Digitální výroba 2020: Kolektivní inteligence v chytré výrobě | Video

19.10.2020

kolektivní inteligence chytrá výroba digitální výroba 2020

Jak efektivně optimalizovat a automatizovat logistiku ve výrobě a řízení skladu? Jaké je praktické využití kolektivní inteligence a digitálních dvojčat ve výrobních a logistických provozech? 

Průmysl a logistika patří mezi odvětví, které se nacházejí v centru digitální renesance a inteligentní automatizace. Byznys modely a provozní postupy prodělávají postupnou transformaci a podniky je adaptují na nové standardy fungování štíhlejšími, dynamičtějšími a agilnějšími metodami, které digitální technologie umožňují.

Kolektivní inteligence představuje jeden z technologických trendů a nástrojů, jejíž význam bude s přechodem podniků na chytrou výrobu růst. Kromě autonomizace výrobníchzásobovacích operací přispívá kolektivní inteligence k rozšiřování flexibility provozních procesů. Tato technologie umožňuje také zkracovat reakční dobu na vnitropodnikové a mimopodnikové okolnosti a zároveň také zlepšovat odezvu podniku na nestandardní situace nebo prudké a nečekané změny na trzích.

digitální výroba 2020 automatizace digitalizace

Mezi technologie, které dovolují využívání kolektivní inteligence při řešeních digitální automatizace se zařazují autonomní inteligentní agenti (softwarový boti) – digitální dvojčata. Digitální dvojčata se nasazují také při inteligentní automatizaci výroby a logistiky na jejich vzájemnou autonomní koordinaci, často také v podobě dynamické výrobní logistikyMilk Run 4.0.

V přednášce z konference Digitální výroba 2020, jenž se zaměřuje na nové výzvy spojené s digitalizací průmyslné výroby, jsou představeny dvě případové studie inovativních projektů, které využívají technologie a principy kolektivní inteligence a digitálních dvojčat. Uvedené projekty zastupují dvě formy automatizace a zvýšení efektivity podnikového zásobování – dynamický Milk Run a inteligentní řízení skladu.

digitální výroba 2020 konference automatizace

Přístup k záznamu z konference

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail na marketingové účely - zasílání newsletteru a informací souvisejících se službami a produkty společnosti, realizovaných akcí a pod. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv kliknutím na link v newsletteru nebo na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com, která zároveň slouží i na uplatnění práv dotčených osob.

 

Společnost ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31361552 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování Vás vybraným komunikačním kanálem. Při zpracování Vašich osobních údajů na tento účel respektujeme a dodržujeme Vaše práva při zpracování osobních údajů, které budeme uchovávat pouze v nezbytně nutném čase. Máte právo proti tomuto zpracování namítat, a pokud tak chcete udělat, můžete tak udělat kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti.


* Povinné položky