Digitální automatizace skladové logistiky | Webinář

22.06.2020

Digitální automatizace skladové logistiky  Webinář

Záznam webináře Česko-německé obchodní a průmyslové komory a společnosti ANASOFT o možnostech a způsobech digitální automatizace řízení skladové logistiky. Efektivní strategie naskladnění a vychystání zákaznických objednávek jsou demonstrovány na případové studii  ze společnosti Dedoles.

Koronakrize připravila zátěžový test logistických procesů především pro odvětví logistiky a elektronického obchodu (e-Commerce). Následkem nouzových opatření z důvodu zamezení šíření nákazy COVID-19 museli kamenné prodejny zavřít téměř všechny své provozy. To se projevilo na přesunutí velké části nákupního chování do digitálního prostředí.

Online obchody a e-shopy nepocítili nápor objednávek jenom na svých zákaznických a objednávkových platformách, ale především na svých skladových a distribučních procesech. K zabezpečení rychlých vychystávacích cyklů, především při vysokoobrátkovém zboží, zamezení vzniku úzkých hrdel a k zvýšení efektivity jednotlivých skladových a zásobovacích operací, se již v současnosti využívají inteligentní algoritmy, které zároveň umožňují dynamické řízení skladu a zásobování.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se společností ANASOFT připravili webinář o možnostech digitální automatizace řízení skladu a skladové logistiky inteligentními technologiemi.

Efektivní řízení skladových procesů a dynamické zpracování zákaznických objednávek je demonstrováno na případové studii ze společnosti Dedoles. Prodejce originálního oblečení Dedoles se v současnosti zařazuje mezi jednu z nejrychleji rostoucích středoevropských firem podnikajících v mezinárodním internetovém prodeji.

Kombinace technologií inteligentního a dynamického řízení vychystávacích operací a logistických procesů spolu s vhodně zvolenými skladovacími strategiemi a vychystávacími metodami umožňuje společnosti Dedoles flexibilně škálovat své obchodní aktivity při mezinárodní expanzi.

skladová logistika řízení objednávek WMS warehouse management system Dedoles

Přístup k záznamu webináře

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky