DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

19.10.2020

dedoles automatizace skladove logistiky zasobovani distribuce

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Společnost Dedoles vytváří a prodává originální oblečení s veselým designem. V současnosti patří mezi nejrychleji rostoucí a mezinárodně expandující lokální společnosti v segmentu e-commerce a retail.

Již projekce z předcházejících let předznamenávaly, že globální e-commerce bude patřit mezi nejrychleji rostoucí trhové segmenty. Podle některých prognóz, podíl segmentu e-commerce na globálním maloobchodním prodeji rostl od roku 2015 konstantně o 2 % každý rok, přičemž se předpokládá, že v roku 2023 bude tvořit až 22% podíl na tomto trhu.

Skromné začátky Dedolesu, jako „na koleně“ vybudovaného e-shopu, sahají do roku 2012, kdy si jeho zakladatel Jaroslav Chrapko vzal na založení firmy spotřební úvěr v hodnotě 5 000 €. Společnost však již v posledních letech roste exponenciálně.

Dedoles v roce 2018 dosáhl tržby téměř 6 milionů eur a za rok 2019 se tržby vyšplhali až na 15 milionů eur. Firma navíc plánuje v roce 2020 tuhle sumu opět zdvojnásobit. Společnost Dedoles v roce 2019 přesáhla hranici půl milionu zákazníků.

Plán se společnosti daří naplňovati díky rozsáhlé expanzi na evropské trhy, momentálně aktivně působí v 20 krajinách. Majitel firmy Jaroslav Chrapko vidí velký prostor pro růst v Evropské unii, jelikož e-commerce představuje segment, kde se dá relativně „lehce a s nízkými náklady expandovat na další trhy a získávat nové zákazníky“. 

RenesancE e-shopu

Od roku 2014 postupovala firma podle strategie pozvolných inovací.  „Postupně jsme inovovali, ale viděli jsme, že pokud nezačneme pracovat s povinným označováním produktu EAN kódy, ale také s trojdimenzionálním označováním skladových pozic čarovými kódy a se systémem, který koordinuje a automatizuje obrovské množství základních procesů, tak nemůžeme dále růst,“ vysvětluje majitel firmy a přiznává, že v té době měli potenciál na o 30 000 až 40 000 objednávek více, ale jejich tehdejší logistické procesy by již takovýto nárůst nezvládli.

Jaroslav Chrapko označuje roky 2014, 2015 a 2016 za období prudkého růstu, kdy přešli na proces „ERP-driven“ byznysu, s čím souvisela i částečná automatizace.

Společnost nakoupila skenery, regály, vymezila přesné skladové pozice a vytvořila procesy, které majitel nazval „základy logistiky.“ Ve firme automatizovali elementární procesy, jako tvorbu faktur, statusování, feedy mezi ERP systémem a e-shopovou platformou, což Jaroslav Chrapko zároveň identifikoval jako základní předpoklad pro další růst.

Jak dále vysvětluje majitel na to, aby dosáhli současný úspěch se museli zaměřit na tři oblasti, které se stali základními pilíři úspěchu Dedolesu:

  • originální produkty, 
  • značku (brand) společnosti,
  • a logistiku.

K tomu přináleží také tři klíčové procesy správně fungujícího e-shopu : 

  • produktové inovace,
  • marketing a  péče o zákazníka,
  • skladový systém.

Pro úspěšnou expanzi byla tedy nevyhnutná také optimalizacezefektivnění logistických a skladových procesů.

S postupující expanzí a narůstajícím portfoliem rychlo-obrátkového a variabilního sortimentu již na objemy objednávek, jakým společnost čelila, nepostačoval původní systém neorganizovaného skladu a tehdejších technologií. Skladníci navíc v původním nastavení dělaly při vychystávaní mnoho zbytečných přesunů, jakož i chyb při přípravě objednávek.

Dedoles předpokládal, že by měl být v sezónních maximách schopný vychystat až 9 400 objednávek během jednoho dne, co představuje zhruba 40 000 položek. Společnost se proto rozhodla svůj stávající digitální ekosystém rozšířit o řešení inteligentní logistiky pro skladové procesy.

PROVOZNÍ inteligencE skladu

Prudce rostoucí e-shop se proto obrátil na Smart Industry divizi společnosti ANASOFT, která se dlouhodobě věnuje digitalizaci a automatizaci logistických a průmyslných procesů. Cílem Dedolesu bylo vytvořit pružnější sklad a zvládat vychystávání většího množství objednávek.

„Nový logistický systém měl být vytvořený v souladu s principy inteligentní logistiky a konceptu Průmyslu 4.0 tak, aby dokázal dynamicky reagovat na požadavky zákazníků na všech trzích,“ říká Peter Bílik, Smart Industry solutions designer společnosti ANASOFT.

Jádrem digitálního ekosystému společnosti Dedoles se stal modul řízení logistických procesů Smart Industry platformy EMANS od společnosti ANASOFT. „Nedodáváme běžný modul WMS [Warehouse Management System] ve smyslu standardního krabicového řešení řízení skladu, ale pokročilý systém pro automatizaci skladových a zasobovacích procesů, tzv. WES systém [Warehouse Execution System]. Ten je součástí našeho řešení EMANS a jeho funkcionalita je přizpůsobena specifickým a unikátním vlastnostem a parametrům provozu klienta. Témeř všechny procesy příjmu, naskladnění a vychystání se realizují z pohledu řízení skladových transakcí, ale zároveň i jako sady úkonů sdružených do pracovních zadání, které jsou operativně řízené modulem LMS [Labor Management System] našeho informačního systému,“ vysvětluje Peter Bílik.

Nová inteligentní platforma řízení skladových a zásobovacích procesů umožnila společnosti Dedoles transformovat původně neorganizovaný sklad do podoby řízeného skladu s využitím principu zrcadlení skladových zásob vysokoobrátkových produktů [SKU Mirroring] a s přepracovaným algoritmem dynamického naskladňování [dynamic slotting].

Princip zrcadlení skladových zásob byl využitý již při návrhu prostorového rozložení skladu a stal se základem diverzifikace skladu na několik zón. Cílem tohoto přístupu bylo rozdělit skladovou zásobu vysokoobrátkových produktů na vícero skladových pozic tak, aby se operátoři skladu během vychystávání objednávek navzájem neomezovali. Toto řešení je vhodné pro společnosti se širokým sortimentem, u kterých je i počet vysokoobrátkových produktů řádově v stovkách různých SKU.

Dynamický slotting je zase z pohledu optimalizace procesů obzvlášť vhodný pro e-shopy prodávající rychloobrátkový a vysokovariabilní zboží se zvýšenou produktovou fluktuací. Tento přístup se projevuje při příjmu zboží a následné naskladňovací strategii.

Zboží, při kterém systém zaznamenává zvýšenou poptávku, se ukládá do zón nacházejících se blíže ke kompletizačnímu dopravníkovému pásu skladu. Dynamický slotting proto přispívá ke zvýšení efektivnosti vychystávacího procesu, především zkrácením vychystávacích cyklů.

Podobně jako dynamický slotting představuje nejefektivnější naskladňovací strategii pro obchody s rychloobrátkovým zbožím, je klastrové vychystávání [cluster picking] nejefektivnější vychystávací strategií pro retail a online obchody. Procesy klastrového vychystávaní řídí taktéž inteligentní algoritmy.

Na základě přicházejících objednávek systém EMANS připravuje vychystávací plány a vychystávací seznamy pro skladníky, přičemž příbuzné položky se s ohledem na jejich rozložení na skladových pozicích sdružují do pracovního zadání pro jednoho operátora- skladníka. Při jedné cestě tedy zvládne obsloužit vícero objednávek najednou.

Systém připravuje seznamy pro několik vychystávačů současně, kterých také řídínaviguje ve skladu prostřednictvím ručního skenovacího zařízení v reálnem čase. Tímto způsobem je možné zabezpečit přesné a rychlé vychystání přijatých objednávek, včetně obsloužení speciálních objednávek, které mají přirazenou časovou prioritu.

Při přípravě jednotlivých vychystávacích plánů a seznamů zohledňuje systém také několik ergonomických parametrů, především za účelem předcházení přetížení zaměstnanců a udržení vyrovnaného pracovního komfortu. Ve skladu může současně vychystávat až 40 operátorů, kteří jsou koordinovaní tak, aby si navzájem nepřekáželi a neomezovali se při práci, čímž se eliminují prostoje.

Výsledkem implementace inteligentního WES řešení Smart Industry systému EMANS s dynamickými naskladňovacímivychystávacími strategiemi je 170% zvýšení propustnosti skladu v porovnání s předcházejícím uspořádáním při minimálním navýšení pracovníků.

DigitálnÍ dvojčatA a kolektivnÍ inteligencE

Smart Industry systém EMANS představuje kyberneticko-fyzikální platformu nové generace. Tomu odpovídají i nejnovější technologie, se kterými pracuje, včetně internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS). WES řešení využívá také technologii digitálních dvojčat, která momentálně patří mezi současné trendy čtvrté průmyslné revoluce a inteligentní logistiky.

Systém vytváří virtuální kopii celého skladu, díky které má každá skladová pozice, stejně tak i skladová zóna nadřaděná skupině pozic, své vlastní digitální dvojče – vlastního autonomního inteligentního agenta (softwarového bota). Tímto způsobem získávají skladové pozice formu vlastní inteligence, prostřednictvím které vstupují do automatizovaných rozhodovacích procesů skladu a přímo komunikují s řídicím systémem EMANS.

Skladové pozice, resp. jejich digitální dvojčata, tím pádem participují na přípravě vychystávacích plánů, jelikož přesně vědí, jaké typy položek v jakých počtech se na nich nacházejí a jako se na nich mění rezervace pro vychystávací plány.

Kromě toho v rámci skladu digitální dvojčata proaktivně sledují počty dostupných zásob, jakož také volnou objemovou kapacitu každé pozice, jednotlivých skladových zón, a v neposledním řade také celého skladu, což jsou pohyblivé parametry, které se následně zohledňují při naskladňování.

Digitální dvojčata jsou již při objemech a velkosti skladu, jakým disponuje společnost Dedoles, tedy více než 25 000 pozicích, nezbytná pro efektivní řízení procesů. Obzvlášť, když je potřeba, aby se řídicí systém uměl při vysokém počtu přicházejících objednávek dynamickyrychle a především správně rozhodovat.

Kromě skladových pozic (zóny a celého skladu) mají své digitální dvojčata také mobilní vychystávací pracoviště vybavené příručními skenovacími zařízeními, které skladníkům efektivně seřazují úlohy na základě aktuálních naskladňovacích nebo vychystávacích plánů.

Vzhledem na to, že i tyto zařízení disponují vlastní autonomností, funguji i jako nástroj kolektivní inteligence. Technologie digitálních dvojčat umožňuje celkovou transparentnost a přehlednost (visibilitu) skladu, pracovního výkonu (OLE) a monitoring vytížení skladových pozic v reálném čase.

Jelikož digitální agenti vychystávacích pracovišť, a de facto virtuální dvojčata operátorů skladu, fungují autonomně, je možné je libovolně přidávat nebo odebírat do procesů v provozu. Společnost Dedoles tak disponuje flexibilní škálovatelností provozních operací. V případě, že společnost očekává větší nápor objednávek v porovnání se standardním pracovním režimem (například sezónní špičku), může počet pracovníků dynamicky rozšířit například z 20 aktívních operátorů na 35 bez náročného zaškolování nebo přeškolování.

Retail ČtvrtÉ generAce (R4.0)

Majitel firmy Dedoles konstatuje, že stále více silnější konkurenční výhodou e-shopů bude vlastní síť kamenných obchodů. „Lidé chtějí nákup začít online, prozkoumat ceny, možnosti, akce, a když si vyberou, produkt si pro jistotu vyzvednou osobně,“ říká Jaroslav Chrapko a dodává „k nám si po zboží přijdou každý rok osobně téměř dva tisíc lidí“. Proto moderní retailové provozy již musí kombinovat několik prodejních strategií, které vyplývají z konceptu multikanálové distribuce. Její součástí je také systém „click&collect“, tedy objednání online a vyzvednutí  osobně. Navíc součástí multikanálové distribuce je i zásobování kamenných prodejní, pop-up stánků nebo kiosků.

Dedoles využívá WES řešení Smart Industry systému EMANS také na zásobování prodejných kiosků. V praxi to znamená, že systém při sestavování vychystávacích plánů rozlišuje mezi maloobchodními a velkoobchodními objednávkami na základě, kterých upravuje priority a vychystávací strategie.

Do základní výbavy řízení moderního retailu patří též přístup k přesným a aktuálním datům. Manažeři Dedolesu disponují analýzami a reporty denního výkonu, vývoje přicházejících objednávek, rychlosti jejich obsluhování a expedování, a také analýzami toho, jak se objednávky dekomponují do jednotlivých vychystávacích plánů.

Podle všech těchto informací mohou následně například predikovat počet lidí, jaký bude potřebné nasadit v konkrétní den do skladu tak, aby očekávané množství objednávek zvládli expedovat v standardních dodacích lhůtách.

Dedoles se stal modelovým příkladem rozšiřování procesů, obchodných i logistických, za pomoci nových technologií. Firma zároveň vytváří nové standardy řízení moderního retailu při nadnárodní expanzi ve škálování „niche-to-global“.

V roce 2019, kdy společnost přešla na inteligentní a dynamické řízení logistiky, se povedlo Dedolesu dosáhnout tržeb 14,6 miliónu €, až 154% nárůst v porovnání s předcházejícím rokem. Předpokládané tržby za rok 2020 jsou plánovaný až na úrovni 41 miliónů €, co jenom zdůrazňuje rozsah prudké expanze společnosti. V roce 2019 měla společnost 600 000 aktivních zákazníků, přičemž již v říjnu 2020 se Dedolesu povedlo překročit magickou hranici 1 000 000 zákazníků.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Výběr správného systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nejenom efektivní řízení skladového zásobování v distribuci nebo ve vnitropodnikové logistice, ale dokáže vytvořit pro podnik také dodatečnou přidanou hodnotu. Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?OBSAH

Inteligentní automatizace v e-commerce

Nastartování čtvrté průmyslové revoluce ovlivnil internet. Nové technologie urychlují automatizaci logistiky, zásobování a e-commerce včetně vychystávání ve skladu a logistiky poslední míle.

Jak na podnikovou logistiku v post-pandemickém světě

Úroveň digitalizace v podniku nemá vliv jenom na dodržování protiepidemiologických opatření, ale klíčovou roli sehrává především při zabezpečení elasticity a reaktivity procesů nejen během nouzových situací a nestandardních okolností.