kanálová distribuce

23.04.2020

novy retail omni-kanalova distribuce multi-kanalova distribuce distribucni logistika

Omni-kanálová distribuční strategie se stává nezbytností pro celý segment elektronického obchodu (e-commerce). Nové logistické technologie přispěly k zeštíhlení logistických toků a komfortnější spotřebitelské zkušenosti při online nakupování.

Digitalizace má zásadní dopad na obchod a způsoby, jak se dnes nakupuje. Podle studie až 74 % spotřebitelů se při nákupním rozhodování spoléhá na sociální média, přičemž u 71 % spotřebitelů je pravděpodobnější, že uskuteční nákup podle doporučení na sociálních sítích. Jiná studie zjistila, že až 31 % spotřebitelů využívá sociální sítě pro hledání nového zboží, které plánují koupit. Sociální sítě výrazným způsobem ovlivnily a pozměnily nákupní chování spotřebitelů, jemuž se museli přizpůsobit prodejci a také adaptovat nové obchodní strategie.

Rychlost, dostupnost a pohodlnost, jež umožňuje nakupování online, se podepsaly pod prudký nárůst sektoru e-commerce (e-bussines), který zároveň začal ohrožovat i etablované kamenné prodejny. Vzhledem na masivní přesun na nový model obchodování a také rozsah změn, které e-commerce iniciovala, se tento fenomén začal označovat jako e-revoluce.

Rychlost a dostupnost jsou zároveň vlastnosti, kterým musely být přizpůsobeny i logistické procesy. Zatímco propojenost sociálních médií nejvíc ovlivňuje přednákupní chování a rozhodovací procesy spotřebitelů, propojitelnost (interkonektivita), kterou umožňují digitální technologie, má neméně zásadní dopad na postupy doručování zásilek zboží – od úspěšného přijetí objednávky, řízení zásobování, přes vyskladnění, zabalení, expedování po doručení zákazníkovi.

                    Globálny rast predaja v sektore e-Commerce 2014-2021

Globální nárůst prodeje v e-Commerce 2014-2021 (v miliardách dolarech) (zdroj: Statista)

 

DigitalizAce maloobchodu a nástup nového retailu

Digitalizace a nové technologie pronikly do všech odvětví. S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se otevřely možnosti nových inovací, které do té doby konvenční technologie neumožňovaly. Internet věcí (IoT) propojil zařízení, lidi, data a systémy, díky čemuž výrobní a zásobovací procesy získaly bezprecedentní flexibilnost a provozní agilitu. Navíc, technologie strojové inteligence vnášejí do podnikových procesů velkou míru autonomie, což vede ke zvyšování celkové provozní inteligence podniku.

Podobně je to také v případě velkoobchodu a maloobchodu. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřinesla jenom nástroje pro výrobní procesy. Digitalizaci podléhá celý materiálový tok a odběratelsko-dodavatelské řetězce. Logistika, podobně jako výroba a průmysl, nabyla míru inteligence díky novým technologiím jako internet věcí (IoT), internet služeb (IoS) nebo digitální dvojče. Digitalizace se tak v případě maloobchodu, velkoobchodu a e-shopů (e-Commerce) projevuje ve dvou polohách – směrem k zákazníkům a k zásobovacím procesům.

Sociální sítě, mobilní aplikace, chatboty a uživatelské prostředí se týkají především komunikace, interakce a rozhraní prodejce, obchodu nebo značky přímo se zákazníky.

Inteligentní a dynamické systémy řízení zásobování, digitalizace poslední míle a digitální dvojčata se vztahují na logistické procesy zabezpečující co nejefektivnější doručení objednávek. Obě oblasti jsou navzájem provázané a součástí konceptu nového retailu (Retail 4.0). 

technologie e-commerce e-shop logistika zásobování online nákup

Míra nasazování nových technologií v retailu (zdroj: BDO)

Omni-kanálová stratEgiE Jako retail 4.0

Digitální technologie umožňují kompletní integraci procesů – od objednávkového systému na webové stránce prodejce nebo obchodu (ERP systém) přes řízení skladových zásob (WMS systém) až po expedici (WES systém) a doručení (TMS systém).

Právě tato integrovatelnost umožňuje prodejcům a obchodům adaptovat omni-kanálovou strategii prodeje, která se stává nezbytnou v současném vysoce konkurenčním prostředí. Omni-kanálová strategie představuje formu prodeje a zákaznické péče dostupné na různých kanálech: od online nákupu na mobilních zařízeních, deskových nebo přenosných počítačích, telefonicky nebo v kamenném obchodě.

Integrace a automatizace moderními technologiemi zabezpečuje vzájemné propojení a koordinaci jednotlivých složek na všech kanálech. To v praxi znamená, že zákazník má přístup k rozšířené funkcionalitě umožňující zjistit dostupnost zboží v příslušných prodejnách nebo distribučních centrech prodejce v reálném čase, nakupovat online, ale zboží si vyzvednout v nejbližším kamenném obchodu (tzv. click & collect).

Nebo naopak, nakupovat přímo v obchodě a nechat si zboží zaslat kurýrem na místo, které si zákazník určí. Prodejci se tak snaží zabezpečit co nejlepší a nejkomfortnější zákaznickou zkušenost včetně personalizace spotřebitelských preferencí ohledně výběru, platby a dodání zboží.

Fungující hladká zákaznická zkušenost znamená nezbytně také integraci a koordinaci různorodých procesů na pozadí nákupních postupů na mikroúrovni skladu a distribučního centra a zároveň také na makroúrovni řízení dodavatelsko-odběratelských toků. Především jde o přijímání a zpracování objednávek, řízení zásob, řízení vychystávacích a balicích technologií, lidských zdrojů ve skladech a na expedici, jakož i řízení přepravy a doručení poslední míle.

e-commerce obchodní cíle zásobování logistika

Krátkodobé obchodní cíle v prodeji a digitální transformace (zdroj: BDO)

inteligentní ŘízeNí ZBOŽÍ nové generace

Zabezpečení rychlých toků znamená integraci platformy internetového obchodu (e-shopu) s podnikovým ERP systémem a následné kompatibilní propojení se systémy řízení zásob a práce, ve většině případů prostřednictvím systémů řízení skladu (WMS). Vzhledem na zkracování lead time vychystání, rozšiřování propustnosti skladů a konkurenční boj ve zkracování dodacích lhůt se na podnikové systémy integruje také funckionalita systémů řízení přepravy (TMS) a systémů řízení nakládky a vykládky (YMS).

Vzhledem na komplexnost celého řídícího procesu a zeštíhlování a zefektivňování toků se řídicí systémy postupně integrují do větších celků. V případě WMS systémů se provozovatelé postupně přesouvají k nové generaci tohoto typu řídicích systémů – Warehouse Execution Systém (WES) – jakož komplexních platforem řízení zásobování s rozhraními na MES (Manufacturing Execution System) a TMS/YMS systémů.

Personalizace se v e-commerci nevztahuje jenom na poznání a prognózování zákaznických preferencí, ale také na řízení zásobování, skladů a toku materiálu. Moderní sklady již neslouží jenom jako dočasná místa překládky zboží. Vzhledem na možnosti nových technologií a integraci procesů sklady nabízejí přidanou hodnotu v podobě dodatečných služeb vyplývajících z provozní agilnosti (strukturální a procesní flexibilita), například v podobě služeb montáže, kontroly kvality, balení nebo přebalování materiálů a zboží.

Digitalizace, automatizace a vertikální integrace procesů transformují sklady na multifunkční objekty. Kromě distribučních center se tak mohou stát i výdejními místy nebo v podstatě kamennou prodejnou, kde si zákazník může zboží vybírat přes mobilní aplikaci (e-shop), jež mu může být následně přímo vydáno. Sklady se také zároveň mohou stát místy překladiště zboží v dodavatelském řetězci fungující také jako sklad pro reverzní toky.

Multifunkčnost, traceabilita a viditelnost logistických pohybů napříč celým odběratelsko-dodavatelským řetězcem a dynamické řízení procesů novými logistickými technologiemi a systémy inteligentní logistiky (například WES systém) přispěly k rozšíření využívání omni-kanálové strategie ze spotřebitelsky cíleného procesu (B2C) elektronického nakupování (e-commerce) na obchodně orientovaný (B2B) model pro průmysl a výrobní podniky.  

nové technologie WMS Warehouse Management System pro e-commerce retail

Investice do nových technologií. Top 3 technologie:  automatizace skladu / řízení skladu - 63,2%, prediktivní analytika - 54,0%, internet věcí (IoT) a senzory - 35,5%. (zdroj: EyeForTransport)

Digitální retail v roce 2020

Flexibilnost a personalizace řídicích systémů inteligentní logistiky neumožňuje jenom individuální přístup k zákaznickým požadavkům, ale dávají prostor i provozovatelům skladů a firmám podnikajícím v digitálním maloobchodě (e-commerce) experimentovat s obchodními a procesními strategiemi.

Mohou tak testovat nové postupy a díky traceabilitě a okamžitému přístupu k datům je vyhodnocovat v krátkém časovém horizontu nebo na jejich základě připravovat důvěryhodné prognózy a simulace. Strojové učení a inteligence se nevyužívá jenom pro reporty rozšířené analytiky, ale také se již začíná nasazovat i na procesy vychystávání a dynamické zaskladňovací strategie vzhledem na sezónnost a obrátkovost zboží.

Mezi nové trendy retailu na rok 2020 se i díky novým technologiím zařazuje rozšířená personalizace nákupní zkušenosti. Zákazníci si budou moct při nákupu nechat upravit zboží podle vlastních preferencí a na základě dostupných požadavků. Klienti si například při nákupu ve společnosti Nike mohou nechat vizuálně modifikovat boty do takové míry, že budou vlastníky jedinečného páru a podobnou službu již poskytuje i výrobce oblečení Levi´s.

Omni-kanálová nákupní zkušenost bude dominovat i v roce 2020, kdy se hranice mezi online a offline nákupem budou stávat ještě více neviditelnými. Online prodejci (e-commerce) se budou snadněji a flexibilněji dostávat do fyzického prostoru prostřednictvím pop-up stánků i díky dynamickému řízení logistických toků a zásobování.

Přetrvávající prioritou pro online prodejce a e-shopy zůstává i v roce 2020 zkracování lhůt dodání. Společnost PwC zjistila, že až 88 % spotřebitelů si je ochotných připlatit za doručení v den objednání. Právě krácení dodacích lhůt se stává silným konkurenčním nástrojem v sektoru e-commerce.

Podniky se proto budou více zaměřovat na zefektivňování a automatizaci doručení poslední míle, jakož i decentralizaci své dodavatelské sítě a řetězce, které dokážou efektivně řídit díky inteligentním platformám, jakými jsou například WES systémy.

Top technologické trendy v e-Commerce a online retail 2020

Top technologické priority v e-Commerce a digitálním obchodě na rok 2020: personalizace - 76%, vyhledávání na stránkách - 60%, omni-kanál - 49%. (zdroj: SearchNode)

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Automatizace skladu novou generací WMS systémů | Videopřednáška

Digitální technologie a digitalizace posouvají řízení zásobování a skladu na novou úroveň. Současné WMS systémy nahrazuje nová generace inteligentních řídících WES platforem. O nejnovějších postupech při automatizaci řízení skladů a zásob se dozvíte ve videopřednášce.

Evoluce řízení skladů a budoucnost zásobování

Digitalizace přináší nové možnosti efektivního řízení materiálových toků. Sklady a skladové procesy se často stávají prvním krokem při automatizaci dodavatelského řetězce a logistiky.