Umělá inteligence v logistice | Webinář

18.07.2019

Umělá inteligence v logistice | Webinář

Současné procesy logistiky, přepravy a řízení dodavatelského řetězce se nacházejí uprostřed éry intenzivní transformace. Mezi klíčové katalyzátory těchto změn patří umělá inteligence. Více o automatizaci podnikové logistiky se dozvíte z webináře Umělá inteligence v logistice.

 

umělá INTELIGENCE A transformace logistiky

Umělá inteligence (AI) se v současnosti zařazuje mezi technologie s enormním inovačním potenciálem. Díky možnostem, které přináší, se umělá inteligence stala přirozenou součástí automatizačních iniciativ podniků, zvláště při digitální transformaci logistiky.

Prvky umělé inteligence vnášejí přidanou hodnotu do procesů řízení vnitropodnikového zásobování, řízení skladů (WMS) a optimalizace materiálových toků.

Rozšířená inteligence a digitální dvojče

Využívání prvků umělé inteligence je zapříčiněno především schopností zpracovávat enormní množství aktuálních informací o probíhajících logistických procesech v reálním čase, a to včetně všech příchozích požadavků na logistiku. Umělé inteligence tudíž vede ke zvýšení agilnosti a flexibility zásobovacích procesů.

Úspěšným a přínosným řešením se postupně stává taktéž kombinace strojové a lidské inteligence, tedy rozšířená inteligence (Augmented Intelligence). Rozšířená inteligence nejúčinněji přispívá ke zvýšení kvality a efektivity vykonávaných operací v přepravních a zásobovacích procesech, což v konečném důsledku vede například ke zlepšování v oblasti včasnosti dodání. Proto tato technologie nachází uplatnění v rozsáhlé škále procesů od zpracování dat určených pro rozhodovací procesy po komplexní řízení dodavatelského řetězce.

Kromě umělé inteligence se webinář věnuje i další významní technologii inteligentní logistiky a průmyslu –digitálnímu dvojčeti. Význam digitálního dvojčete narůstá z roku na rok i díky stoupajícímu počtu připojených zařízení do průmyslového internetu věcí (IIoT).

Digitální dvojče se využívá při monitorování tovaru, materiálu a výrobků, při zlepšení dosledovatelnosti původu výrobku prostřednictvím jeho digitálního rodného listu (traceabilita), nebo pro simulace logistických procesů. Kromě toho tato technologie také zabezpečuje dynamické řízení strojů, zařízení a procesů ve vnitropodnikovém a mezipodnikovém zásobování s využitím prvků umělé inteligence.

Přednášející

           Umělá inteligence AI v logistice

Součástí webináře jsou také konkrétní případové studie o využití umělé inteligence při řízení zásobování a logistiky.

Umělá inteligence AI v logistice

Získejte přístup k záznamu přednášky:

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky