5 důvodů proč byste neměli odkládat digitalizaci výroby

10.10.2023

Digitální transformace výroby již není něco, co by firmy mohly odkládat na později. Pokud chcete v dnešní době zůstat konkurenceschopní a připraveni na nejistoty budoucnosti, je nezbytné začít investovat do pokročilých technologií a systémů, které přinášejí výhody automatizace, lepší kontroly kvality a zlepšených služeb zákazníkům.

Některé výrobní firmy však stále váhají opustit tradiční pracovní postupy kvůli snížení počátečních kapitálových nákladů. Dlouhodobé zisky a provozní udržitelnost spojené s digitální transformací však daleko převažují jakékoliv krátkodobé úspory nákladů.

Zde je 5 důvodů, proč odkládání digitální transformace brání výrobním podnikům v jejich rozvoji.

Důvod č. 1 : Zlepšení výrobní produktivity a provozní efektivity

Výrobní průmysl se neustále vyvíjí a zvyšuje své nároky na efektivitu a produktivitu. V současné éře digitalizace je nutné využívat technologie, jako je IoT nebo digitální dvojčata, která pomáhají řešit tyto výzvy mimo jiné prostřednictvím

  • automatizace úloh,
  • zefektivnění procesů,
  • a eliminace manuální práce.

Automatizace úloh je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat lidské chyby, které mohou zpomalovat výrobu. Využití moderních technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení nebo pokročilá robotika, může přispět ke snížení chyb a zlepšení přesnosti výrobních procesů. Tyto řešení zároveň dokážou provozovat procesy 24/7, čímž zabezpečují nepřetržitou výrobu.

Zefektivnění procesů díky digitální transformaci představuje další významný přínos. Výrobní procesy jsou často zbytečně složité nebo zdlouhavé kvůli manuálním nebo zastaralým, neefektivním systémům. S využitím například pokročilého softwaru pro řízení výroby, jako je MES systém nebo systém plánování podnikových zdrojů ERP, můžete zjednodušit a optimalizovat provozní procesy, odstranit nadbytečné operace a zrychlit celkový výrobní cyklus.

Eliminace manuální práce je také klíčová. Manuální práce není jen časově náročná, ale často je spojena s vyššími náklady. Implementací inteligentních výrobních technologií a robotiky můžete výrazně snížit potřebu manuální práce, což vede ke snížení nákladů a zvýšení celkové rychlosti výroby.

Zaváděním těchto postupů vytvoříte efektivní a bezpečné pracovní prostředí, které dokáže využít své zdroje naplno. Je však důležité zdůraznit, že digitální transformace ve výrobě není pouze o technologii - jedná se o komplexní proces, který zahrnuje změny:

  • ve firemní kultuře,
  • procesech,
  • obchodních modelech,
  • a lidech.

Všechny tyto aspekty musí být zohledněny při plánování a rozvoji digitální transformace ve výrobě.

Důvod č. 2: Rychlejší přehled o provozu

V digitální éře se data stala jedním z nejcennějších aktiv každé firmy. Jak je tomu v případě výrobních společností?

Data v reálném čase přinášejí významný přínos v procesu rozhodování. Mohou totiž poskytnout přesné a aktuální informace o výrobních procesech, efektivitě výroby, výkonnosti zařízení, stavu zásob a mnoha dalších aspektech provozu. Tyto informace umožňují přijímat informovanější rozhodnutí podložená faktickými daty, a ne na základě odhadů nebo úsudků.

Jednou z technologií, která umožňuje sbírat a analyzovat data v reálném čase, je MES systém. Tento systém sjednocuje a zpracovává informace z různých zdrojů ve výrobě a nabízí manažerům podrobný přehled o jejich provozu.

Data lze využít nejen pro sledování aktuálního stavu výroby, ale také k identifikaci oblastí potřebujících zlepšení. S tímto poznáním mohou manažeři rychleji upravovat strategie a tím pádem zvyšovat celkovou efektivitu a produktivitu svého provozu.

Přístup k datům v reálném čase rovněž umožňuje lépe hodnotit postup směrem k stanoveným cílům. Firmy tak získávají mocný nástroj pro sledování a hodnocení svých výsledků, což je nezbytné pro úspěšné podnikání v dnešní konkurenční době.

5 důvodů proč by jste neměli odkládat digitalizaci výroby

Důvod č. 3: Zvyšování přesnosti

V dnešní době se stále více spoléháme na automatizaci k dosažení vysoké přesnosti a efektivity. Automatizace je klíčovým nástrojem, který může eliminovat riziko lidské chyby, zvyšovat přesnost a zrychlovat výrobu.

Automatizace procesů neznamená jen nahrazování lidské práce stroji. Jde o integraci pokročilých technologií do výrobních a dodavatelských postupů za účelem zvýšení jejich efektivity a optimalizace nákladů. Tyto technologie zahrnují například MES systémy pro řízení výroby, které automatizují:

  • plánování a stanovení rozvrhu práce,
  • sledování a kontrolu výrobních postupů.

Automatizace také přináší významné výhody v oblasti zpracování a analýzy dat. Automatizované systémy mohou zpracovat obrovské množství informací v krátkém čase a poskytnout přesné údaje potřebné pro rozhodování. Tyto data mohou odhalit potenciální problémy dříve, než se stanou vážnými, a pomáhají eliminovat chyby způsobené nesprávnými zadáními nebo předpoklady.

Nicméně je důležité zdůraznit, že automatizace je složitý proces, který vyžaduje správné plánování a implementaci. Správné nastavení a koordinace automatizovaných systémů jsou klíčové pro jejich účinné využití.

Důvod č. 4: Zlepšení zákaznické zkušenosti

Digitální transformace otevírá dveře k nové éře zákaznických zkušeností. Zákazníci dnes očekávají produkty vysoké kvality, dodané rychle a spolehlivě. A právě to digitalizace umožňuje.

Implementace MES systémů pro řízení výroby umožňuje rychlejší a efektivnější výrobní procesy. Tyto systémy optimalizují plánování, sledování a kontrolu výrobních postupů, což vede ke zvýšení výrobní kapacity a zkrácení dodacích lhůt.

Pokud jde o komunikaci se zákazníky, digitální kanály, jako jsou sociální média, e-maily, chaty a webináře, umožňují firmám lépe rozumět potřebám zákazníků. Tato okamžitá a transparentní komunikace umožňuje společnostem reagovat na zpětnou vazbu zákazníků v reálném čase a přizpůsobovat se jejich měnícím se potřebám.

Důvod č. 5: Zvýšení bezpečnosti

V éře, kdy se stále více spoléháme na digitální technologie, je nezbytné zajistit, aby naše digitální aktiva a data byla stále chráněna. Ochrana citlivých informací a zabezpečení proti kybernetickým hrozbám je jednou z klíčových priorit digitální transformace.

Rozvoj digitální transformace znamená přechod od ručně vedených záznamů k digitálním, což umožňuje využití sofistikovaných šifrovacích systémů pro ochranu dat. Tyto šifrovací metody přeměňují čitelná data na nerozluštitelný kód, který je bez klíče nečitelný, čímž výrazně snižují riziko úniku informací.

Vícefaktorové autentizační procesy nabízejí další úroveň ochrany, tím pádem zabraňují neoprávněnému přístupu k systémům a datům. Tyto metody mohou zahrnovat kombinaci něčeho, co uživatel ví (heslo), něčeho, co má (mobilní telefon pro přijímání SMS kódů), nebo něčeho, co je pro něj unikátní (biometrické údaje, například otisk prstu).

Pravidelné bezpečnostní kontroly a aktualizace jsou nezbytné pro zajíštění toho, že všechny systémy jsou aktuální a chráněné před nejnovějšími hrozbami. Kybernetické hrozby jsou dynamické a neustále se mění, proto je důležité mít bezpečnost vždy v popředí inovací.

Investice do specializovaných technologií a softwaru pro kybernetickou bezpečnost je nezbytným krokem. To může zahrnovat:

 • pokročilé systémy detekce hrozeb,
 • řešení kyberbezpečnosti koncových bodů,
 • a monitorování sítě.

5 důvodů proč by jste neměli odkládat digitalizaci výroby

Důvodů, proč již neodkládat digitální transformaci ve výrobních podnicích, je však více.

Důvod č. 6: Konkurenční výhoda

Rychlý technologický pokrok znamená, že firmy, které se nepřizpůsobí, riskují ztrátu své konkurenční výhody. Digitální transformace umožňuje firmám být o krok napřed před konkurencí, inovovat rychleji a přizpůsobit se tržním změnám s větší pružností.

Důvod č. 7: Škálovatelnost

Digitální řešení jsou mnohem snadněji škálovatelná ve srovnání s tradičními metodami. Jak roste váš podnik, digitální systémy mohou tento růst snadno absorbovat bez potřeby významných změn v IT infrastruktuře.

Důvod č. 8: Predikce v reálném čase

Digitální transformace umožňuje sledovat predikce v reálném čase, což znamená, že firmy mohou monitorovat a přizpůsobovat své operace okamžitě podle potřeby. Tato schopnost může výrazně vylepšit rozhodovací procesy, umožnit efektivnější alokaci zdrojů a rychlejší reakce na problémy, které mohou vzniknout.

Důvod č. 9: Ekologická udržitelnost

Digitální transformace může pomoci snížit uhlíkovou stopu firmy optimalizací využití zdrojů a eliminací odpadu. Inteligentní výrobní systémy jako MES systém pomáhají snižovat spotřebu energie optimalizací výrobních plánů pro minimalizaci doby nečinnosti strojů, ale také integrovaným managementem energií.

Důvod č. 10: Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Digitální nástroje mohou automatizovat opakující se úkoly, což osvobozuje zaměstnance, aby se soustředili na strategické a naplňující úkoly. Tato změna může vést k vyšší pracovní spokojenosti, lepšímu udržení zaměstnanců, pozitivnější firemní kultuře, ale také bezpečnějšímu pracovnímu prostředí.

Potřebujete pomoci s digitalizací vaší výroby? Naši zkušení konzultanti a analytici v oblasti chytrého průmyslu vám rádi poradí, jak posunout váš závod na vyšší výkonnostní úroveň. Kontaktujte náš tým pro chytrý průmysl.

Související články

5 KLÍČOVÝCH PŘÍNOSŮ OEE V DOBĚ DIGITÁLNÍ REVOLUCE

OEE patří dlouhodobě mezi tradiční nástroje zlepšování výroby. Jaké výhody přináší v éře digitální revoluce Industry 4.0? Jak může OEE pomoci při digitalizaci a automatizaci výroby?

6 NEJČASTĚJŠÍCH ZNAKŮ, ŽE VÁŠ PODNIK UŽ POTŘEBUJE MES SYSTÉM

Výrobní provozy však častokrát přehlížejí náznaky, kdy by už měly začít přemýšlet nad implementací MES systému. Proto jsme připravili sumář 6 nejčastějších znaků, kdy vaše výroba potřebuje MES systém.

11 NEJVĚTŠÍCH DIGITÁLNÍCH TRENDŮ A PROGNÓZ PRO VÝROBU A PRŮMYSL NA ROK 2023

Jedna krize střídá druhou krizi. Krizový management se stává každodenní normou řízení podniku. I vzhledem k tomuto stavu událostí vybíráme největší trendy a technologie, které budou dominovat výrobnímu průmyslu v roce 2023.