Jak efektivně řídit retail zásobování a e-commerce logistiku | Webinář

21.06.2021

Nové trendy a inovativní postupy pro retail čtvrté generace.

Jaké jsou nové trendy vývoje digitalizace a automatizace v logistice a řízení dodavatelského řetězce? Chcete poznat osvědčené know-how megaúspěšné značky DEDOLES pro řízení rychloobrátkové logistiky? Jak zvýšit efektivitu skladových a zásobovacích operací či najít vhodnou provozní strategii logistiky? Potřebujete poznat nové trendy v e-commerce? Těmto tématům z oblasti řízení skladu, zásob a zákaznických objednávek se věnujeme v záznamu webináře.

Program webinÁŘE:

 • Případová studie DEDOLES: Řízení logistiky při masivní expanzi

  Webinář představuje případovou studii řízení logistiky a zásobování v jednom z nejrychleji mezinárodně rostoucích středoevropských e-shopů podnikajících v retaili, Dedoles. Právě Dedoles patří do skupiny firem, které během koronakrize významně rostli a vstupovali na nové teritoria. Jak společnost adaptovala své logistické procesy na vychystávání velkých objemů různorodých zákaznických objednávek během prudké expanze vysvětluje vedoucí logistiky Dedoles.

  Z důvodu expanze do 15 nových teritorií se společnost Dedoles rozhodla inovovat i své logistické procesy (včetně naskladňovacích strategií a vychystávácích metod) dynamickým řízením skladové logistiky systémem WES (Warehouse Execution System)  a technologiemi digitálních dvojčat a IoT. Zvýšení provozní inteligence skladu umožňuje společnosti využívat možnosti omnikanálové distribuce při vybavovaní zákaznických objednávek (order fulfillment) v souladu s konceptem nového retailu (Retail 4.0).

 • Inteligentní automatizace skladové logistiky a hybridní strategie zásobování 

  Online obchody a e-shopy nepociťují nápor objednávek jen na svých zákaznických a objednávkových platformách, ale především na svých skladových a distribučních procesech. K zabezpečení rychlých vychystávácích cyklů, zamezení vzniku úzkých hrdel jako i ke zvýšení efektivity jednotlivých zásobovacích operací, se již v současnosti využívají inteligentní algoritmy, které zároveň umožňují dynamické řízení skladu a zásobování v reálném čase.

  Kombinace technologií inteligentního řízení vychystávácích operací s vhodně zvolenými provozními strategiemi a vychystávácími metodami umožňuje podnikům flexibilně škálovat i své obchodní aktivity a pokračovat v růstu.
 • Postpandemická akcelerace globálních trendů v logistice 

  Cesty, kterými se distribuční a retailové společnosti musí vydat aby obstáli v konkurenčním boji, do velké míry určuje chování zákazníka a jeho individuální preference. Ukazuje se, že nákupní trendy které byli identifikované ještě před pandemií se nemění. Důležitý je také výběr technologií, kterými je možné dosáhnout vyšší produktivitu, přesnost a být schopný data nejenom sbírat, ale je i vyhodnocovat a dělat kvalifikovaná rozhodnutí.

  Digitalizace podniku a zásobovacího řetězce stojí na prahu této cesty. Stejně tak i zařízení a pracovníci v první linii, kterých vstupy a činnosti určují další systémové procesy. Jaké jsou nejnovější trendy v této oblasti a na jakých technologiích v současnosti staví nejúspěšnější globální hráči v logistice své operace se dozvíte během webináře.

PŘístup k záznamu z webináŘe

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky

Jak zabezpečit efektivní Just in Time zásobování při rostoucí variabilitě výroby | Webinář

Jak zabezpečit včasné zásobování výrobních linek a pracovišť správnými a kvalitativně nezávadnými komponenty při rostoucí variabilitě vyráběných produktů?

Digitální automatizace skladové logistiky | Webinář

Záznam webináře Česko-německé obchodní a průmyslové komory a společnosti ANASOFT o možnostech a způsobech digitální automatizace řízení skladové logistiky. Efektivní strategie naskladnění a vychystání zákaznických objednávek jsou demonstrovány na případové studii ze společnosti Dedoles.

Jak urychlit inteligentní automatizaci procesů digitální transformací | Webinář

Odborníci společnosti ANASOFT představují ve webináři základní kroky a osvědčené postupy pro urychlení inteligentní automatizace podnikových procesů.