Jak zabezpečit efektivní Just in Time zásobování při rostoucí variabilitě výroby | [Webinář]

19.10.2020

jak zabezpecit just in time zasobovani pro variabilni vyrobu logistika prumysl

Jak zabezpečit včasné zásobování výrobních linek a pracovišť správnými a kvalitativně nezávadnými komponenty při rostoucí variabilitě vyráběných produktů?

Včasné zásobování výrobních linek správným materiálem nebo sadou komponentů představuje prioritu a také výzvu pro výrobní logistiku. Metody jako Kanban a řízení logistiky konceptem Just in Time přispívali k dosáhnutí efektivnějšího zásobování v prostředí sériové produkce.

S nástupem digitálních technologií do průmyslového prostředí se i tyto tradiční metody posunuli na vyšší úroveň. Měnící se požadavky a termíny odběratelů a především rostoucí variabilita produktů urýchlují digitalizaci a automatizaci interní logistiky.

Automobilovému sektoru se již povedlo adaptovat na standard vyrábění vozidel na základě klientem zadaných požadavků a preferencí ve velkých objemech. Potřeba transformace výrobní logistiky vyplývá přímo ze změn na spotřebitelských trzích a chování potenciálních odběratelů a koncových uživatelů.

Této situaci se musí výrobci a subdodavatelé přizpůsobit, což znamená především rozšíření flexibility svých materiálových toků. Zvyšování agilnosti a dynamické logistické postupy jsou součástí rozsáhlejší změny, která souvisí s přechodem na výrobní strategii tahem (tzv. pull manufacturing), jenž se v automobilovém sektoru stala rutinní i díky automatizované synchronizaci logistických toků s výrobními procesy.

Pružné zásobovací postupy řízení na základě odběratelských byznys požadavků v reálném čase začínají pronikat do ostatních odvětví jako nová norma vnitropodnikové logistiky. Digitalizace a systémy inteligentní automatizace procesů umožňují podniku autonomně koordinovat interní logistiku s probíhajícími výrobními procesy, synchronizovat materiálové toky a tak pohotově reagovat na měnící se požadavky odběratelů nebo koncových uživatelů.    

Tématu zeštíhlování toků výrobní logistiky se věnovali také odborníci béhem výročního setkání Komory logistických auditorů, Profesní setkání logistiků 2020, kterého se zúčastnila také společnost ANASOFT.

ANASOFT na setkání logistiků prezentoval případovou studii projektu inteligentní logistiky a zásobování v průmyslovém prostředí variabilní výroby. Případová studie se věnuje otázkám:

  • Jak funguje Just in Time (Just in Sequence) zásobování řízené v reálném čase ve variabilní výrobě 
  • Jaké jsou přínosy dynamického managementu vnitropodnikové logistiky
  • Jaké technologie se využívají při automatizaci synchronizace zásobování výrobní logistiky
  • V čem spočívá rozšířená funkcionalita systému WES [Warehouse Execution System] a její využití v podnikové logistice

Přístup k záznamu z konference

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky