4 způsoby jak zlepšit maloobchodní logistiku

23.11.2023

V současné době je maloobchodní sektor neustále v pohybu a konkurence mezi obchodními společnostmi stále narůstá. Aby maloobchodní podniky mohly přežít a prosperovat v tomto dynamickém prostředí, je nezbytné mít efektivní logistiku a spolehlivé zásobovací procesy. S rostoucím poptávkou, rychlými změnami preferencí zákazníků a narůstající konkurencí se maloobchodní podniky musejí přizpůsobit a najít způsoby, jak zvýšit efektivitu a produktivitu svých logistických operací.

 

4 způsoby jak zlepšit maloobchodní logistiku

Maloobchodní logistika zahrnuje široké spektrum aktivit

 • řízení zásob a skladových operací,
 • plánování dopravy,
 • distribuci zboží,
 • a řízení reklamací a vrácení zboží.

Je to komplexní proces, který vyžaduje důkladnou koordinaci a řízení všech zúčastněných stran, včetně

 • dodavatelů,
 • výrobců
 • a prodejců.

Proto je důležité mít logistické toky, které mohou:

 • rychleji a přesněji dodávat objednávky,
 • minimalizovat chyby při expedici,
 • a optimalizovat provozní náklady.

Zavedení WMS systému je jedním způsobem, jak efektivně dosáhnout těchto cílů.

WMS systém je softwarové řešení, které pomáhá automatizovat a optimalizovat logistické procesy ve skladech. S využitím této technologie mohou maloobchodní podniky dosáhnout výrazného zlepšení své logistiky a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Tohle jsou 4 způsoby jak WMS může vylepšit logistiku v maloobchodu.

1. Zrychlení příjmu zboží

V maloobchodní logistice často čelíme výzvám spojeným s příjmem zboží, kde rychlost a přesnost jsou naprosto nezbytné. WMS systém umožňuje automatizaci příjmových procesů, čímž se snižuje pravděpodobnost chyb. Navíc poskytuje nástroje pro podrobné sledování a analýzu pohybů zboží, což umožňuje neustále optimalizovat a zdokonalovat příjmové postupy.

Výsledkem je nejen rychlejší příjem zboží, ale i přesné a aktuální údaje v evidenci, což nakonec vede ke zvýšené efektivitě a produktivitě celého logisticko-skladového procesu.

Takto integrovaný přístup zajišťuje, že všechny dodané zboží jsou správně zaevidovány, zpracovány a připraveny na další distribuci nebo prodej v rekordně krátké době.

Výhody WMS při příjmu zboží:

 • Automatizace příjmových operací: Minimalizuje se manuální práce, čímž se snižuje možnost vzniku chyb a zrychluje celý proces
 • Přesné evidování zboží: Okamžité skenování a aktualizace databází zajišťuje přesnou evidenci přicházejícího zboží
 • Optimalizace skladového prostoru: WMS může navrhnout optimální umístění zboží na základě jeho velikosti, hmotnosti nebo rotace
 • Zrychlení příjmového procesu: Díky automatizaci a efektivnímu sledování je zboží rychle připraveno na skladování nebo další distribuci
 • Zlepšená kontrola kvality: Systém může obsahovat kontrolní seznamy nebo protokoly pro ověření kvality přicházejícího zboží
 • Snížení lidských chyb: Digitalizace snižuje potřebu manuálního zaznamenávání, což vede k přesnějším záznamům a menším odchylkám v evidenci
 • Rychlá identifikace problémů: V případě nesrovnalostí nebo problémů s dodávkou umožňuje WMS rychlou identifikaci a nabízí rychlé řešení
 • Sledovatelnost zboží v reálném čase: Možnost sledovat zboží od okamžiku příchodu až po jeho umístění na skladovou pozici a expedici
 • Zefektivnění práce zaměstnanců: Umožňuje skladovému personálu lépe plánovat a zabezpečovat operace s vyšší produktivitou
 • Integrace s ostatními systémy: Možnost propojení s dodavatelskými, prodejními nebo distribučními systémy pro lepší koordinaci a komunikaci

 

Výhody WMS při příjmu zboží

2. Optimalizace skladových operací

V rámci maloobchodní logistiky hrají skladové operace klíčovou roli, která přímo ovlivňuje rychlost, efektivitu a spolehlivost celého distribučního řetězce. V dnešní době je nezbytné provádět skladové operace s maximální přesností a minimalizovat prostor pro chyby, což je klíčem k úspěchu v rostoucím konkurenčním maloobchodním prostředí.

Moderní WMS systém je speciálně navržen tak, aby řešil složité výzvy spojené s těmito operacemi. Jedním z hlavních technických řešení, která WMS nabízí, je inteligentní skladování zboží v skladových prostorech.

Systém využívá algoritmy a historická data o pohybu zboží k optimalizaci umístění produktů v závislosti na jejich frekvenci expedice a sezónnosti. To znamená, že zboží, které je ve vysoké poptávce, je umístěno v lépe dostupných oblastech, což minimalizuje pohyb pracovníků při vyřizování objednávek a tím urychluje skladové procesy.

Další důležitou funkcí WMS je přesné sledování skladových pozic. Díky pokročilým technologiím, jako jsou čtečky čárových kódů, RFID čipy a integrované senzory, je každá položka ve skladu přesně identifikovatelná a sledovatelná v reálném čase. Toto sledování:

 • eliminuje časově náročné hledání zboží,
 • minimalizuje riziko ztráty nebo zaměnění za podobné zboží,
 • a umožňuje rychlejší reakci na změny v poptávce nebo stavu zásob.

Výhody WMS pro skladové operace:

 • Inteligentní umístění zboží: WMS optimalizuje uspořádání zboží ve skladu na základě jeho popularity a sezónnosti, což minimalizuje nepotřebné pohyby a zvyšuje efektivitu vyřizování objednávek
 • Přesné sledování skladových pozic: Díky integrovaným technologiím, jako jsou čtečky čárových kódů a RFID čipy, je možné v reálném čase identifikovat a sledovat každou položku ve skladu kdykoli
 • Snížení chyb při skladování: Pokročilé funkce WMS, jako jsou automatizované kontroly a ověření, výrazně snižují riziko chyb při skladování a expedici zboží
 • Optimalizace zásob: WMS poskytuje přesný přehled o aktuálním stavu zásob, což pomáhá při rozhodování o nákupech a snižuje riziko nedostatku nebo nadbytku zásob
 • Zrychlení procesů: Automatizované operace, jako je rychlé přijímání a vydávání zboží, výrazně zkracují čas potřebný k vyřízení objednávek
 • Zlepšená pracovní efektivita: WMS nabízí nástroje pro lepší organizaci a plánování práce skladníků, čímž se zvyšuje jejich produktivita a zlepšují se ergonomické podmínky pro jejich práci
 • Rychlá adaptace na změny: V případě náhlých změn v poptávce nebo zásobách lze WMS systém rychle upravit tak, aby reagoval na nové podmínky a okolnosti
 • Integrace s dalšími firemními nebo automatizačními systémy: WMS snadno spolupracuje s ostatními informačními systémy v rámci podniku, což umožňuje plynulou komunikaci a výměnu dat mezi odděleními

 

Optimalizace skladových operací

3. Přesné sledování a řízení zásob

Správné a efektivní řízení zásob je zásadní součástí maloobchodní logistiky, protože přímo ovlivňuje:

 • spokojenost zákazníka,
 • časovou efektivitu,
 • a náklady podniku.

Díky WMS systému získáváte nepostradatelný nástroj v této oblasti, který zajišťuje vysokou přesnost a transparentnost celého procesu řízení zásob.

Od okamžiku, kdy zboží dorazí do skladu, přes jeho skladování až po konečné odeslání zákazníkovi, WMS systém monitoruje a zaznamenává každý jeho krok. Výsledkem je aktuální a detailní přehled o skladových zásobách v reálném čase.

Díky tomuto důkladnému sledování může firma:

 • okamžitě identifikovat možné nedostatky v zásobách,
 • předcházet vyčerpání skladových zásob,
 • nebo nadbytečným zásobám.

To vše vede k:

 • efektivnějšímu plánování objednávek,
 • optimalizaci provozních nákladů,
 • a snížení rizika vznikajících ztrát z neefektivního zásobování nebo zastarávání zboží.

Navíc, když firma má přesné informace o svých zásobách, může se rychleji a efektivněji přizpůsobit změnám na trhu nebo náhlým výkyvům v poptávce zákazníků. Takto WMS nejen minimalizuje potenciální finanční ztráty způsobené neoptimálním řízením zásob, ale zároveň posiluje konkurenceschopnost firmy.

Přínosy WMS pro řízení zásob:

 • Aktualizace zásob v reálném čase: WMS umožňuje okamžité sledování zásob v reálném čase, což zajišťuje aktuální informace o množství a umístění zboží
 • Předcházení vyčerpání zásob: Díky přesnému sledování stavu zásob může WMS automaticky generovat upozornění na klesající počty relevantního zboží a zajistit rychlé doobjednání
 • Snížení nadbytečných zásob: Systém může pomoci identifikovat zboží, které se hromadí nebo je málo obrátkové, čímž optimalizuje skladové zásoby
 • Předcházení ztrátě zboží: Kontrola pohybu a sledování zboží minimalizuje riziko ztrát nebo odcizení zboží
 • Automatická identifikace zboží: Díky integrovaným technologiím, jako jsou čárové kódy nebo RFID, může WMS rychle a přesně identifikovat jednotlivé položky zboží a efektivněji provádět inventuru
 • Historie zásob: Systém uchovává detailní záznam o všech pohybech zboží, což umožňuje provádět podrobnou analýzu trendů a lépe plánovat zásoby do budoucna
 • Optimalizace prostoru: WMS může navrhnout optimální umístění zboží ve skladových prostorách, což vede k efektivnějšímu využití skladového prostoru
 • Snížení chybovosti: Přesné sledování zásob a automatizované procesy minimalizují možnost lidské chyby při zadávání údajů nebo manipulaci se zbožím
 • Rychlá reakce na změny poptávky: S aktuálními informacemi o zásobách může prodejce rychle reagovat na náhlé změny v poptávce zákazníků
 • Vylepšené plánování a prognózování: S detailním přehledem o skladových zásobách a historickými údaji může firma lépe předpovědět budoucí potřeby zásob a optimalizovat objednávací procesy

 

Přesné sledování a řízení zásob

4. Zlepšení expedice objednávek

Implementace WMS systému přináší pokročilé nástroje k automatizaci a optimalizaci objednávacího procesu, což umožňuje sofistikované metody, jako jsou:

 • dávkové vyřizování,
 • zónové vyřizování,
 • a dynamické uspořádání skladu,

které významně snižují zbytečné pohyby zaměstnanců a přeskladňování zboží ve skladu. Tím se minimalizují čekací doby a snižuje se chybovost v expedičních postupech.

Díky této optimalizaci je možné přesně určit optimální čas a místo pro vyzvednutí zboží, což významně urychluje objednávkový proces. Rychlejší a přesnější zpracování také zajišťuje, že zákaznické objednávky jsou expedovány bez zbytečných zdržení a s maximální přesností.

Kromě toho, když se chybovost snižuje, také se snižují náklady spojené s reklamacemi a vrácením zboží. Zákazníci se mohou spolehnout, že dostanou přesně to, co objednali, včas a v dokonalém stavu.

Taková konzistence v dodávkách zvyšuje důvěru zákazníků v značku a firmu. A protože spokojený zákazník je často věrný zákazník, taková efektivnost v expedici objednávek může dlouhodobě zvyšovat objem opakovaných nákupů a posílit reputaci firmy.

Přínosy WMS pro zlepšení expedice objednávek:

 • Zvýšená přesnost objednávek: WMS minimalizuje chyby v objednávkách tím, že automatizuje výběr a balení zboží
 • Rychlejší zpracování objednávek: Systém umožňuje rychlejší a hladší průběh celého objednávkového procesu, což vede k rychlejšímu dodání zboží zákazníkům
 • Optimalizace práce v prostoru: WMS navrhuje nejefektivnější cesty pro vyzvednutí a uložení zboží, což snižuje čas potřebný k expedici objednávky
 • Automatizovaná expedice objednávek: Integrované nástroje umožňují automatické zpracování objednávek, což minimalizuje potřebu manuální práce
 • Vylepšené sledování zásilek: Systém poskytuje přesnou lokalizaci zboží v expedičním procesu, což umožňuje lepší komunikaci s zákazníky o stavu jejich objednávek
 • Přizpůsobitelnost a flexibilita: WMS je možné přizpůsobit konkrétním potřebám firmy, což zajišťuje efektivní řízení objednávek v různých skladových zónách
 • Snížení skladových nákladů: Efektivní řízení objednávek vede ke snížení nadbytečných zásob a tím i ke snížení provozních nákladů
 • Vylepšená zpětná vazba od zákazníků: Díky přesnějšímu a rychlejšímu objednávkovému procesu může firma poskytovat lepší služby a zpětnou vazbu svým zákazníkům
 • Integrace s ostatními systémy: WMS lze snadno integrovat s jinými firemními systémy, což umožňuje plynulý přenos dat a lepší řízení objednávek napříč různými odděleními a pobočkami

V rámci maloobchodní logistiky může být nasazení WMS systému významným rozdílem mezi průměrným a vynikajícím výkonem. Nejenže podporuje efektivnější příjmací procesy, ale také zlepšuje skladové operace, zajišťuje přesné sledování zásob a zvyšuje přesnost objednávkového procesu.

WMS systém je komplexní nástroj, který pokrývá různé aspekty maloobchodní logistiky, čímž poskytuje holistický přístup ke zlepšení celkového fungování skladu a firmy.

 • Automatizace rutinních úkolů,
 • snížení chybovosti,
 • a poskytnutí přesného přehledu o zásobách

jsou jen začátkem toho, co WMS systém může nabídnout. Nakonec umožňuje firmám kontinuálně dosahovat vyšší úroveň výkonnosti a poskytovat zákazníkům komfortní službu dle jejich očekávání.

související články

5 DŮVODŮ PROČ BY JSTE NEMĚLI ODKLÁDAT DIGITALIZACI VÝROBY

Digitální transformace výroby již není něco, co by firmy mohly odkládat na později. Pokud chcete v dnešní době zůstat konkurenceschopní a připraveni na nejistoty budoucnosti, je nezbytné začít investovat do pokročilých technologií a systémů, které přinášejí výhody automatizace, lepší kontroly kvality a zlepšených služeb zákazníkům.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY POMOCÍ OEE: JAK MĚŘIT, ANALYZOVAT A ZLEPŠOVAT VÝKON VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlavním cílem každého manažera výroby je zajistit efektivitu výrobní linky. Jedním ze způsobů, jak měřit výkon a identifikovat prostor pro zlepšení, je výpočet celkové efektivnosti zařízení (oee)

6 NEJČASTĚJŠÍCH ZNAKŮ, ŽE VÁŠ PODNIK UŽ POTŘEBUJE MES SYSTÉM

Výrobní provozy však častokrát přehlížejí náznaky, kdy by už měly začít přemýšlet nad implementací MES systému. Proto jsme připravili sumář 6 nejčastějších znaků, kdy vaše výroba potřebuje MES systém.